Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Open dag gemeentewerf

  Komt u aanstaande zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur een kijkje nemen bij de nieuwe gemeentewerf op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid? Vanwege het beperkte aantal parkeerplaatsen, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de fiets te komen.

 • Kom donderdagochtend 11 april naar de Banenmarkt in Bunschoten!

  Werkgevers en werkzoekenden uit Bunschoten kunnen op donderdagochtend 11 april met elkaar in gesprek gaan tijdens de banenmarkt. Deze banenmarkt wordt georganiseerd door de gemeente Bunschoten, Uitvoeringsorganisatie BBS en het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort.

 • Gratis compost afhalen bij gemeentewerf

  ROVA en de gemeente Bunschoten bedanken de inwoners voor het gescheiden aanbieden van gft-afval. Als blijk van waardering kunt u daarom aanstaande zaterdag 30 maart tussen 8.30 en 12.30 uur gratis compost afhalen bij de gemeentewerf (De Hooistreep 11).

 • Gratis ophaalronde grof tuinafval

  De gemeente Bunschoten biedt vier keer per jaar de gratis ophaalservice van grof tuinafval aan, zoals snoeihout van bomen en struiken. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op woensdag 27 maart. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Meldt u zich dan voor dinsdag 26 maart 16.30 uur aan bij ROVA via 033 – 422 85 00.

 • Biddag: avondopenstelling gemeentehuis vervalt

  Woensdag 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De avondopenstelling van het gemeentehuis vervalt die dag. Het gemeentehuis is daarom woensdag 13 maart vanaf 17.00 uur gesloten.

 • Bijeenkomst nieuw schoolgebouw locatie Grondtoon

  In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn keuzes gemaakt over de nieuwbouw of renovatie van de basisscholen in de gemeente Bunschoten in relatie tot de ontwikkelingen in het onderwijs. Eén van de onderdelen uit dit plan is een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool.

 • Bieb op Diek: dé nieuwe huiskamer van Eemdijk

  Even ontspannen de krant lezen met een kop koffie, een praatje maken met een buurtbewoner of uw bibliotheekboeken ophalen en inleveren? Het kan vanaf donderdag 7 februari a.s. in de Bieb op Diek, dé nieuwe huiskamer van Eemdijk in de School met de Bijbel.

 • Opruimen gevonden fietsen

  Alle fietsen die in de afgelopen periode zijn gevonden en nog niet door de eigenaar zijn opgehaald, worden binnenkort opgehaald door een opkoper. Bent u uw fiets kwijt? Via www.tinyurl.com/gevondenfietsen vindt u een overzicht van de fietsen die gevonden zijn. Als u denkt dat uw fiets in de lijst met gevonden fietsen staat, kunt u voor woensdag 6 februari a.s. contact opnemen met de gemeente via 033 - 299 14 11.

 • Vuurwerkafval? Lever het gratis in!

  Het vuurwerk dat met de jaarwisseling wordt afgestoken zorgt voor mooie plaatjes in de lucht, maar een minder mooi plaatje op straat. Wij willen u daarom vragen om uw vuurwerkafval op te ruimen. U kunt uw vuurwerkafval op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 gratis inleveren bij één van de hiervoor bestemde inleverpunten in de gemeente.

 • Lever de kerstboom in en verdien een extra zakcentje

  De gemeente organiseert ook dit jaar weer de kerstbomenactie. Vrijdag 4 januari 2019 mag je de kerstboom weer inleveren. Voor iedere kerstboom die je inlevert, krijg je € 0,50. Dus vraag de kerstboom van je ouders, opa, tante, buurvrouw of iemand anders en kom ze inleveren op vrijdag 4 januari aanstaande!

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2019

  De gemeente Bunschoten wenst u prettige kerstdagen en een gezegend 2019! Wij hopen u maandag 7 januari a.s. te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Bunschoten.

 • Beperken vuurwerkoverlast door politie en gemeente

  De gemeente en de politie willen de overlast van vuurwerk zoveel mogelijk beperken. Daarom voeren agenten en boa’s in deze tijd van het jaar dagelijks extra vuurwerkcontroles uit. Tijdens de surveillance doen ze hotspotlocaties aan en reageren ze op overlastmeldingen.

 • Gewijzigde afvalinzameling tijdens feestdagen

  Op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag vindt er geen afvalinzameling plaats in onze gemeente. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • Openingstijden gemeentehuis en aanbiedstation rond feestdagen

  Rond Kerst en Oud & Nieuw gelden de volgende (gewijzigde) openingstijden voor het gemeentehuis en het aanbiedstation.

 • Samen zorgen we voor een veilige jaarwisseling

  De gemeente zet zich elk jaar in om de jaarwisseling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook uw hulp is hierbij onmisbaar! Wat kunt u doen?

 • Stortpas 2019 eind deze week bij u thuis

  Eind deze week (rond 15 december) kunt u de stortpas voor 2019 bij u thuis op de deurmat verwachten. Met deze stortpas kunt u met uw grof huishoudelijk afval terecht bij het aanbiedstation aan de Groeneweg. Het reguliere restafval kunt u in de ondergrondse restafvalcontainer kwijt.

 • Melis van de Groep opnieuw beëdigd als burgemeester Bunschoten

  Tijdens een buitengewone raadsvergadering op woensdagavond 12 december is Melis van de Groep beëdigd voor zijn derde termijn als burgemeester van de gemeente Bunschoten. In aanwezigheid van onder andere raadsleden, familie, maatschappelijke organisaties en de commissaris van de Koning de heer Willibrord van Beek heeft Melis van de Groep de ambtseed afgelegd.

 • Vervangen verlichting A1

  In week 50 wordt de verlichting op de A1 vervangen. Daarom is tussen dinsdag 11 december 20.00 uur en woensdag 12 december 5.00 uur de A1 HRR toerit Bunschoten (12) afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de A1 aansluiting Eembrugge (11).

 • Beëdiging burgemeester Van de Groep live te volgen via Facebook

  De afgelopen twaalf jaar heeft burgemeester Melis van de Groep zich met hart en ziel ingezet voor de gemeente Bunschoten. Met veel enthousiasme begint hij aan zijn derde ambtstermijn. Woensdagavond 12 december zal burgemeester Van de Groep de ambtseed afleggen in handen van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek.

  De beëdiging van burgemeester Van de Groep kan vanaf ongeveer 20.45 uur live gevolgd worden via www.facebook.com/gembunschoten of vanaf 20.15 uur via de Lokale Omroep Spakenburg.

