Het fietspad (ook wel Jaagpad) in Eemdijk, dat de Loswal en de Maatweg met elkaar verbindt, is tijdelijk afgesloten voor fietsers en wandelaars. Voor meneer Huijgen, eigenaar van het weiland waarin het fietspad is gevestigd, is de maat namelijk vol. Het hondenverbod dat daar geldt, wordt meer dan eens genegeerd.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente zich ingezet om de fietspadenstructuur te verbeteren. Omdat wij als gemeente voor het Jaagpad dwars door het weiland van de familie Huijgen moesten, zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan zijn toestemming. Een daarvan was een hondenverbod. Uitwerpselen van honden zijn namelijk schadelijk voor zijn schapen. Ook wilde hij daarmee voorkomen dat honden achter zijn schapen zouden aanrennen. De gemeente stemde in met de voorwaarden en het Jaagpad (waar veel gebruik van wordt gemaakt) werd aangelegd.

Neospora

Een andere reden voor het hondenverbod is Neospora, een parasiet die schadelijk is voor onder meer schapen. Zo’n parasiet kan optreden wanneer een schaap de (besmette) ontlasting van een hond binnenkrijgt. Vandaar ook dat er bij het Jaagpad een bordje is geplaatst om hiervoor te waarschuwen.

Handhaven

Terwijl er een hondenverbod geldt bij het Jaagpad, lopen er toch geregeld mensen met hun hond over het pad. Recent ging het zelfs zo mis, dat meerdere schapen gewond raakten. Daarom hebben de boa’s van de gemeente Bunschoten aangegeven de komende tijd strenger te controleren op het hondenverbod bij dit recreatief pad. Een bekeuring voor het negeren van dit verbod bedraagt € 95,-.