Wanneer u een probleem ervaart bij de dagelijkse gang van zaken op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunt u terecht bij het Zorgloket. U kunt dan een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met één van de Wmo-consulenten.