 • Een goed idee voor uw buurt? De provincie Utrecht heeft subsidie beschikbaar!

  Wie weet nu beter waar uw buurt voor warmloopt dan uzelf? Precies daarom kunnen uw ideeën een groot verschil maken. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat goede ideeën voor de leefbaarheid ook echt de kans krijgen om tot bloei te komen. Voor initiatieven in kleine kernen en buurtschappen heeft de Provincie subsidie beschikbaar: ‘Subsidie voor Leefbaarheidsinitiatieven’.

 • Avondopenstelling gemeentehuis vervalt op 5 december

  Woensdagavond 5 december is het Sinterklaasavond. De avondopenstelling van het gemeentehuis vervalt die dag. Daarom is het gemeentehuis op 5 december vanaf 17.00 uur gesloten.

 • Kruispunt N199/N414 dit weekend gedeeltelijk geopend

  De provincie Utrecht heeft voor komend weekend werkzaamheden gepland staan op het kruispunt Amersfoortseweg (N199) / Bisschopsweg (N414). Hoewel eerder het plan was om dit kruispunt volledig af te sluiten in het weekend van zaterdag 1 december, blijkt dat nu toch niet nodig te zijn.

 • Maak kennis met de plannen voor eiland Dode Hond (Vogeleiland)

  Eind 2017 startte gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren met een verbetertraject voor de haven van eiland de Dode Hond in het Eemmeer. Dit eiland is beter bekend als het Vogeleiland. Bij het aanleggen aan dit eiland ondervinden recreanten echter veel hinder van de wind en van golfslag. Ook de damwanden en steigers hebben te lijden onder wind- en golfwerking. Hoofddoel van het verbetertraject is dan ook het creëren van een beschutte haven die voldoet aan de eisen van deze tijd en waar veilig aangelegd kan worden.  

 • Gedrag in 30 km-zones

  Hoe zit dat ook alweer in het verkeer? De gemeente besteedt via deze rubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Deze keer staat het gedrag van weggebruikers in een 30 km-zone centraal.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 8 november is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan de Programmabegroting 2019 - 2022 en het Raadsvoorstel Bezwaarschrift tegen voorkeursrecht Kronkels-Zuid. De heer A. van de Groep (CU) is met kennisgeving afwezig.

 • Afsluiting kruispunt Amersfoortseweg/Bisschopsweg

  Van maandag 19 november tot maandag 3 december voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit op het kruispunt Amersfoortseweg/Bisschopsweg. Hierdoor wordt het kruispunt in de weekenden afgesloten van vrijdag 23 november 20.00 uur tot zondag 25 november 21.00 uur en zaterdag 1 december 7.00 uur tot zondag 2 december 18.00 uur. Op werkdagen blijft de weg gewoon open voor verkeer.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 1 november 2018 is de raad in vergadering bijeen geweest. De heer J.B. Heinen (SGP) en mevrouw E.E. de Graaf (VVD) zijn m.k.a. Op de agenda staan vier bespreekstukken en één hamerstuk.

 • Werkzaamheden Plecht/Oostelijke Randweg

  Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de ingang van de Plecht vanaf de Oostelijke Randweg. Dit gedeelte van de Plecht is afgesloten voor verkeer. Op de Oostelijke Randweg is tijdelijk een stoplicht geplaatst om het verkeer te regelen. Op dinsdag 13 en maandag 19 november wordt de Oostelijke Randweg vanaf de rotonde Bikkersweg tot en met de ingang van de Plecht afgesloten voor verkeer van 9.00 tot 15.00 uur.

 • Plannen Bunschoten-Stad krijgen steeds meer vorm

  Samen met bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) wordt nagedacht over de verbetering van de woonkwaliteit van dit gebied. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: de herinrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt. Een bewonersgroep heeft de wensen voor en knelpunten van deze gebieden in beeld gebracht. Dit is tijdens een inloopavond voorgelegd aan geïnteresseerden. De bewonersgroep gaat nu per gebied nadenken over de inrichting.

 • Onderzoek openingstijden publieksbalies

  Als gemeente doen we onderzoek naar de openingstijden van onze publieksbalies. Waar heeft u als inwoner behoefte aan? Wanneer brengt u het liefst een bezoek aan één van de balies; in de ochtend, middag of avond? Om daar meer zicht op te krijgen, hebben wij uw mening nodig!

 • Quilt-expositie Malle(n) Meiden in gemeentehuis

  De Bunschotense quiltgroep De Malle(n) Meiden exposeert vanaf maandag 5 november in het gemeentehuis. De expositie is een verzameling van quilts die de groep dames de afgelopen jaren gemaakt heeft.

 • Verhuur pleinhuisje

  Op dit moment staat één van de drie pleinhuisjes leeg. De gemeente wil dit pleinhuisje weer gaan verhuren. De oppervlakte van de te verhuren grond met opstallen is ongeveer 23 m2. De huurprijs bedraagt op dit moment € 828,26 per maand. Deze huur wordt elk jaar per 1 mei geïndexeerd met de HICP (Europese Consumentenprijsindex). In het pleinhuisje mag overeenkomstig het bestemmingsplan detailhandel, dienstverlening en aanverwant gebruik worden uitgeoefend. Wij streven naar diversiteit in de functies van de pleinhuisjes.

 • Koopovereenkomst vijftien kavels Rengerswetering ondertekend

  Na een biedingsprocedure tussen verschillende ondernemers heeft het college van Bunschoten besloten een stuk grond aan de noordzijde van het derde eiland Rengerswetering aan Koelewijn Bouw B.V. te verkopen. Onlangs ondertekenden Maurits van de Geest namens Koelewijn Bouw B.V. en burgemeester Melis van de Groep de koopovereenkomst voor deze kavels.

 • Dankdag: avondopenstelling gemeentehuis vervalt

  Woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. De avondopenstelling van het gemeentehuis vervalt die dag. Het gemeentehuis is daarom vanaf 17.00 uur gesloten.

 • Gedeelte Dorpsstraat afgesloten op 5 november

  In verband met bouwwerkzaamheden is de Dorpsstraat (vanaf de Vondelstraat tot aan de Burgwal) maandagochtend 5 november afgesloten voor doorgaand verkeer van 7.00 tot 12.00 uur.

