Op woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen samen welke 150 gekozen vertegenwoordigers na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen. Op deze pagina wordt duidelijk wie er mag stemmen, hoe u uw stem kunt uitbrengen en bij welke stembureaus u terecht kunt.

Wie mag er stemmen?

Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen. De kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. Voor de Tweede Kamerverkiezing moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • Beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid trouwens automatisch. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Stemlocaties

De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Op de stempas staat waar het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal is, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Op de volgende locaties kunt u uw stem uitbrengen:

 1. Basisschool de Ark (vanwege werkzaamheden bereikbaar via Veenestraat en Nijkerkerweg)
 2. Immanuelkerk
 3. Sporthal De Kuil
 4. Gemeentehuis (extra toegankelijk stembureau)
 5. Fonteinkerk
 6. Samenklank Muziekcentrum
 7. Noorderkerk
 8. Zorg- en Wooncentrum De Haven
 9. Westerkerk
 10. Vaartkerk Eemdijk
 11. Maranathakerk

Gemeentehuis is extra toegankelijk stembureau

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Ook een gehandicaptenparkeerplaats is bij elk stemlokaal aanwezig. Het gemeentehuis is een extra toegankelijk stembureau. Zo is er tijdens de verkiezingen in het gemeentehuis een kandidatenlijst aanwezig in braille en in groot lettertype.

Verder is er op alle locaties een loep met een lampje aanwezig, wordt er extra verlichting aangebracht en is er een stemhokje met een verlaagde tafel. Als u een lichamelijke beperking heeft, kunt u hulp krijgen bij het stemmen. U kunt één van de stembureauleden om hulp vragen. U kunt er ook voor kiezen om iemand te machtigen, zodat diegene voor u kan stemmen.

Hoe kunt u stemmen?

Als u voldoet aan bovenstaande punten ontvangt u een stempas, waarmee u uw stem kunt uitbrengen. Deze ontvangt u uiterlijk twee weken voor de verkiezingen. Zoals het er nu naar uit ziet, worden deze eind week 44 bij u thuis bezorgd.

Stempas

Met de stempas kunt u stemmen in een stembureau naar keuze. Neem bij het stemmen, naast uw stempas, ook uw identiteitsdocument mee. Een stembureau bij u in de buurt wordt vermeld op de stempas. Als u niet persoonlijk kunt stemmen, kunt u iemand machtigen via de achterzijde van de stempas. 

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via onderstaand formulier. 

Vervangende stempas aanvragen

U kunt een vervangende stempas ook persoonlijk aanvragen bij de balies van het gemeentehuis. Neem in dat geval een geldig identiteitsbewijs mee.

Volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dit heet een volmacht. Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in te vullen en uw handtekening te zetten. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven aan degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Bij deze verkiezingen kan iemand tegelijkertijd met de eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of bent u in het buitenland als de stempas bezorgd wordt? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen via onderstaand formulier.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt dit formulier mailen naar verkiezingen@bunschoten.nl of opsturen naar de gemeente Bunschoten t.a.v. het team Verkiezingen, postbus 200, 3750 GE Bunschoten. Het formulier moet vrijdag 17 november ontvangen zijn. 

Kiezerspas

Bent u op de dag van de verkiezingen in een andere gemeente? Geen probleem! Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven, bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 1 oktober 2023 staat ingeschreven. 

Kiezerspas aanvragen

Tijdelijk of permanent in buitenland

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk? En kunt u niet bij volmacht uw stem (laten) uitbrengen? Neem dan contact op met de gemeente waar u ingeschreven staat om een registratieverzoek (model M3) in te dienen. 

Woont u (permanent) in het buitenland? Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen kunt u zich registreren in de gemeente Den Haag. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente Den Haag(externe link).

Besluit tot centrale stemopneming

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de stemopneming centraal wordt uitgevoerd. In de vergadering van 26 september 2023 heeft het college het besluit genomen dat bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 de stemopneming centraal wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat na sluiting van het stembureau de stembiljetten worden geteld op lijstniveau en dat op 23 november 2023 wordt geteld op kandidaatniveau. Het tellen van de stemmen op kandidaatniveau wordt uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis van Bunschoten. 

Gemeentelijk stembureau

De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau vindt plaats op donderdag 23 november om 8.30 uur. 

Meer informatie

Op de website www.hoewerktstemmen.nl(externe link) staat alles uitgelegd over stemmen en over de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Stemwijzer

Bent u er nog niet uit op welke partij u wilt stemmen? Voor de Tweede Kamerverkiezingen is een stemwijzer ontwikkelt, waarbij u uw politieke voorkeur kunt testen aan de hand van 30 stellingen.

Vul de stemwijzer in(externe link)