Milieuklachten? Bel de RUD

Home > Inwoners > Nieuws > Milieuklachten? Bel de RUD

Milieuklachten? Bel de RUD

RSS

Wie overlast heeft van een bedrijf, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen.

Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.

Contact
Voor spoedeisende zaken belt u de milieuklachtentelefoon via tel. 0800-0225510 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Is er geen spoed, maar wilt u wel iets melden of vragen? Maakt u dan gebruik van het digitale formulier op www.rudutrecht.nl/diensten/milieuklachten.