Aanvraag eenmalige subsidie 3e kwartaal 2019

Home > Inwoners > Nieuws > Aanvraag eenmalige subsidie 3e kwartaal 2019

Aanvraag eenmalige subsidie 3e kwartaal 2019

RSS

Tot 1 april 2019 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme. Het moet gaan om activiteiten met een eenmalig karakter of nieuw te ontwikkelen activiteiten (die starten) in het 3e kwartaal van 2019.

Bij het subsidieverzoek moet een begroting van inkomsten en uitgaven en een activiteitenplan worden ingediend. Voor de regeling kunt u kijken in de Regelingenbank of contact opnemen via 033 – 299 14 11.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN