Jaarverslagen klachtbehandeling en ombudsman

Home > Inwoners > Nieuws > Jaarverslagen klachtbehandeling en ombudsman

Jaarverslagen klachtbehandeling en ombudsman

RSS

Wanneer inwoners ontevreden zijn over de manier waarop een medewerker van de gemeente, (een lid van) het college of de gemeenteraad zich tegenover hem of haar heeft gedragen, dan kunnen zij hierover een klacht indienen. Behandeling van klachten gebeurt volgens een speciale klachtenregeling van de gemeente onder begeleiding van de klachtencoördinator.

Is een klager het niet eens met het resultaat van de klachtbehandeling door de gemeente, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te laten leggen aan de gemeentelijke ombudsman.

Klachtenoverzicht
De klachtencoördinator brengt jaarlijks een overzicht van de ingediende klachten uit en geeft daarbij anoniem inzicht in de aard van de klachten, de manier van afhandeling, de behandeltermijnen en de maatregelen die eventueel naar aanleiding van de klachten zijn getroffen. Er zijn in 2018 in eerste instantie zes klachten ingediend. In drie gevallen is contact opgenomen met de klager, is de klacht besproken en zijn indien nodig vervolgstappen gezet. Dit was voor de klagers aanleiding om aan te geven dat zij geen behoefte hadden aan een verdere formele afhandeling van de klacht. Bij drie klachten is aan de klager aangegeven dat de klacht niet thuis hoort bij het college van Bunschoten en is de klager doorverwezen naar de juiste instantie of is de klacht doorgestuurd en de klager hierover ingelicht.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het indienen en behandelen van klachten of over de ombudsman? Op deze pagina vindt u alle informatie. De gemeentelijke ombudsman brengt ook een jaarverslag uit. Deze vindt u hieronder.