Bewoners denken mee over toekomst Bunschoten-Stad

Home > Inwoners > Nieuws > Bewoners denken mee over toekomst Bunschoten-Stad

Bewoners denken mee over toekomst Bunschoten-Stad

RSS

In 2016 en 2017 hebben bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) meegedacht over het verbeteren van de woonkwaliteit van hun omgeving. Dit heeft geresulteerd in een lijst met wensen voor dit gebied. Samen met een bewonersgroep worden een aantal wensen onderzocht en uiteindelijk uitgewerkt tot inrichtingsvoorstellen. De knelpunten en wensen die door de bewonersgroep zijn aangegeven, zijn woensdagavond 10 oktober voorgelegd aan inwoners tijdens een inloopbijeenkomst.

Het gaat om plannen voor de (her)inrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt. De knelpunten en wensen voor deze drie gebieden zijn op kaarten aangegeven. Benieuwd naar de bevindingen van de bewonersgroep? U kunt de bevindingen onderaan deze pagina downloaden.

Vervolgstappen
De bewonersgroep gaat samen met een extern bureau en de gemeente Bunschoten aan de slag om de knelpunten en wensen voor de drie gebieden in Bunschoten-Stad verder uit te werken tot inrichtingsvoorstellen. Binnenkort wordt er nogmaals een inloopavond georganiseerd.