Gemeente- en waterschapsbelasting GBLT

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente- en waterschapsbelasting GBLT

Gemeente- en waterschapsbelasting GBLT

RSS

Donderdag 21 februari ontvangt u van GBLT de belastingaanslag voor de gemeente-en waterschapsbelasting. Op deze belastingaanslag staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-waarde.

Maakt u gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid? Dan stuurt GBLT de belastingaanslag digitaal naar uw berichtenbox. Als u hier geen gebruik van maakt, ontvangt u de belastingaanslag per post.

Mijn Loket
In Mijn Loket op www.gblt.nl kunt u uw persoonlijke belastingzaken regelen. In Mijn Loket kunt u:

  • uw belastingaanslagen bekijken;
  • uw WOZ-taxatieverslag bekijken;
  • uw rekeningnummer wijzigen;
  • betalen in delen via automatische incasso;
  • aangeven dat u het niet eens bent;
  • kwijtschelding aanvragen.

Vragen?
Als u vragen heeft over gemeente- en/of waterschapsbelastingen dan kunt u op de website www.gblt.nl meer informatie vinden of telefonisch contact opnemen met GBLT via 088 - 64 55 55.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN