De gemeente vindt een goede dienstverlening aan haar burgers erg belangrijk. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van de gemeente, (een lid van) het college of de gemeenteraad zich tegenover u heeft gedragen. Dat kan zijn, omdat u vindt dat er niet serieus, te traag of helemaal niet is gereageerd op een zaak die u heeft aangevoerd, of dat u onvriendelijk of onfatsoenlijk behandeld bent. U heeft in dat geval het recht een klacht in te dienen over het gedrag van de betreffende bestuurder of medewerker.