College B&W

Het college van B&W houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college neemt besluiten over voorstellen die vanuit de ambtelijke organisatie worden gedaan. Als het zwaardere onderwerpen betreft of het zijn onderwerpen waar grotere uitgaven mee gemoeid zijn, dan beslist de gemeenteraad. Deze voorstellen worden in de gemeentelijke organisatie voorbereid en het college besluit uiteindelijk om deze voorstellen aan de raad te doen. Ieder collegelid heeft zijn eigen portefeuille.

Een uitnodiging aan het college van burgemeester en wethouders sturen of een afspraak maken? Bel dan met 033 - 299 1411.

Melis van de Groep

Melis van de Groep

Functie: burgemeester

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur en Kabinetszaken
 • Openbare Orde en (Integrale) Veiligheid en Politiezaken
 • Regionale samenwerking
 • Brandweer en Veiligheidsregio
 • Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
 • Horeca- en evenementenbeleid
 • Coördinatie integrale handhaving
 • Personeel, Organisatie en Informatiebeleid
 • Juridische advisering en klachtenafhandeling
 • Externe betrekkingen en representatie

Meer informatie over burgemeester Melis van de Groep.

Rick Beukers (VVD)

Rick Beukers

Functie: wethouder

Portefeuille:

 • Financiën
 • Economische zaken
 • Bedrijventerreinen
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Dienstverlening en Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Ondernemerschap en Deregulering

Peter van Asselt (CDA)

Peter van Asselt

Functie: wethouder

Portefeuille: 

 • Sociaal Domein (Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen)
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs en project IHP
 • Sport
 • Cultuur en Erfgoed
 • Recreatie en Toerisme
 • Subsidiebeleid

Huig van Barneveld (SGP)

Huig van Barneveld

Functie: wethouder

Portefeuille:

 • Bouwen en Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Project Rengerswetering
 • Project Kronkels-Zuid
 • Omgevingswet

Wim de Jong (CAP)

Wim de Jong

Functie: wethouder

Portefeuille:

 • Grondzaken
 • Openbare voorzieningen en gebouwen
 • Openbare ruimte, Water en Wegen
 • Milieu, Duurzaamheid en Afval
 • Project Laakzone
 • Project Zuiderzee

Jan Jennekens

Jan Jennekens

Functie: secretaris/directeur

Hoofd- en nevenfuncties

Heeft deze informatie u geholpen?