 • Mantelzorgers in het zonnetje

  Zorgt u al minimaal drie maanden acht uur of meer per week voor een partner, familielid of bekende? Dan bent u een mantelzorger die wij graag in het zonnetje zetten, en wel op vrijdag 9 november aanstaande.

 • Meedenken over speeltuin derde eiland Rengerswetering

  Het derde eiland Rengerswetering begint vorm te krijgen. In deze woonwijk komen ook een aantal speeltuinen. Eén van die speeltuinen komt aan de Dwarskamp - het groene gebied tussen Paardenkamp en Voorste Kamp. Voor deze speeltuin zijn drie ontwerpen gemaakt. Denkt u (in de toekomst) gebruik te gaan maken van deze speeltuin? Dan zijn we benieuwd naar de mening van u en uw kind(eren). Kom daarom op woensdag 31 oktober aanstaande tussen 16.00 en 17.30 uur naar de bouwplaats op het derde eiland Rengerswetering en stem op uw favoriete ontwerp!

 • Gratis ophaalronde grof tuinafval

  De gemeente Bunschoten biedt vier keer per jaar de gratis ophaalservice van grof tuinafval aan, zoals snoeihout van bomen en struiken. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op woensdag 31 oktober. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Meldt u zich dan voor dinsdag 30 oktober 16.30 uur aan bij ROVA via 033 – 422 85 00.

 • Tussentijdse draagvlakmeting BIZ Spakenburg-Centrum

  Het college van burgemeester en wethouders heeft begin deze maand besloten dat er dit jaar nog een tussentijdse draagvlakmeting wordt uitgevoerd voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Spakenburg-Centrum. Met deze meting kunnen direct betrokkenen aangeven of deze BIZ per 1 januari 2019 moet worden ingetrokken of niet.

 • Burgemeester bezoekt kersverse ouders tijdens brandpreventieweken

  Dinsdagochtend 23 oktober kregen de kersverse ouders van Reva Koelewijn bezoek van burgemeester Melis van de Groep en Jeroen Prenger van de Veiligheidsregio Utrecht. Dit bezoek stond in het teken van de brandpreventieweken. Reva is de eerste baby die in oktober in de gemeente Bunschoten is geboren.

 • Vandalisme-thermometer derde kwartaal 2018

  De gemeente Bunschoten presenteert u opnieuw de vandalisme-thermometer. Deze keer treft u de financiële schade aan van vandalismepraktijken in het derde kwartaal van 2018. In totaal is er voor € 0,- aan schade aangebracht. Het totaalbedrag aan schade blijft daarmee gelijk aan het bedrag van het eerste halfjaar, namelijk € 5.702,82.

 • Rode Loperdag voor bedrijven in regio Amersfoort

  Bedrijven in de regio Amersfoort kunnen op donderdag 15 november 2018 weer deelnemen aan het netwerkprogramma Rode Loperdag. Op deze dag rollen regionale bedrijvenverenigingen en regiogemeenten de rode loper uit voor ondernemers. Doel van de Rode Loperdag is dat bedrijven de regio beter leren kennen, elkaar informeren en inspireren en vooral nieuwe ondernemingen welkom heten.

 • Opruimen gevonden fietsen

  Alle fietsen die in de afgelopen periode zijn gevonden en nog niet door de eigenaar zijn opgehaald, worden binnenkort opgehaald door een opkoper. Bent u uw fiets kwijt? Via www.tinyurl.com/gevondenfietsen vindt u een overzicht van de fietsen die gevonden zijn. Als u denkt dat uw fiets in de lijst met gevonden fietsen staat, kunt u voor woensdag 7 november a.s. contact opnemen met de gemeente via 033 - 299 14 11.

 • Meer eikels en beukennootjes op straat

  De herfst is in aantocht! Naast de blaadjes die van de bomen dwarrelen, liggen er dit jaar ook een stuk meer (vaak platgereden) eikels en beukennootjes op straat dan normaal. Door onder andere de weersomstandigheden van afgelopen periode hebben de eiken- en beukenbomen namelijk meer vrucht aangemaakt.

 • Zuidwenk weer toegankelijk voor verkeer

  Het gedeelte van de Zuidwenk tussen de Oostelijke Randweg en de Groeneweg is weer toegankelijk voor verkeer. In dit gebied zijn de afgelopen periode verschillende werkzaamheden uitgevoerd om een recreatiepad aan te leggen.

 • Werkzaamheden Scholekster/Oeverloper

  Afgelopen zomer is de gemeente gestart met de werkzaamheden aan verschillende kruispunten in Blokhuiswetering, ook wel de Vogeltjesbuurt. Maandag 22 oktober is de kruising Scholekster/Oeverloper aan de beurt en zal dan ook afgesloten zijn voor doorgaand verkeer voor maximaal een week, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 • Dode buxusstruiken? Breng ze naar het aanbiedstation!

  Is uw buxus getroffen door de rupsen van de buxusmot? U kunt de aangevreten buxusstruik(en) kosteloos bij het aanbiedstation brengen. De buxusstruiken worden dan verbrand, waardoor we de rupsen goed kunnen bestrijden.

 • Overlast van bladeren? Vraag een bladkorf aan!

  Het is weer de tijd van het jaar: de bomen verliezen langzamerhand hun blaadjes. In de herfst kunnen vallende bladeren van bomen voor overlast zorgen. We proberen als gemeente de straten zoveel mogelijk schoon te houden. Staan er bij u in de buurt gemeentelijke bomen die veel blad verliezen? Dan kunt u een bladkorf aanvragen.

 • Truckersdag wint Gemeenteprijs 2018

  Dinsdagavond 9 oktober vond de uitreiking van de Gemeenteprijs 2018 plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar maakte burgemeester Melis van de Groep bekend dat de Truckersdag zich dit jaar de winnaar mag noemen van de Gemeenteprijs. De andere genomineerden die kans maakten op deze prijs waren HartslagNu Bunschoten en Stichting DUPAN.

 • Bijeenkomst WhatsApp-buurtpreventiegroepen

  Bent u beheerder of lid van een WhatsApp-buurtpreventiegroep? Dan bent u samen met de Boa’s en de wijkagenten de ‘ogen en oren’ van de wijk. Ook u draagt op deze manier dus uw steentje bij aan de veiligheid in uw directe woonomgeving. Om u hiervoor te bedanken en om u te laten zien hoe u het meest uit jouw WhatsApp-buurtpreventiegroep kunnen halen, bent u van harte welkom tijdens een bijeenkomst op vrijdagavond 12 oktober 2018 in het gemeentehuis van Bunschoten. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

 • Bunschoten-Stad krijgt steeds meer vorm

  In 2016 en 2017 hebben bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengerswetering en Kleine Pol) meegedacht over het verbeteren van de woonkwaliteit van hun omgeving. Dit heeft geresulteerd in een lijst met wensen voor dit gebied. Samen met een bewonersgroep wordt een aantal wensen onderzocht en uitgewerkt tot inrichtingsvoorstellen.

