Adviesraad Sociaal Domein Bunschoten

De Adviesraad Sociaal Domein Bunschoten geeft het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) advies over de plannen die gemaakt worden rond het Sociaal Domein. Met deze adviezen willen zij eraan bijdragen dat iedere inwoner op een prettige manier kan leven in onze gemeente. De adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Zij hebben een onafhankelijke positie, ten opzichte van de gemeente, de zorgaanbieders en de cliënten. Ze zijn geen belangenbehartigers maar proberen de ideeën en gevoelens die leven onder de inwoners in de adviezen te vertalen. Om zo eraan mee te helpen de Wmo te laten slagen.

Op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Bunschoten vindt u meer informatie.

Heeft deze informatie u geholpen?