Schetsontwerpen Bunschoten-Stad

Home > Inwoners > Nieuws > Schetsontwerpen Bunschoten-Stad

Schetsontwerpen Bunschoten-Stad

RSS

Samen met bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) is nagedacht over de verbetering van de woonkwaliteit van dit gebied. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: de herinrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt. Door een bewonersgroep zijn onder begeleiding van een extern bureau en de gemeente Bunschoten schetsontwerpen uitgewerkt. Deze schetsontwerpen zijn afgelopen woensdagavond 16 januari toegelicht aan belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst in de raadzaal.

Schetsontwerpen naar gemeenteraad
De volgende stap is dat de schetsontwerpen, met een toelichting en voorlopige kostenindicatie, ter advisering aan de Commissie Ruimte en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.