Samen nadenken over inrichting Bunschoten-Stad

Home > Inwoners > Nieuws > Samen nadenken over inrichting Bunschoten-Stad

Samen nadenken over inrichting Bunschoten-Stad

RSS

Samen met bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) wordt nagedacht over de verbetering van de woonkwaliteit van dit gebied. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: de herinrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt.

Een bewonersgroep heeft de wensen voor en knelpunten van deze gebieden in beeld gebracht en per gebied nagedacht over de inrichting. Dit is tijdens een inloopavond voorgelegd aan geïnteresseerden. Aanwezigen konden tijdens de inloopavond de ideeën bekijken en hun mening hierover geven. Ook benieuwd naar deze ideeën en wat er de afgelopen maanden precies is gedaan? Download de ideeën dan onderaan deze pagina.

Uitwerking ideeën
De volgende stap is dat de inrichtingsvarianten door de bewonersgroep, een extern bureau en de gemeente Bunschoten worden uitgewerkt tot schetsontwerpen. In januari wordt er een inloopavond georganiseerd waar de schetsontwerpen worden gepresenteerd.