Alleen lege verpakkingen in oranje container

Home > Inwoners > Nieuws > Alleen lege verpakkingen in oranje container

Alleen lege verpakkingen in oranje container

RSS

Het afgelopen jaar zijn verschillende vrachten met plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) afgekeurd vanwege de hoeveelheid restafval dat tussen het PMD-afval wordt gestopt. Zonde! Bij afkeuren wordt de complete vracht PMD-afval namelijk verbrand en dat terwijl plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons waardevolle grondstoffen zijn die snel opraken. Hergebruik hiervan is dus van groot belang.

Bij de PMD-inzameling gaat het alleen om verpakkingsafval. Gebruiksvoorwerpen, zoals tuinstoelen, opblaaszwembaden of speelgoed, horen daar niet bij. Deze voorwerpen verstoren het sorteerproces bij de verwerker. Op www.doemeemetpmd.nl en www.rova.nl/pmd vindt u meer informatie en een overzicht met wat wel in de oranje container mag en wat niet.

Vragen
Heeft u vragen over de PMD-inzameling? Neem dan contact op met ROVA via 033 – 422 8500 of www.rova.nl/contact.