Vanochtend heeft Marga Baron tijdens een bijzondere gelegenheid een koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Melis van de Groep. De uitreiking vond plaats tijdens haar officiële afscheid van de Stichting Sizanani Nederland.

Marga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het opzetten van ontwikkelingswerk en maatschappelijke projecten in Zuid-Afrika, in de regio Nqutu. 

Steun

In 1989 is Marga Baron samen met haar echtgenoot uitgezonden naar Zuid-Afrika namens de Nederlands Gereformeerde Kerken. Zij wilde naast ondersteuning van het zendingswerk van haar man ook praktische steun bieden aan de lokale bevolking. Jarenlang heeft zij kleinschalige ontwikkelingsprojecten georganiseerd, heeft ze een lokale organisatie opgezet en wierf zij fondsen om allerlei projecten mogelijk te maken.

CEO

De zelfstandige organisatie Sizanani South-Africa werd in 2004 opgericht en tot haar pensionering op 1 augustus 2021 was Marga daar werkzaam als CEO. Zij coördineerde alle activiteiten, bezocht de projecten, ging met inwoners in gesprek en stuurde bij waar nodig. Ook onderhield zij het contact met de Stichting Sizanani Nederland en tijdens werkbezoeken aan Nederland gaf zij presentaties over het werk van Sizanani South-Africa.

Nieuwe impuls

Het ontwikkelingswerk in de regio Nqutu heeft met dank aan Marga een nieuwe impuls gekregen. Zo worden er onder andere managementcursussen, taal-, reken- en schrijflessen gegeven en wordt aan jongeren voorlichting gegeven over verschillende onderwerpen. Met deze en nog meer activiteiten wordt geprobeerd om de plaatselijke bevolking zelfvoorzienend en zelfstandig te maken. Inmiddels is de stichting overgedragen aan lokale bestuurders die hier de afgelopen jaren door Marga op zijn voorbereid.