Inspreken bij een raadscommissie

Home > Inwoners > Nieuws > Inspreken bij een raadscommissie

Inspreken bij een raadscommissie

RSS

Zodra een plan in een raadscommissie wordt besproken, kunt u ook uw mening laten horen. Dit kan door in te spreken tijdens een commissievergadering. Naast inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie.

Wilt u inspreken, dan wordt u vriendelijk verzocht zich uiterlijk acht uur voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffie via 033 – 299 14 11 of griffie@bunschoten.nl. Wij vragen dan naar uw naam, adres, mailadres en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Vervolgens mailen wij u de regels rondom het inspreken toe, zodat u deze op uw gemak kunt lezen.

Waarvoor is het spreekrecht niet bedoeld?
Het spreekrecht geldt niet voor:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.