 • Week van de Veiligheid

  Van 8 tot en met 14 oktober is het de Week van de Veiligheid. Deze week staat in het teken van veiligheid voor ondernemers en inwoners. In onze gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 27 september jl. is de raad in vergadering bijeen geweest. De heer A. Koops (CU) is m.k.a. Op de agenda staan deze avond geen bespreek- en hamerstukken. Echter worden er wel een aantal moties vreemd aan de agenda ingediend. De VVD dient twee moties vreemd aan de agenda in betreffende Vathorst- Bovenduyst en Renovatie Bloklandseweg 2019. De SGP dient een motie vreemd aan de agenda in betreffende Intrekken subsidieaanvraag Rekenkameronderzoek Monuta. Ten slotte dient het CDA een motie vreemd aan de agenda in betreffende Proef derby zonder drooglegging. Deze worden met instemming van de raad toegevoegd aan de agenda.

 • Subsidie voor proeftuin aardgasvrije bestaande wijken niet toegekend

  Op 29 juni 2018 heeft het college van Bunschoten in samenwerking met Stedin, Eneco en het bedrijf A. van de Groep&Zonen een subsidieaanvraag voor het project “Proeftuin aardgasvrije wijken” ingediend bij het Rijk. Met dit project wil A. van de Groep&Zonen onderzoeken of een deel van het oude centrum van Spakenburg los gekoppeld kan worden van aardgas en voorzien van groen gas. Vandaag heeft de gemeente Bunschoten van de beoordelingscommissie te horen gekregen dat de subsidie voor dit project niet wordt toegekend. De gemeente Bunschoten krijgt nog een nadere toelichting op dit besluit. Dit zal plaatsvinden nadat het Rijk de geselecteerde gemeenten heeft gepubliceerd op 1 oktober 2018.

 • Inwonersavond lokale veiligheid

  Om te weten hoe lokale veiligheid door de inwoners van de gemeente Bunschoten wordt beleefd, is de gemeente op zoek naar u! Wat ervaart u op het gebied van (on)veiligheid? Wat moeten we zeker blijven doen in de gemeente Bunschoten ter bevordering van de veiligheid? Wat mist u nog? Aanstaande maandagavond 1 oktober kunt u op verschillende locaties in het dorp in gesprek gaan met raadsleden, het college van burgemeester en wethouders, wijkagenten, boa’s en andere betrokkenen over alles wat u bezighoudt op het gebied van de veiligheid in onze gemeente.

 • Onderzoek naar koopgedrag in Randstad

  Vrijdag 21 september start het Randstad Koopstromenonderzoek 2018. Dit onderzoek brengt het koopgedrag van inwoners van de Randstad in beeld. Het onderzoek is een initiatief van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s in de Randstad. Ook de gemeente Bunschoten neemt deel aan dit onderzoek.

 • Kunstroute: geniet van enorme creativiteit!

  Tijdens de Kunstroute presenteren diverse kunstenaars hun werk in een veelzijdige route door Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Op vrijdag 14 september (van 15.00 tot 21.00 uur) en zaterdag 15 september (van 10.00 tot 17.00 uur) kunt u genieten van de enorme creativiteit in onze gemeente! Ook dit jaar is het gemeentehuis de startlocatie van de Kunstroute.

 • Maatregelen wedstrijd Spakenburg-Katwijk

  Aanstaande zaterdag 8 september 2018 vindt de wedstrijd S.V. Spakenburg tegen V.V. Katwijk plaatst. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur. Ter voorkoming van ongeregeldheden, is aanstaande zaterdag een drooglegging ingesteld voor de Westmaat en omgeving.

 • Afsluiting fietspad Oostdijk

  Vanaf aanstaande maandag 10 september is het fietspad op de Oostdijk (dat van Bunschoten naar Nijkerk loopt) vanaf de Garnalenweg tot de gemeentegrens van Nijkerk (ofwel: de Laak) afgesloten voor fietsverkeer. Ook het deel op Nijkerkse grond is afgesloten. De reden hiervoor zijn de geplande werkzaamheden van de gemeente Nijkerk om dit fietspad te verbreden.

 • Parkeerschijfzone Visrokersplein aangepast

  Eind augustus is de bebording van de parkeerschijfzone op het Visrokersplein aangepast. De regeling waarbij er 24 uur per dag een tijdslimiet gold van twee uur, is vervangen door een regeling waarbij dezelfde tijdslimiet alleen geldt van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

 • Huldiging sportkampioenen

  Maandagavond 3 september 2018 vond bij WSV de Eendracht in Spakenburg de jaarlijkse huldiging van de Bunschoter sportkampioenen plaats. Ook dit jaar zijn er weer geweldige prestaties geleverd en zijn er een hoop kampioenen gehuldigd.

 • Dag van de Aangepaste Sport regio Eemland

  Op zaterdag 22 september vindt van 9.30 tot 12.30 uur de Dag van de Aangepaste Sport regio Eemland plaats op het Sportpark Burgemeester Buining, Bavoortseweg 27 in Leusden.

 • Open dag nieuwe brandweerkazerne

  Bijna twee maanden geleden werd de nieuwe brandweerkazerne aan de Bikkersweg in gebruik genomen. Bent u benieuwd hoe het er van binnen uitziet? Kom dan zaterdag 29 september tussen 10.00 en 17.00 uur naar de open dag om de nieuwe kazerne te bewonderen!

 • Opengraven gracht Bachlaan

  Scala Medica krijgt steeds meer vorm. Beide gebouwen zijn inmiddels opgeleverd en het gebied eromheen is klaar voor gebruik. Bij de bouw van het gezondheidscentrum is de gracht die langs de Bachlaan liep tijdelijk dichtgemaakt en zijn er tijdelijke parkeerplekken aangelegd. Nu de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, moet de gracht weer open worden gegraven.

