Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar deze verkiezing vindt u op deze pagina alle informatie voor u als kiezer, kandidaat of stembureaulid. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Bunschoten. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij, een fractie en zijn rechtstreeks gekozen door de inwoners (met stemrecht). Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Met uw stem kunt u dus invloed uitoefenen op wat er in de gemeente Bunschoten gebeurt.

Registratie nieuwe politieke partijen

Wil een politieke partij onder een bepaalde naam of aanduiding meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? Dan moet zij uiterlijk 20 december 2021 een registratieverzoek inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente.

Inleveren bij registratieverzoek

Een politieke partij moet een vereniging (geen stichting) zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Bij het registratieverzoek moet worden ingeleverd: 

  • Het formulier “Verzoek tot registratie van een aanduiding”
  • De statuten, vastgelegd in een notariële akte
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Een verklaring van de partij waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde staan. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom (de partij heeft uiterlijk 20 december 2021 een waarborgsom van € 112,50 overgemaakt op het bankrekeningnummer van de gemeente Bunschoten)

Opnieuw registreren?

Plaatselijke politieke partijen die bij de vorige verkiezingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Politieke partijen die landelijk staan geregistreerd, hoeven zich ook niet te laten registeren. Voor meer informatie en het registratieformulier kunt u contact opnemen met het team Verkiezingen via 033 – 299 1411.

Kandidaatstelling

Kijk voor meer informatie over de kandidaatstelling op de website van de Kiesraad.

Deze pagina wordt later aangevuld met relevante informatie.