Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Home > Inwoners > Nieuws > Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

RSS

De gemeente Amersfoort wil samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk maken. Daarom is ook in 2019 de regionale subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt opengesteld, waarvan onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente Bunschoten gebruik kunnen maken.

De regeling richt zich op verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Tot 1 april 2019 kunnen samenwerkingsinitiatieven worden aangedragen voor een bijdrage uit dit Toekomstfonds. Voor 2019 is een budget van € 200.000,- beschikbaar.

Speerpunten
Het Toekomstfonds is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. Deze initiatieven moeten bijdragen aan minimaal een van de volgende vier speerpunten:

  • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo;
  • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij midden- en kleinbedrijven (mkb);
  • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekort is of dreigt;
  • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen.

Aanvraag
Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u terecht op www.amersfoort.nl.