 • Expositie Sylvia Koelewijn in gemeentehuis

  Vanaf maandag 3 september exposeert Sylvia Koelewijn in het gemeentehuis. De Spakenburgse kunstenares schildert inmiddels een kleine zeven jaar. Aan het begin van haar schildercarrière heeft ze vooral portretten geschilderd. Op dit moment schildert ze ook regelmatig Bijbelse taferelen.

 • Stand van zaken recreatiegebied Zuidwenk

  De Zuidwenk is al enige tijd afgesloten voor verkeer. In dit gebied worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd om een recreatiepad aan te leggen. Ook wordt de watergang Rengerswetering doorgetrokken naar het Eemmeer, waardoor een vaarverbinding ontstaat die vanuit Vathorst langs de wijk Rengerswetering naar het Eemmeer loopt.

 • Gratis ophaalronde grof tuinafval

  De gemeente Bunschoten biedt vier keer per jaar de gratis ophaalservice van grof tuinafval aan, zoals snoeihout van bomen en struiken. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op woensdag 5 september. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Meldt u zich dan voor dinsdag 4 september 16.30 uur aan bij ROVA via 033 – 422 85 00.

 • Kapotte straatverlichting? Meld het bij Citytec

  Werkt de straatverlichting niet? Of staat de verlichting overdag aan? Geef het dan online door aan CityTec via www.citytec.nl. Storingen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur ook melden via tel. 088-1002731. Dit nummer is 's avonds alleen bereikbaar voor spoedmeldingen.

 • Voorbereidende werkzaamheden bouw Zuyderzee

  Na de zomervakantie gaat bouwbedrijf Van Wijnen voorbereidingen treffen voor de bouw van het volgende deel van het appartementencomplex aan de Zuiderzeeboulevard. Begin september wordt daarom een aantal bouwketen geplaatst.

 • Aardgasvrije toekomst: bereid uw woning voor

  De komende jaren gaat er voor woningbezitters in Nederland een hoop veranderen. Na 2050 moeten alle woningen van het aardgas afgesloten zijn. Dit lijkt ver weg, maar op korte termijn krijgen we te maken met de transitie naar aardgasloos wonen. Vanaf 2021 is er een landelijke planning waarin staat aangegeven welke wijken op welk moment van het aardgas worden afgesloten.

 • Inloopspreekuur Werk BBS

  Bent u cliënt bij Uitvoeringsorganisatie BBS en heeft u vragen met betrekking tot werk of wilt u een vacature bespreken? Dan kunt u met ingang van 20 augustus 2018 elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Bunschoten.

 • Gaan mijn buren verbouwen? Zo weet u ervan!

  Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de gemeente Bunschoten? Dan kunt u zich gratis abonneren via www.overuwbuurt.overheid.nl. U ontvangt dan informatie over uw buurt via de mail. Zo bent u altijd op de hoogte als uw buren gaan verbouwen, als er een evenement om de hoek plaatsvindt of als er een boom in uw buurt wordt gekapt.

 • Meld Misdaad Anoniem

  Weet u wie de dader is, maar kent de dader u ook? U heeft misschien wel informatie over een misdaad, maar er kunnen redenen zijn waarom u niet naar de politie kunt of durft. Een lastig dilemma. Meld Misdaad Anoniem biedt hiervoor een vangnet.

 • Alleen lege verpakkingen in de oranje container

  De afgelopen periode zijn er meerdere vrachten met plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) afgekeurd, doordat er restafval in het PMD-afval werd gevonden. Bij afkeuren wordt de complete vracht PMD-afval verbrand, wat erg zonde is. Plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons zijn namelijk waardevolle grondstoffen. Het hergebruiken hiervan is erg belangrijk, omdat grondstoffen snel opraken.

 • Vandalisme-thermometer tweede kwartaal 2018

  De gemeente Bunschoten presenteert u opnieuw de vandalisme-thermometer. Deze keer treft u de financiële schade aan van vandalismepraktijken in het tweede kwartaal van 2018. In totaal is er voor € 2.837,81 aan schade aangebracht. Als we daar de schade van het eerste kwartaal (€ 2.865,01) bij optellen, komen we uit op een totaalbedrag van € 5.702,82 voor het eerste halfjaar.

 • Pas op voor zakkenrollers tijdens Spakenburgse Dagen

  Tijdens de Spakenburgse Dagen is het extra druk in het centrum. Een uitgelezen kans voor zakkenrollers om hun slag te slaan. Maak het zakkenrollers niet makkelijk en berg waardevolle spullen, zoals telefoons en portemonnees, goed op. Ziet u een verdachte situatie of bent u getuige van zakkenrollen? Bel dan direct 112!

 • Intensiever toezicht A. van de Groep en Zonen

  De laatste maanden komen er meer geurklachten binnen dan gebruikelijk bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De klagers geven hierbij aan dat de overlast vermoedelijk door het bedrijf A. van de Groep en Zonen wordt veroorzaakt. Daarom heeft de provincie, als bevoegd gezag van dit bedrijf, de RUD opgedragen om hier intensiever toezicht te houden.

 • Arkemheenweg Nijkerk tijdelijk afgesloten

  In verband met de verkeersveiligheid wordt er van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli een nieuwe deklaag aangebracht op de Arkemheenweg in Nijkerk. Om die reden is de rotonde van en naar Bunschoten afgesloten, wat betekent dat er in netgenoemde periode geen doorgaand verkeer mogelijk is via de Arkemheenweg en Holkerweg.

 • Burgemeester Van de Groep voorgedragen voor herbenoeming

  De gemeenteraad van Bunschoten heeft in de (besloten) vergadering van 12 juli 2018 besloten om burgemeester Melis van de Groep voor te dragen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Bunschoten. De burgemeester had al aangegeven beschikbaar te zijn voor een derde termijn. De tweede termijn van de burgemeester loopt af op 15 december 2018.

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of een dagje uit. Maar het is ook de tijd waarin inbrekers gemakkelijk toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan. Wij geven u graag een aantal tips om inbraak te voorkomen.

 • Op vakantie? Controleer of uw ID-bewijs nog geldig is!

  De zomervakantie staat weer voor de deur. Gaat u op reis naar het buitenland? Controleer dan tijdig of uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Het aanvragen van het reisdocument duurt in principe vijf dagen.

 • Nieuws uit de raad van 5 juli

  Donderdag 5 juli is de gemeenteraad ’s middags in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staat de kadernota-begroting 2019-2022. Alle fracties houden Algemene beschouwingen, waarmee men terug- en vooruitblikt op het politieke jaar. Er worden in totaal 27 moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk worden er 19 in stemming gebracht.

