College B&W

 

Het college van B&W houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college neemt besluiten over voorstellen die vanuit de ambtelijke organisatie worden gedaan. Als het zwaardere onderwerpen betreft of het zijn onderwerpen waar grotere uitgaven mee gemoeid zijn, dan beslist de gemeenteraad. Deze voorstellen worden in de gemeentelijke organisatie voorbereid en het college besluit uiteindelijk om deze voorstellen aan de raad te doen. Ieder collegelid heeft zijn eigen portefeuille.


Een uitnodiging aan het college van burgemeester en wethouders sturen of een afspraak maken? Bel dan met 033 - 299 1411.