Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2019

Home > Inwoners > Nieuws > Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2019

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2019

RSS

Op deze pagina vindt u de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2019 in de gemeente Bunschoten. In de gemeente werden 15.742 kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen. Van hen kwamen er 10.225 naar één van de elf stembureaus op woensdag 20 maart 2019. Het opkomstpercentage is hiermee 64,95%.

Uitslagen per stembureau
Onderaan deze pagina vindt u de uitslagen en opkomst per stembureau met het aantal stemmen per kandidaat, de totaaluitslag en de bijbehorende proces-verbalen. Pagina 7 is bewust weggelaten, gelet op het risico op oneigenlijk gebruik van de handtekeningen van stembureauleden.