 • Gratis duurzaamheidsadvies jaren ‘30-woningen

  Steeds meer woningeigenaren ontdekken de voordelen van energiebesparende maatregelen, zoals het beter isoleren van de gevel, dak en vloer en het zelf opwekken van energie. Speciaal voor eigenaren van vooroorlogse woningen organiseert 033Energie meerdere inloopdagen in juni en juli waar u terecht kunt voor gratis duurzaamheidsadvies.

 • Gedeelte Bikkersweg nu 30 km/uur

  Na de asfaltwerkzaamheden die vorige week hebben plaatsgevonden bij de Bikkersweg, is het gedeelte tussen de Bachlaan en de nieuwe brandweerkazerne (nabij de Van Amerongenschool) nu definitief een 30 km/uur-zone.

 • Inloopbijeenkomst Integraal Huisvestingsplan (IHP)

  Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Uit onderzoek blijkt dat het gebied bij de huidige Grondtoon, gezien de ruimte, de nodige parkeerplaatsen en verkeerscirculatie, een betere plek is voor de nieuwe school dan de locatie van de huidige Groen van Prinstererschool, zoals eerder gecommuniceerd.

 • Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente

  Ondernemers zorgen onder meer voor werkgelegenheid en een leefbare gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten of we op de goede weg zitten of welke onderdelen van ons beleid volgens u beter kunnen. Bent u als ondernemer tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten door mee te doen aan het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland naar de MKB-vriendelijkste gemeente.

 • Gratis ophaalronde grof tuinafval

  De gemeente Bunschoten biedt vier keer per jaar de gratis ophaalservice van grof tuinafval aan, zoals snoeihout van bomen en struiken. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op woensdag 27 juni. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Dan moet u zich voor dinsdag 26 juni 16.30 uur aanmelden bij ROVA via 033 – 422 85 00.

 • Aanvraag eenmalige subsidie 4e kwartaal 2018

  Tot 1 juli 2018 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme. Het moet gaan om activiteiten met een eenmalig karakter of nieuw te ontwikkelen activiteiten (die starten) in het 4e kwartaal van 2018.

 • Gratis fietstraining voor 60-plussers

  Fietsen is een typisch Nederlandse activiteit en ook nog eens goed voor de gezondheid, de portemonnee en het milieu. We leren op zeer jonge leeftijd al fietsen en veel van ons blijven dat doen tot ver na hun 80ste. Om de fietsende senioren nog lang en op een veilige manier te laten deelnemen aan het verkeer, organiseert de gemeente Bunschoten (samen met de provincie Utrecht en de Fietsersbond) de gratis training “Tips voor langer fietsplezier”.

 • Festiviteiten rondom eventueel kampioenschap Eemdijk op 26 mei 2018

  Als V.V. Eemdijk zaterdag 26 mei 2018 kampioen wordt, vinden er verschillende festiviteiten plaats. Bij een kampioenschap van Eemdijk wordt direct na afloop de schaal overhandigd door de KNVB. Vervolgens is er om ongeveer 19.00 uur een intocht op vrachtwagens vanaf het pontje in Eemdijk. De kampioenen worden hierbij begeleid door jeugdspelers.

 • Opruimen gevonden fietsen

  Alle fietsen die in de afgelopen periode zijn gevonden en nog niet door de eigenaar zijn opgehaald, worden binnenkort opgehaald door een opkoper. Bent u uw fiets kwijt?

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 17 mei 2018 is de raad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan drie bespreekstukken en twee hamerstukken. Er zijn twee raadsleden met kennisgeving afwezig. Dit is de eerste raadsvergadering in de nieuwe setting.

 • Festiviteiten rondom eventueel kampioenschap Spakenburg en Eemdijk op 19 mei 2018

  Aanstaande zaterdag 19 mei 2018 is er een kans dat zowel SV Spakenburg als VV Eemdijk kampioen wordt. Onderstaand het programma voor beide huldigingen.

 • Inloopavond beleidskader Sociaal Domein

  Als gemeente zijn we bezig met het ontwikkelen van het nieuwe beleidskader Sociaal Domein. Aan de hand van een aantal thema’s zijn in dit plan uitdagingen en ambities voor de komende jaren geformuleerd. Bij de ontwikkeling van dit plan zijn we ook benieuwd naar uw mening en ideeën. 

 • Evalueren activiteiten: uw ervaring telt!

  Welzijnsorganisatie De Boei en de gemeente Bunschoten doen onderzoek naar de activiteiten die voor ouders worden georganiseerd, zoals het Mamacafé, het Buurtcafé, Ouder-en-kind-zwemmen en Slag voor Slag zwemt. Maakt u weleens gebruik van (een van) deze activiteiten? Dan horen we graag uw ervaring!

 • Tweede Pinksterdag: openingstijden en afvalinzameling

  Het gemeentehuis en het aanbiedstation zijn maandag 21 mei gesloten in verband met Tweede Pinksterdag. Ook de afvalinzameling wordt verplaatst. Valt uw inzameldag op maandag? Dan wordt u inzameldag verplaatst naar zaterdag 19 mei. Let op: dit is de zaterdag vóór Tweede Pinksterdag.

 • Aanvragen jaarlijkse subsidie 2019

  Tot 1 juni 2018 kunt u een aanvraag indienen voor een jaarlijkse subsidie voor 2019. Het moet gaan om structurele activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, leefbaarheid en sociale samenhang en toerisme. Bij de subsidieaanvraag moet een begroting van inkomsten en uitgaven en een activiteitenplan worden ingediend.

 • Festiviteiten rondom eventueel kampioenschap Spakenburg op 5 mei 2018

  Als SV Spakenburg zaterdag 5 mei 2018 kampioen wordt, vinden er verschillende festiviteiten plaats. Allereerst is er om 19.30 uur een intocht, waarbij de kampioenen in een cabriobus worden vervoerd. Deze bus wordt begeleid door vrachtwagens met daarop jeugdleden. Ze rijden de volgende route: Veenestraat, Dorpsstraat, Kolkplein, Molenstraat. De vrachtwagens met de jeugdleden gaan vanaf de Stenenbrug via de Spuistraat naar het Spuiplein. De spelersbus rijdt daarna door de Kerkstraat richting het podium op het Spuiplein.

 • Leerlingen herdenken Tweede Wereldoorlog bij geadopteerde oorlogsmonumenten

  Adopteer een Monument is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt ‘adopteren’. Aan de hand van dit monument leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. Ook in Bunschoten doen zes scholen mee aan dit project.

