Huiselijk geweld stopt niet vanzelf!

Home > Inwoners > Nieuws > Huiselijk geweld stopt niet vanzelf!

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf!

RSS

Jaarlijks krijgen een miljoen mensen te maken met huiselijk geweld als slachtoffer, getuige of dader. Slachtoffers trekken uit schaamte vaak niet zelf aan de bel. Daarom is het belangrijk dat u als omstander alert bent en weet dat u contact kunt opnemen met Veilig Thuis.

Huiselijk geweld is een groot probleem dat voorkomt bij jong en oud, rijk en arm en in alle culturen. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Stalking, financiële uitbuiting en verwaarlozing vallen ook onder huiselijk geweld. Huiselijk geweld is lang niet altijd zichtbaar. Het kan lang duren voordat iemand hulp vraagt of de omgeving iets merkt.

Contact
Gaat het thuis niet goed? Of maakt u zich zorgen over de veiligheid van iemand in de omgeving? Bel of mail dan met Veilig Thuis! Veilig Thuis is er voor iedereen. U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp of om een melding te maken. Bel eventueel voor advies wanneer u twijfelt. Dat mag ook anoniem. Bel 0800 – 2000 of mail naar veiligthuis@samen-veilig.nl. U kunt ook terecht op www.samen-veilig.nl. Bel 112 bij direct gevaar!