Opnieuw veel belangstelling tijdens tweede meedenkavond vierde eiland Rengerswetering

Home > Inwoners > Nieuws > Opnieuw veel belangstelling tijdens tweede meedenkavond vierde eiland Rengerswetering

Opnieuw veel belangstelling tijdens tweede meedenkavond vierde eiland Rengerswetering

RSS

Op dinsdagavond 18 september konden geïnteresseerden voor de tweede keer meedenken over de ontwikkeling van het vierde eiland van Rengerswetering. Circa 40 mensen hebben tijdens de bijeenkomst enthousiast meegepraat over het voorlopige plan voor dit eiland en de bijbehorende sfeerbeelden.

Na een korte introductie begon de avond met een toelichting door stedenbouwkundige Joram van Otterloo van bureau IMOSS uit Amersfoort. Hierbij werd allereerst teruggeblikt naar de reacties die waren gegeven op de modellen die afgelopen voorjaar zijn gepresenteerd. Vervolgens vertelde hij hoe deze reacties waren vertaald naar de verschillende onderdelen van het voorlopige plan voor eiland vier. Dit plan werd ook getoond op grote borden aan de hand van verschillende thema’s en beelden. Bij die borden konden inwoners in gesprek met mensen die bij de ontwikkeling van eiland vier zijn betrokken. Aanwezigen konden hun reactie ook achterlaten via een formulier.

Parkrijk
Tijdens de vorige meedenkavond waren aanwezigen over het algemeen het meest enthousiast over het model ‘Parkrijk’. Ook de andere partijen waar overleg mee is gevoerd, gaven de voorkeur aan dit model. Dit model is dan ook uitgewerkt in het voorlopige plan.

Kenmerkend voor de gekozen opzet is dat er géén harde grens komt tussen het park en de bebouwing, maar dat deze juist met elkaar worden verweven. Er komen groene uitlopers vanuit het park het woongebied in zodat de beleving van “wonen aan het park” wordt versterkt. Omgekeerd is er een sterke relatie gelegd tussen de school en het park.

De school en de supermarkt komen als grootste verkeerstrekkers bij de entree van het eiland. Naast ondergronds parkeren voor de woningen boven de winkelvoorzieningen komt er een groot parkeerterrein aan de voorzijde van de supermarkt. Bij de inrichting van het voorterrein van de supermarkt is ruimte gereserveerd voor andere functies, zoals een standplaats.

Voor de school is een “kiss & ride” zone getekend. In de uitwerking wordt gekeken of deze strook tijdens de schooltijden ook gebruikt kan worden als schoolplein. Verder is waar mogelijk het fietsverkeer van het autoverkeer gescheiden. Hierdoor kunnen kinderen veiliger naar school fietsen.

Verder op het eiland komen verschillende types woningbouw. Zo zijn er naast zorgappartementen, sociale huur- en koopwoningen ook een aantal twee–onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen ingetekend. Het idee is dat zoveel mogelijk verschillende doelgroepen een woonplek kunnen vinden op eiland vier.

Definitief ontwerp en beeldkwaliteitsplan
De komende periode gaat de gemeente weer aan de slag met de uitwerking, waarbij de ideeën en reacties meegewogen worden. Er wordt een definitief ontwerp gemaakt voor het vierde eiland en er komt een beeldkwaliteitsplan. Daarbij wordt ook de financiële en technische haalbaarheid onderzocht.