Presentatie Middeleeuwse visfuiken

Home > Inwoners > Nieuws > Presentatie Middeleeuwse visfuiken

Presentatie Middeleeuwse visfuiken

RSS

Op maandag 3 december zijn de oudste tastbare bewijzen van de visvangst in Spakenburg terug naar het dorp gekomen. Wethouder Alice Kok nam namens de gemeente Bunschoten de resten van twee Middeleeuwse visfuiken in ontvangst. De fuiken zijn tijdens archeologisch onderzoek voor de bouw van een parkeerkelder langs de Spuistraat/Oude Schans in 2014 gevonden. De conservering van de zeer kwetsbare resten heeft bijna vier jaar in beslag genomen.

De eerste bewoners van Spakenburg woonden waar sinds 2016 restaurant Spui 76 is gevestigd. Dit ontdekten archeologen in 2014 tijdens een onderzoek voorafgaand aan de bouw van het restaurant. De opgraving leverde vondsten uit de vroegste geschiedenis van Spakenburg op. Meest spraakmakende ontdekking waren resten van twee 15e eeuwse visfuiken van hout en twijgen. De vele archeologische vondsten vertellen over de 700 jaar lange geschiedenis van Spakenburg.

Tijdens het onderzoek werd een middeleeuwse woonterp blootgelegd. Dat er van enige rijkdom sprake was, blijkt wel uit de vondst van munten, Mariabeeldjes en metalen kookpotten. De eerste bewoners leefden van de visvangst en -handel. Diep onder het huidige straatniveau werden resten van twee visfuiken gevonden in het veen: een schutwant en een fuiknet. Een restauratiebedrijf heeft de resten de afgelopen jaren zorgvuldig schoongemaakt en behandeld. De resten zijn nu gereed om aan het publiek getoond te worden. De gemeente heeft de primeur om ze voorlopig in het gemeentehuis te exposeren. Daarna worden ze overgedragen aan Museum Spakenburg.