Het winterseizoen is weer aangebroken! Op deze pagina vindt u informatie over het strooibeleid van de gemeente Bunschoten en de strooiroutes voor dit seizoen.

Strooibeleid

De provinciale wegen N199 (Amersfoortseweg), N414 (Bisschopsweg) en N806 (Nijkerkerweg en Oostelijke Randweg ged.) vallen onder het strooibeleid van de provincie Utrecht. Alle andere wegen in de gemeente vallen onder het strooibeleid van de gemeente Bunschoten. Het kan dus gebeuren dat de provinciale wegen al wel zijn gestrooid en de gemeentelijke wegen niet of anders om.

De gemeente strooit in principe curatief. Dit houdt in dat er wordt gestrooid wanneer op een aantal plaatsen in de gemeente gladheid is waargenomen. Omdat het onmogelijk is om alle hoofdwegen en fietspaden in de gemeente in een kort tijdbestek te strooien, wordt de gladheid bestreden volgens vastgestelde routes en prioritering. Voetpaden en trottoirs in de woonwijken worden niet door de gemeente gestrooid. U wordt verzocht om de voetpaden en trottoirs voor uw perceel zoveel mogelijk zelf schoon te houden.

Strooiroutes

Hoofd- en ontsluitingswegen, busroutes en belangrijke doorgaande fietspaden hebben de hoogste prioriteit. Wanneer de verwachting is dat de gladheid langer aanhoudt, worden op werkdagen ook wegen rondom belangrijke openbare voorzieningen gestrooid. Bij ijzel en hevige sneeuwval worden in principe alle wegen gestrooid, waarbij de hoogste prioriteit ligt bij de doorgaande wegen. Benieuwd naar de strooiroutes? Hieronder kunt u het kaartje met de strooiroutes downloaden.

Zoutkisten

Op risicovolle locaties in de gemeente, zoals bij hellingen en bruggen, worden gele zoutkisten geplaatst. Wanneer gladheid optreedt, kunt u als bewoner deze gladheid zelf bestrijden met zout uit zo’n kist. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u het zout uit deze kist gebruikt voor de bestrijding van gladheid op uw eigen perceel.

Blijf alert bij gladheid

Het blijft opletten voor u als weggebruiker tijdens een vorstperiode. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Advies is om uw snelheid aan te passen. Daarnaast is het belangrijk dat u niet vanzelfsprekend aanneemt dat er gestrooid is op uw route. De medewerkers van Snel Herstel houden de hoofdwegen goed in de gaten bij voorspelde gladheid. Toch kan het voorkomen dat er onverhoopt niet gestrooid is en hoofdwegen glad zijn. Constateert u dit? Dan kunt u iedere dag tussen 7.00 en 22.00 uur bellen naar 033 – 299 1578. Voor overige vragen en/of opmerkingen over de gladheidbestrijding kunt contact opnemen met 033 - 299 1411. 

Strooiroutes en uitvoeringsplan gladheidbestrijding