 • Vandalisme-thermometer eerste kwartaal 2018

  De gemeente Bunschoten presenteert u opnieuw de vandalisme-thermometer. Deze keer treft u de financiële schade aan van vandalismepraktijken in het eerste kwartaal van 2018. In totaal is er voor € 2.865,01 aan schade aangebracht.

 • Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

  De enorme groei van waterplanten in de Randmeren, het Markermeer en het IJmeer wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van waterplanten in het Markermeer en voor het eerst ook in het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in de Randmeren van 450 naar ongeveer 600 ha.  

 • Opnieuw goede waardering dienstverlening gemeente Bunschoten

  In het najaar van 2017 heeft Deloitte opnieuw onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten. Inwoners van de gemeente Bunschoten zijn positief over de dienstverlening en waarderen het met gemiddeld een 7,2.

 • Biddag: avondopenstelling gemeentehuis vervalt

  Woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De avondopenstelling van het gemeentehuis vervalt die dag.

  Het gemeentehuis is daarom vanaf 17.00 uur gesloten.

 • Bewoners buitengebied worden ingelicht over glasvezel

  Afgelopen september heeft er een informatieavond over sneller internet in het buitengebied van de gemeente Bunschoten plaatsgevonden. De afgelopen maanden is er ook een interessepeiling gehouden onder de bewoners uit het buitengebied. Hieruit bleek dat 75% van deze bewoners graag sneller internet wil. Zij kunnen daarom tot 3 april 2018 een glasvezelabonnement afsluiten bij een dienstaanbieder. Als 50% van de bewoners van het buitengebied dit doet, dan gaat de aanleg van glasvezel in het buitengebied door.

 • Veerpont in de vaart vanaf maart

  Vanaf donderdag 1 maart gaat vaart de veerpont Eemdijk-Eemnes weer. Weliswaar in beperkte mate, maar het seizoen begint weer.

 • Aanvraag eenmalige subsidie derde kwartaal 2018

  Tot 1 april 2018 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme.

 • Bezwaar tegen WOZ-waarde

  Onlangs is het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelastingen bij u op de mat gevallen. Op het biljet staat ook de WOZ-waarde. Nu heeft u de slogan "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" vast wel eens ergens gelezen, bijvoorbeeld op internet of in een reclamefolder. Diverse bureaus en makelaars verlenen onder deze slogan 'gratis' rechtsbijstand. Niemand wil te veel belasting betalen. Daarom is 'gratis' bezwaar maken tegen de WOZ-waarde steeds meer in trek. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

 • Meedenken over het vierde eiland Rengerswetering? Meld u aan en kom naar de informatieavond!

  De woonwijk Rengerswetering krijgt steeds meer vorm. Het derde wooneiland is volop in ontwikkeling en de gemeente start nu met de eerste voorbereidingen voor het vierde eiland. Het vierde eiland onderscheidt zich van de andere eilanden, omdat hier naast woningen ook voorzieningen zoals een school, een supermarkt en een park staan gepland.

 • VoorleesExpress Amersfoort breidt uit naar Bunschoten

  De VoorleesExpress is een vrijwilligersproject waarbij vrijwilligers 20 weken lang voorlezen bij gezinnen thuis met een arm taal- en leesklimaat. Tijdens deze 20 weken wordt samen met ouders gekeken op welke wijze ouders het taal- en leesklimaat zelf kunnen blijven verrijken na afloop van deze 20 weken. De gemeente Bunschoten biedt ruimte om 20 gezinnen mee te laten doen aan de VoorleesExpress.

 • De belastingaanslagen vallen binnenkort op de mat

  Deze week vallen het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelastingen en het aanslagbiljet voor de afvalstoffenheffing bij een groot deel van de huishoudens op de mat. U ontvangt dit aanslagbiljet van GBLT. GBLT regelt de belastingen voor Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Bunschoten.

 • Koolmonoxide: een echte sluipmoordenaar

  In de winter draaien we de kachel wat hoger, houden we ramen gesloten en sluiten we ventilatieroosters. Lekker warm, maar ook een risico. De laatste tijd zijn er opvallend veel meldingen van (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging. Zo’n vergiftiging kan iedereen overkomen. Bijna de helft van de ongevallen vindt plaats met een moderne cv-installatie. Daarom: ventileer, controleer en alarmeer.

 • Opening Eemdijkerpad markeert einde fietspadenproject

  Al geruime tijd is de gemeente Bunschoten bezig met de verbetering van de recreatieve infrastructuur in het poldergebied. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van nieuwe fietspaden. Kroon op het fietspadenproject is het onlangs aangelegde Eemdijkerpad. De realisatie van dit pad markeert tevens het einde van het fietspadenproject. Om dit project af te sluiten, is het Eemdijkerpad op donderdag 8 februari 2018 feestelijk geopend.

 • Geef oplichters geen kans: een veilig ID

  Online shoppen zonder te betalen, geld lenen wat van de aardbodem verdwijnt of een telefoonabonnement afsluiten en er vandoor gaan met de nieuwste smartphone. Stelt u zich eens voor dat een oplichter dit doet vanuit uw naam. De oplichter is vervolgens spoorloos en u krijgt de rekening…

 • Marktconsultatie aanbesteding Jeugdhulp en Wmo

  Donderdag 6 maart 2018 organiseert regio Amersfoort een bijeenkomst (marktconsultatie) voor zorgaanbieders en voor cliënten- en adviesraden over de voortgang van de nieuwe aanbesteding Jeugdhulp en Wmo.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 25 januari 2018 is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan zes hamerstukken en één bespreekstuk. Er zijn vier raadsleden met kennisgeving afwezig. Dirk Koelewijn wordt geïnstalleerd als raadslid voor de CAP. Hij vult de vrijgekomen plek van Rita van de Groep in, die om gezondheidsredenen ontslag heeft genomen.

 • Grote belangstelling voor energiebesparing in de Componistenbuurt

  Dinsdag 16 januari 2018 vond in het gemeentehuis een drukbezochte informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen plaats. Deze avond, speciaal voor bewoners van de Componistenbuurt, is georganiseerd in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket.

 • Vandalisme-thermometer 2017

  De gemeente Bunschoten presenteert u opnieuw de Vandalisme-thermometer. Ditmaal vindt u hier de financiële schade van vandalismepraktijken van het gehele jaar 2017. In totaal is er vorig jaar voor € 14111,52 aan schade aangebracht.

