Op donderdag 6 juni 2024 mag u weer naar de stembus. U mag dan uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Op deze pagina wordt duidelijk wie er mag stemmen, hoe u uw stem kunt uitbrengen en bij welke stembureaus u terecht kunt.

Bijna alle inwoners van de gemeente Bunschoten van achttien jaar of ouder mogen een stem uitbrengen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. U mag stemmen voor deze verkiezingen als u:

 • De Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en in Nederland woont;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Voldoet u hieraan? Dan ontvangt u uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een stempas. De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid automatisch. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Stemlocaties

De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Op de stempas staat waar het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal is, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Sinds dit jaar zijn er twee extra stembureaus in de gemeente Bunschoten. Op de volgende locaties kunt u uw stem uitbrengen:

 1. Petrakerk
 2. Immanuelkerk
 3. Sporthal De Kuil
 4. Gemeentehuis (extra toegankelijk stembureau)
 5. De Grondtoon
 6. ‘t Kruisrak
 7. Noorderkerk
 8. Adventkerk
 9. Westerkerk
 10. Vaartkerk Eemdijk
 11. Maranathakerk
 12. Bibliotheek Bunschoten
 13. Rengerswetering (parkeerplaats Vomar)

Gemeentehuis is extra toegankelijk stembureau

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Ook een gehandicaptenparkeerplaats is bij elk stemlokaal aanwezig. Het gemeentehuis is een extra toegankelijk stembureau. Zo is er tijdens de verkiezingen in het gemeentehuis een kandidatenlijst aanwezig in braille en in groot lettertype.

Verder is er op alle locaties een loep met een lampje aanwezig, wordt er extra verlichting aangebracht en is er een stemhokje met een verlaagde tafel. Als u een lichamelijke beperking heeft, kunt u hulp krijgen bij het stemmen. U kunt één van de stembureauleden om hulp vragen. U kunt er ook voor kiezen om iemand te machtigen, zodat diegene voor u kan stemmen.

Hoe kunt u stemmen?

Stempas

Uiterlijk twee weken voor de verkiezingen (dat is donderdag 23 mei 2024) ontvangt u thuis de stempas. Met de stempas kunt u stemmen in een stembureau naar keuze. Neem bij het stemmen, naast uw stempas, ook uw identiteitsdocument mee. Een stembureau bij u in de buurt wordt vermeld op de stempas. Als u niet persoonlijk kunt stemmen, kunt u iemand machtigen via de achterzijde van de stempas.

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u tot uiterlijk 3 juni 2024 een vervangende stempas aanvragen via onderstaand formulier.

Vervangende stempas aanvragen

U kunt een vervangende stempas ook persoonlijk aanvragen bij de balies van het gemeentehuis. Dat is mogelijk tot 5 juni 2024 12.00 uur. Neem in dat geval een geldig identiteitsbewijs mee.

Volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dit heet een volmacht. Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in te vullen en uw handtekening te zetten. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven aan degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Bij deze verkiezingen kan iemand tegelijkertijd met de eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of bent u in het buitenland als de stempas bezorgd wordt? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen via onderstaand formulier.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt dit formulier mailen naar verkiezingen@bunschoten.nl of opsturen naar de gemeente Bunschoten t.a.v. het team Verkiezingen, postbus 200, 3750 GE Bunschoten. Het formulier moet uiterlijk 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

Kiezerspas

Bent u op de dag van de verkiezingen in een andere gemeente? Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven, bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven. Via onderstaand formulier kan dat tot uiterlijk 3 juni 2024. Vraagt u uw kiezerspas aan het in het gemeentehuis? Dan kan dat tot 5 juni 2024 12.00 uur.

Kiezerspas aanvragen

Besluit tot centrale stemopneming

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de stemopneming centraal wordt uitgevoerd. In de vergadering van dinsdag 9 april 2024 heeft het college het besluit genomen dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 de stemopneming centraal wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat na sluiting van het stembureau de stembiljetten worden geteld op lijstniveau en dat op vrijdag 7 juni 2024 wordt geteld op kandidaatniveau. 

Gemeentelijk stembureau

Het tellen van de stemmen op kandidaatniveau wordt uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau. De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau vindt plaats op vrijdag 7 juni 2024 om 8.30 uur in De Samenklank. Op maandag 10 juni komt het gemeentelijk stembureau om 9.00 uur bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis om de definitieve uitslag vast te stellen.

Meer informatie

De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangevuld. Voor meer (algemene) informatie kunt u terecht op de website van de Kiesraad en de website van de Rijksoverheid

Stemmen met nationaliteit buiten de Europese Unie

Wilt u stemmen op de Nederlandse leden van het Europees Parlement? En hebt u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie? Dan mag u kiezen om in Nederland te stemmen.

Stemmen in Nederland

Als u wilt stemmen in Nederland, moet u het formulier Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (Y 32) invullen. Met dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement.

De gemeente moet het formulier op zijn laatst 23 april 2024 ontvangen hebben. U kunt het formulier opsturen naar Gemeente Bunschoten, Postbus 200, 3750 GE Bunschoten-Spakenburg. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie tijdens onze openingstijden.

Het formulier is in het Nederlands. Bij dit formulier is ook een uitleg beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Pools. Twijfelt u of u al geregistreerd bent? Of wilt u uw gegevens controleren of aanvullen? Neem dan contact met ons op via 033 – 299 1411.

Stemmen in het land van herkomst

Wilt u stemmen in het EU-land waar u vandaan komt? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Kijk op de website van het Europees Parlement of u zich moet registreren in uw land.

English version

Would you like to vote for the Dutch members of the European Parliament, and are you a national of another Member State of the European Union? You may choose to vote in the Netherlands.

Voting in the Netherlands

If you want to vote in the Netherlands, you must fill in the form Declaration of voting for the European Parliament in the Netherlands (Y 32). On this form, you declare that you are not voting in another country. You may only vote for the European Parliament once.

The municipality must receive the completed form by 23 April 2024. Our address is Gemeente Bunschoten, Postbus 200, 3750 GE Bunschoten-Spakenburg. During opening hours you may also hand off the declaration at our town hall.

The declaration form is in Dutch. We offer explanations on how to complete this form in English, German, French, Spanish, Italian and Polish. Are you unsure whether you are already registered? Or would you like to check or supplement your personal data? Contact us: 033 – 299 1411.

Voting in your country of origin

If you want to vote in your EU country of origin, you do not have to inform us. For more information on how to vote in your country, see the website of the European Parliament