Onderzoek naar mogelijkheden speciaal onderwijs in Bunschoten

Home > Inwoners > Nieuws > Onderzoek naar mogelijkheden speciaal onderwijs in Bunschoten

Onderzoek naar mogelijkheden speciaal onderwijs in Bunschoten

RSS

Het bestuur van SBO De Werf uit Amersfoort heeft aangegeven dat ze vanaf augustus 2021 via een groeimodel een start willen maken met het verzorgen van speciaal basisonderwijs in onze gemeente. Op deze manier wordt er een grote stap gezet in het streven om zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te kunnen laten volgen.

Gedacht wordt om bij het realiseren van een plek voor leerlingen van De Werf in Bunschoten-Spakenburg op te trekken met de nieuwbouwplannen uit het Integraal Huisvestingsplan voor scholen. De Werf heeft het idee om het speciaal basisonderwijs in Bunschoten via een groeimodel vorm te geven: vanaf augustus 2021 zouden ze willen starten met instromers uit de gemeente Bunschoten. Geleidelijk ontstaan er dan meer groepen. Kinderen die nu op de Werf zitten, kunnen daar dan hun schoolperiode afmaken. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om kinderen uit de gemeente Bunschoten thuisnabij onderwijs te bieden.

Passend onderwijs
Het idee om speciaal basisonderwijs in de gemeente Bunschoten aan te bieden, sluit naadloos aan op de Wet passend onderwijs en bij het beleidskader Sociaal Domein 2019-2022. In dit beleidskader, dat onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad, is de wens opgenomen om zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te bieden.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN