Openbare laadpaal aanvragen

Heeft u een elektrische auto, maar geen mogelijkheid om deze op te laden bij uw eigen woning? Dan kunt u bij de gemeente Bunschoten een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. Wij streven ernaar dat elektrische rijders uit de gemeente Bunschoten, die niet in het bezit zijn van een eigen parkeergelegenheid, binnen een acceptabele loopafstand van hun huis een openbaar laadpunt kunnen vinden.

Aanvragen

Wilt u een verzoek indienen voor een openbare laadpaal? Voor het plaatsen van laadpunten in de gemeente Bunschoten werken wij samen met MRA-Elektrisch. Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren. 

Openbare laadpaal aanvragen

Zijn er meer bewoners in uw buurt die elektrisch rijden en niet de mogelijkheid hebben om hun auto op te laden bij de eigen woning? Vraag of zij ook een verzoek indienen. Dit geeft de gemeente namelijk een beter beeld van de behoefte in de buurt.

Voorwaarden

Als u een verzoek indient, gaat het altijd om een oplaadpunt in de openbare ruimte die iedereen kan gebruiken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat. Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met appartement.
  • Als het om een vergunningsgebied gaat, beschikt u over een parkeervergunning of komt u hiervoor in aanmerking. Of u woont of werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente Bunschoten (aantoonbaar).
  • U beschikt over een elektrisch voertuig met een minimale elektrische range van 45 kilometer. U kunt dit aantonen met een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst.

Potentiële locaties

Als uw verzoek aan deze voorwaarden voldoet, wordt gekeken of er al openbare laadpalen in uw buurt staan, hoe deze laadpalen worden gebruikt en of er lopende verzoeken in de buurt zijn. Let op: de kaart met potentiële locaties (hieronder te downloaden) voor oplaadpalen (inclusief de uitrolprocedure) vormt de basis. Als deze toets ook positief wordt afgerond, wordt de potentiële locatie aangewezen om een laadpaal te plaatsen. We houden hierbij onder meer rekening met de technische haalbaarheid, zichtbaarheid en ligging ten opzichte van de andere punten.

Bekijk alle potentiële locaties (pdf, 2,7 MB)

Realisatie

Bij goedkeuring duurt het minimaal zes maanden voor het laadpunt is gerealiseerd. Er zijn op dit moment leveringsproblemen voor de publieke laadpalen in onze regio. Total Energies is de concessiehouder voor het leveren en plaatsen van publieke laadpalen in de regio. 

Door een tekort aan chips en schakelmateriaal kunnen zij op het moment niet aan hun plaatsingsverplichting voldoen. Concreet betekent dit dat Total Energies op dit moment slechts een derde van de palen die nodig zijn kan leveren. Hierdoor zal de wachttijd na het aanvragen van een laadpaal oplopen. Hoeveel deze vertraging zal zijn kunnen we helaas nog niet inschatten. MRA-E heeft dagelijks contact met Total Energies om te werken aan oplossingen. 

Houd er rekening mee dat het gaat om het indienen van een verzoek. Wij kunnen niet garanderen dat er een laadpunt wordt geplaatst op de door u gewenste locatie.

Kosten

Aan het plaatsen van een openbare laadpaal zijn voor u geen kosten verbonden. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor het opladen van de auto. Op de website van MRA-Elektrisch vindt u bij de vragen en antwoorden meer informatie over het kostenaspect.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan eens op www.mra-e.nl/vragen-en-antwoorden of neem telefonisch contact met ons op via 033 – 299 1411.

Heeft deze informatie u geholpen?