De toekomstvisie Bunschoten 2025 is op 11 juli 2013 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Bunschoten. Bezinning op de (strategische) positie van de gemeente was een wens vanuit de gemeenteraad. Het gemeentebestuur van Bunschoten heeft een Toekomstvisie tot 2025 opgesteld om de strategische positie van de gemeente te bepalen.

De visie gaat in op de vraagstukken op fysiek, sociaal en economisch gebied en moet een functie gaan vervullen voor de ontwikkeling van de dienstverlening aan de inwoners, het bestuur en de regionale samenwerking. De toekomstvisie laat zien hoe de gemeente Bunschoten in 2025 is, op basis van de kennis van nu.

Hoe is de toekomstvisie ontwikkeld?

In april 2012 besloot de gemeenteraad van Bunschoten om een toekomstvisie voor de gemeente Bunschoten te ontwikkelen tot 2025. De aanpak bestond uit drie fasen: de proloogfase ( de ‘foto’ van Bunschoten anno 2012), de dialoogfase (het interactieve proces) en de epiloogfase (besluitvorming en verantwoording). In de dialoogfase hebben ca. 250 betrokkenen hun visie op de toekomst van de gemeente gegeven. Vanuit het motto: een toekomstvisie maak je niet alleen maar samen…zijn er in de dialoogfase gesprekken gevoerd met alle geledingen uit de samenleving. Steeds met een centrale vraag: wat voor gemeente zijn we nu en wat voor gemeente willen we zijn in 2025? Er waren veel mogelijkheden om deel te nemen aan de ontwikkeling van de toekomstvisie.

In totaal werden zes rondetafelgesprekken georganiseerd met experts op specifieke thema’s. Ook werd inwoners de mogelijkheid geboden om een huiskamergesprek over de toekomst te organiseren met raadsleden. Er hebben vier huiskamergesprekken plaats gevonden met in totaal zo’n 30 deelnemers. Via een speciale Facebookactie kon online worden gereageerd op vragen en stellingen over de toekomst. Hier kwamen 167 inhoudelijke reacties op.

Heeft deze informatie u geholpen?