Iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft ingezet voor de samenleving kan worden voorgedragen voor een onderscheiding. Op deze pagina vindt u meer informatie over koninklijke onderscheidingen, gemeentelijke onderscheidingen en overige onderscheidingen. 

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via 033 – 299 1461 of bestuurssecretariaat@bunschoten.nl.

Koninklijke onderscheidingen

Een inwoner die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de samenleving kan worden voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Zo’n voordracht dient u in bij de gemeente.

Gelegenheden

Op de website van de Kanselarij Der Nederlandse Orden leest u hoe u een inwoner voor kunt dragen voor een koninklijke onderscheiding. Er zijn twee gelegenheden waarbij de burgemeester een lintje uitreikt:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning;
  • Bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum).

Aanvraag voor lintjesregen

Wilt u iemand voordragen voor de eerstvolgende lintjesregen? Dan moet het complete dossier van de aanvraag voor 1 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de lintjesregen plaatsvindt bij ons binnen zijn. Bijvoorbeeld: als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen in april 2025 moet het complete dossier voor 1 juni 2024 bij ons worden aangeleverd. Dat kan via het formulier op aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl

Aanvraag voor bijzondere gelegenheid

Het complete dossier van de aanvraag voor het uitreiken van een koninklijke onderscheiding bij een bijzondere gelegenheid kunt u tot uiterlijk 5 maanden voor de datum van de uitreiking indienen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een koninklijke onderscheiding? Kijk dan eens op www.lintjes.nl of aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl. U kunt ook mailen naar bestuurssecretariaat@bunschoten.nl of telefonisch contact opnemen via 033 - 299 1461.

Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Bunschoten kent een gemeentelijk onderscheidingen- en prijzenstelsel, dat bestaat uit een Pluim, een Erepenning en de Gemeenteprijs.

Pluim

De Pluim wordt uitgereikt aan iemand die zich (incidenteel) aantoonbaar in de Bunschoter samenleving verdienstelijk heeft gemaakt of een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op nationaal of internationaal niveau of voor de gemeente Bunschoten. Wilt u iemand voordragen voor een Pluim? U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.

Iemand voordragen voor een Pluim

Erepenning

Een Erepenning kan worden uitgereikt aan iemand die zich voor een langere tijd aantoonbaar in de Bunschoter samenleving verdienstelijk heeft gemaakt of een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in of voor de gemeente Bunschoten. De Erepenning wordt alleen uitgereikt als er sprake is van breed maatschappelijk draagvlak.

Het toekennen van een Erepenning gaat verder dan een uiting van waardering voor een goede en/of lange uitoefening van een betaalde of onbetaalde functie. Bij het toekennen hiervan wordt mee in overweging genomen in hoeverre iemand met zijn/haar verdiensten anderen heeft gestimuleerd. Daarnaast dienen de activiteiten een voorbeeld te zijn voor anderen. Ook moeten de verdiensten van zodanige aard zijn dat deze uitstijgen boven hetgeen van iemand in de gegeven situatie mag worden verwacht.

Wilt u iemand voordragen voor de erepenning? Neemt dan contact op met het bestuurssecretariaat via 033 – 299 1461 of bestuurssecretariaat@bunschoten.nl.

Gemeenteprijs

Eens in de drie jaar wordt de Gemeenteprijs uitgereikt. Hiervoor stelt de jury een thema vast. De Gemeenteprijs wordt toegekend aan een natuurlijk persoon, een groep personen, een instelling of organisatie uit de gemeente Bunschoten, die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de beoefening of bevordering van het gekozen thema in de gemeente Bunschoten. In 2022 is de prijs voor het laatst uitgereikt. In 2025 wordt de volgende gemeenteprijs uitgereikt.

Jury gemeentelijk prijzenstelsel

De jury voor het gemeentelijk prijzenstelsel is samengesteld uit minimaal 4 personen uit de gemeente Bunschoten. De jury adviseert het college over het toekennen van de gemeentelijke onderscheidingen en prijzen.

Overige onderscheidingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Kent u iemand die bijvoorbeeld een persoon uit het water heeft gered? Meld hem of haar dan aan via www.drenkeling.nl.