Home

Wat zijn uw woonwensen?

De gemeente Bunschoten vindt het belangrijk dat de woningen in de gemeente nu en in de toekomst aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Daarom voeren we een woonwensenonderzoek uit. Wat vindt u belangrijk als het gaat om wonen in de gemeente Bunschoten? Gaat uw voorkeur uit naar bestaande bouw of nieuwbouw? Wat mist u in het woningaanbod? 

Vul de enquête in (externe link)