Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen samen welke 150 gekozen vertegenwoordigers na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen. Op deze pagina wordt duidelijk wie er mag stemmen, hoe u uw stem kunt uitbrengen, bij welke stembureaus u terecht kunt en vindt u de uitslagen terug van eerdere verkiezingen.

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing tegen te gaan, zijn tal van maatregelen genomen. Hieronder enkele uitgelicht:

 • Bij de stemlocatie is het dragen van een mondkapje verplicht;
 • Bij de in- en uitgang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee desinfecteert u uw handen bij binnenkomst en bij vertrek.
 • Bij elk stembureau staat een stembureaulid bij de ingang. Hij of zij kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Volg de aanwijzingen van deze persoon op.
 • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
 • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Ook zijn er kuchschermen geplaatst. U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen. 

Gezondheidscheck

Voorafgaand aan het stemmen geldt de gezondheidscheck voor alle kiezers en ook voor alle stembureauleden. De gezondsheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet. De stembureauleden doen ook de gezondheidscheck. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Wie mag er stemmen?

Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen. De kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. Voor de Tweede Kamerverkiezing moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • Beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid trouwens automatisch. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Hoe kunt u stemmen?

Als u voldoet aan bovenstaande punten ontvangt u een stempas, waarmee u uw stem kunt uitbrengen. Deze ontvangt u uiterlijk twee weken voor de verkiezingen. Bent u 70 jaar of ouder? Dan krijgt u voor deze verkiezingen een stempluspas. 

Stempas

Met de stempas (blauw) kunt u stemmen in een stembureau naar keuze. Neem bij het stemmen, naast uw stempas, ook uw identiteitsdocument mee. Een stembureau bij u in de buurt wordt vermeld op de stempas. Indien u niet persoonlijk kunt of wilt stemmen, kunt u iemand machtigen via de achterzijde van de stempas. 

Stempluspas

Met de stempluspas (groen) kunt u als 70-plusser ook stemmen in een stembureau naar keuze. Neem bij het stemmen, naast uw stempluspas, ook uw identiteitsdocument mee. De stempluspas kan ook worden gebruikt om iemand te machtigen als u niet persoonlijk kunt of wilt stemmen. Daarnaast kunnen 70-plussers ook per brief hun stem uitbrengen.

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via onderstaand formulier. 

Vervangende stempas aanvragen

U kunt een vervangende stempas ook persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies van het gemeentehuis (op afspraak). Neem in dat geval een geldig identiteitsbewijs mee.

Volmacht

Kunt of wilt u niet zelf naar het stembureau om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dit heet een volmacht. Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in te vullen en uw handtekening te zetten. Vergeet niet een kopie van het legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. De gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Voor deze Tweede Kamerverkiezing kan iemand tegelijkertijd met de eigen stem drie volmachtstemmen uitbrengen. Dit aantal is vanwege het coronavirus om praktische redenen verhoogd. Normaal zijn dat er namelijk twee. 

Schriftelijke volmacht

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of bent u in het buitenland als de stempas bezorgd wordt? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen via onderstaand formulier.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt dit formulier opsturen naar de gemeente Bunschoten, t.a.v. het team Verkiezingen, postbus 200, 3750 GE Bunschoten. 

Kiezerspas

Bent u op de dag van de verkiezingen in een andere gemeente? Geen probleem! Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven, bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. 

Kiezerspas aanvragen

Tijdelijk of permanent in buitenland

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk? En kunt u niet bij volmacht uw stem (laten) uitbrengen? Neem dan contact op met de gemeente waar u ingeschreven staat om een registratieverzoek (model M3) in te dienen. 

Woont u (permanent) in het buitenland? Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen kunt u zich registreren in de gemeente Den Haag.
Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Briefstemmen

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen of uw stem per brief uitbrengen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen. Lees deze uitleg goed. U kunt dit pakket opsturen of afgeven bij het inleverpunt in het gemeentehuis. Dit kan op 10, 11, 12, 15, 16 en 17 maart tussen 9.00 en 17.00 uur.

,

Waar kunt u stemmen?

In de gemeente Bunschoten worden in totaal 11 stembureaus ingericht. Deze stembureaus zijn op woensdag 17 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Ook een gehandicaptenparkeerplaats is bij elk stemlokaal aanwezig. Als u een lichamelijke beperking heeft, kunt u hulp krijgen bij het stemmen. U kunt een lid van het stembureau om hulp vragen. In het stemhokje zelf mag iemand niet geholpen worden. 

Stembureaus

 1. Petrakerk, Vondelstraat 13
 2. Boulamis, de Kronkels 12b
 3. Sporthal De Kuil, Torenvalk 47
 4. Gemeentehuis, Stadsspui 1
 5. CGK Bunschoten De Fontein, Bikkersweg 7
 6. De Samenklank Muziekcentrum, Bikkersweg 86
 7. Noorderkerk, Kerkstraat 20
 8. GKBS Adventkerk, Heemstedesingel 1
 9. De Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 1
 10. Vaartkerk Eemdijk, Vaartweg 3
 11. Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20

U ontvangt bij elke verkiezing een stempas met daarop het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Maar u mag zelf bepalen bij welk stembureau u uw stem uitbrengt.

Extra stembureaus (vervroegd stemmen)

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn vanwege het coronavirus de volgende stembureaus extra geopend van 7.30 tot 21.00 uur voor kiezers die tot een risicogroep (kunnen) worden gerekend. Dit is dus in principe bedoeld voor alle kiezers met onderliggende ziekten of aandoeningen en de mensen ouder dan 70 jaar.

 • Gemeentehuis, Stadsspui 1 (op 15 en 16 maart)
 • Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 (alleen op 15 maart)
 • De Samenklank Muziekcentrum, Bikkersweg 8 (alleen op 16 maart)

Tellen van de stemmen

De uitgebrachte en/of ontvangen stemmen van 17 maart worden na het sluiten van de stembussen geteld. De uitgebrachte stemmen van maandag en dinsdag (vervroegd stemmen) worden geteld op 17 maart vanaf 8.30 uur in het gemeentehuis. De briefstemmen van 10 tot en met 16 maart worden ook geteld vanaf 8.30 uur in het gemeentehuis. Alle uitslagen worden na 21.00 uur pas bekend gemaakt.

Borden

Politieke partijen kunnen tijdens hun campagne vanaf februari op de volgende locaties hun posters plakken op de daarvoor bestemde borden:

 • Rotonde Nijkerkerweg/Oostelijke randweg
 • Hermitage (Bikkersweg)
 • Wijnands autobedrijf (De Kronkels)
 • Rotonde Bikkersweg/Westsingel
 • Eemdijk: Vaartweg/ Ringweg

Het maximale formaat dat hierbij geldt is A2. Aanbrengen van de posters kan met verwijderbare lijm of tape.

Eerdere verkiezingsuitslagen

Bent u op zoek naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Bunschoten? Dan kunt u onderstaand document downloaden. U vindt alle verkiezingsuitslagen ook op www.allecijfers.nl.

Bekijk de uitslag van de vorige Tweede Kamerverkiezingen

Databank

In de databank met verkiezingsuitslagen van de Kiesraad kunt u meer verkiezingsuitslagen vinden. Daarvoor kunt u terecht op de website van de gemeente Utrecht.