Uitslagen Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Home > Inwoners > Nieuws > Uitslagen Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Uitslagen Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

RSS

Op deze pagina vindt u de uitslagen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019 in de gemeente Bunschoten.

Provinciale Staten
In de gemeente werden 15.742 kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen. Van hen kwamen er 10.237 naar één van de elf stembureaus op woensdag 20 maart 2019. Het opkomstpercentage is hiermee 65,03%.

Waterschap Vallei en Veluwe
In de gemeente werden 16.581 kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen. Van hen kwamen er 9.979 naar één van de elf stembureaus op woensdag 20 maart 2019. Het opkomstpercentage is hiermee 60,18%.

Proces-verbalen
Onderaan deze pagina vindt u de uitslagen en opkomst per stembureau met het aantal stemmen per kandidaat, de totaaluitslag en de bijbehorende proces-verbalen. Pagina 7 is bewust weggelaten, gelet op het risico op oneigenlijk gebruik van de handtekeningen van stembureauleden.