Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo geeft inwoners toegang tot bestuurlijke informatie. Met andere woorden: informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij.

Iedereen kan een Woo-verzoek doen. Alleen de informatie die in documenten staat, kunt u opvragen. Dat kunnen schriftelijke of digitale stukken zijn, maar ook geluidsopnames, films of foto’s. Wanneer u een Woo-verzoek indient, wordt de verstrekte informatie voor iedereen openbaar gesteld. Meer informatie over deze wet leest u op www.rijksoverheid.nl.

Contactpersoon

De Woo-contactpersoon van de gemeente is beschikbaar om vragen te beantwoorden over de Wet open overheid en u van de juiste informatie te voorzien. De contactpersoon kan bereikt worden via 033 - 2991411 of via het algemene contactformulier op de website. 

Een verzoek indienen

Wilt u een Woo-verzoek indienen? Dat kan via onderstaande knop. Is dat voor u geen optie? Dan kunt u een verzoek per post indienen. Geef in uw verzoek in ieder geval aan over welk onderwerp u meer informatie wilt of welke (specifieke) documenten u opvraagt en om welke periode het gaat.

Dien een Woo-verzoek in

Reactie

Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u van ons een reactie. Dit kan 1 keer voor maximaal 2 weken worden uitgesteld.

Heeft deze informatie u geholpen?