Snippergroen

Heeft u belangstelling om een stukje snippergroen te kopen? Dan kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen via het aanvraagformulier. De aanvraag wordt getoetst aan de uitgangspunten van het Snippergroenbeleid.

Naar aanleiding van uw verzoek onderzoeken wij of de betreffende strook grond in aanmerking komt voor verkoop. Bij dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de groenstructuur, (verkeers)veiligheid, ligging, mogelijke toekomstige ontwikkelingen en kabels en leidingen.

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stukje gemeentegrond bedraagt in 2023 € 226,- per m2, kosten koper. Dit houdt in dat de notaris- en kadasterkosten en de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper komen.

Meer informatie

Voor vragen over een lopend dossier kunt u contact opnemen met het projectteam Grondgebruik via grondgebruik@bunschoten.nl of 033 - 299 1411.

Heeft deze informatie u geholpen?