Wie overlast heeft van een bedrijf kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet, en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.

Met spoedeisende zaken belt u de milieuklachtentelefoon via 0800 - 022 5510. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Is er geen spoed, maar wilt u wel iets melden of vragen? Maakt u dan gebruik van het digitale formulier op de website van de RUD.

Wat gebeurt er na uw melding?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kan de gemeente een aantal dingen doen, namelijk:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken;
 • de ongewenste situatie opheffen;
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten;
 • een boete geven.

De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Hierbij kunt u denken aan:

 • het opmaken van een proces-verbaal;
 • een waarschuwing geven;
 • een regeling treffen waarbij de dader betaalt;
 • iets in beslag nemen;
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf.

Schadevergoeding

U kunt schadevergoeding vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die u geleden heeft. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
 • geven informatie;
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken;
 • monsters nemen en spullen onderzoeken;
 • voertuigen stoppen en onderzoeken;
 • om informatie vragen.

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Heeft deze informatie u geholpen?