Controles schoonmaak vis- en broodverkoopwagens

Home > Inwoners > Nieuws > Controles schoonmaak vis- en broodverkoopwagens

Controles schoonmaak vis- en broodverkoopwagens

RSS

Toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen met de milieupolitie de komende maanden weer controles uitvoeren bij eigenaren van vis- en broodverkoopwagens in de gemeente Bunschoten. Gecontroleerd wordt of ondernemers afvalwater van schoonmaakwerkzaamheden op de juiste manier afvoeren.

Vis- en broodverkoopwagens in Bunschoten worden vaak op de openbare weg schoongemaakt. Het afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van de wagens mag niet in het zogenoemde hemelwaterriool verdwijnen. Dit is het riool waar alleen regenwater in mag stromen, omdat het rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht kan komen. Lozen van water met daarin vet- en zeepresten op dit riool is niet toegestaan.

Boete
In mei vorig jaar zijn ondernemers over dit onderwerp al actief benaderd door de toezichthouders van de RUD en Waterschap Vallei en Veluwe. Daarbij zijn ondernemers geïnformeerd en waar nodig gewaarschuwd. Ook zijn er informatieve folders uitgedeeld. Bij deze nieuwe controles wordt bij overtredingen niet langer gewaarschuwd, maar een boete uitgedeeld.

Gescheiden rioolstelsel
In de gemeente Bunschoten is op veel plaatsen sprake van een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Hierbij liggen twee rioolbuizen in de grond: een voor huishoudelijk afvalwater, dat naar de waterzuivering gaat, en een voor hemelwater van daken en wegen, dat grotendeels in het  oppervlaktewater terechtkomt. Komt er afvalwater in dit hemelwaterriool, dan kan het oppervlaktewater vervuild worden, wat slecht is voor de natuur en het milieu. Daarom gaan de RUD en het Waterschap de komende tijd weer controleren.