 • Voorlichtingsactie spookfietsen

  Vorige week woensdag vond er op diverse rotondes in de gemeente Bunschoten een voorlichtingsactie over spookfietsen op rotondes plaats. Voorlichters hebben tijdens de actie vijftien (brom)fietsers gewezen op de gevaren van spookfietsen op rotondes.

 • Bewoner buitengebied? Kom naar een informatieavond over sneller internet!

  Afgelopen september heeft er een informatieavond over sneller internet in het buitengebied van de gemeente Bunschoten plaatsgevonden. De afgelopen maanden is er ook een interessepeiling gehouden onder de bewoners uit het buitengebied. Hieruit bleek dat 75% van deze bewoners graag sneller internet wil. Zij kunnen daarom tot 3 april 2018 een glasvezelabonnement afsluiten bij een dienstaanbieder. Als 50% van de bewoners van het buitengebied dit doet, dan gaat de aanleg van glasvezel in het buitengebied door.

 • De nieuwe informatiegids is uit! Haal hem gratis op bij verschillende punten

  Onlangs is de informatiegids Bunschoten voor 2018 verschenen. In deze informatiegids (voorheen gemeentegids) vindt u een zo compleet mogelijk overzicht van alle verenigingen, stichtingen en instellingen die onze gemeente rijk is. Daarnaast vindt u in de gids informatie over het gemeentebestuur.

 • Spookfietsen op rotondes, hoe zit dat ook alweer?

  De gemeente besteedt via deze verkeersrubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Vandaag deel 17 over spookfietsen op rotondes.

 • Expositie Marianne Heyboer in het gemeentehuis

  De kunstenares Marianne Heyboer exposeert op dit moment in het gemeentehuis. De expositie is een overzicht van de schilderijen van stilleven, landschappen en gebouwde omgevingen die Marianne Heyboer heeft gemaakt. U kunt de schilderijen bewonderen tot 16 maart 2018.

 • Opruiming gevonden fietsen

  Alle fietsen die afgelopen periode zijn gevonden en nog niet door de eigenaar zijn opgehaald, worden binnenkort opgehaald door een opkoper. Bent u uw fiets kwijt? Op deze pagina vindt u een overzicht van fietsen die gevonden zijn. Als u denkt dat uw fiets in de lijst van gevonden fietsen staat, kunt u voor 31 januari 2018 contact opnemen met de gemeente via tel. 033-29914 11.

 • Vervolg ruimen graven Memento Mori in 2018

  In het najaar van 2018 gaat de gemeente verder met het ruimen van algemene graven en particuliere graven die niet verlengd worden. In juni 2017 zijn hiervoor brieven verstuurd aan familieleden dan wel voormalig rechthebbenden. Het is niet zo dat ieder familielid afzonderlijk geïnformeerd wordt, controleert u zelf ook de grafnummers en overleg als familie met elkaar.

 • Afvalinzameling 2018: alles op een rijtje

  Onlangs bent u geïnformeerd over de afvalinzameling voor dit jaar. We zetten deze informatie nog een keer voor u op een rij. In de raadsvergadering van december 2017 is besloten de bovengrondse gft container aan de Oostsingel begin januari 2018 weg te halen. Daarnaast is besloten dat pmd per februari 2018 één keer in de twee weken wordt opgehaald.

 • Verzamelcontainer gft voor hoogbouw weggehaald en ophaalfrequentie pmd omhoog

  In de raadsvergadering van 7 december 2017 is ook besloten dat de bovengrondse gft verzamelcontainer aan de Oostsingel begin januari 2018 wordt weggehaald. Gft wordt vergist tot biogas of gecomposteerd. Het is dus erg belangrijk dat gft goed gescheiden wordt. In de gft verzamelcontainer zat veel plastic, hierdoor werd het gft afval afgekeurd en als restafval verwerkt.

 • Carbid schieten

  Het schieten met carbid rond de jaarwisseling is een oudejaarstraditie. Om de veiligheid van inwoners te waarborgen en overlast te voorkomen, zijn een aantal spelregels opgesteld.

 • Vuurwerkafval? Lever het gratis in!

  Het vuurwerk wat met de jaarwisseling wordt afgestoken zorgt voor mooie plaatjes in de lucht, maar een minder mooi plaatje op straat. Wij willen u daarom vragen om uw vuurwerkafval op te ruimen. U kunt uw vuurwerkafval op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 januari 2018 gratis inleveren bij één van de hiervoor bestemde inleverpunten in de gemeente.

 • Een veilige jaarwisseling? Daar zorgen we samen voor!

  De gemeente zet zich elk jaar in om de jaarwisseling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook uw hulp is hierbij onmisbaar! Wat kunt u doen?

 • Aanpak vuurwerkoverlast door politie en gemeente

  Heeft u een melding over vuurwerk(overlast)? Of is er sprake van illegaal vuurwerk? Twijfel niet, maar meld het bij de politie (0900-8844) of via de gemeentelijke vuurwerktelefoon (033-2991555). Door uw melding kan schade worden voorkomen en het bezit van illegaal vuurwerk worden aangepakt.

 • Vandalisme speeltoestel Jan Zwartplantsoen

  Op zaterdag 9 december 2017 is er bij het Jan Zwartplantsoen een speeltoestel in brand gestoken. Het speeltoestel is hierbij deels afgebrand en zwaar beschadigd. De daders van het incident hebben zich inmiddels gemeld bij de politie.

 • Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2018

  We luiden het nieuwe jaar graag samen met u in! U bent dan ook van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari van 19:30 uur tot 21:00 uur.

 • Werkzaamheden Vaartweg

  Volgens planning zouden de straatwerkzaamheden op de Vaartweg voor Kerst zijn afgerond. Door de weersomstandigheden van de afgelopen weken wordt deze planning helaas niet gehaald; de vele sneeuw en regen hebben ervoor gezorgd dat het straatwerk niet aangebracht kon worden.

 • Lever de kerstboom in en verdien een extra zakcentje

  De gemeente organiseert ook dit jaar weer de kerstbomenactie. Woensdag 3 januari 2018 mag je de kerstboom weer inleveren. Voor iedere kerstboom die je inlevert, krijg je €0,50. Dus vraag de kerstboom van je ouders, opa, tante, buurvrouw of iemand anders en kom ze inleveren op woensdag 3 januari aanstaande!

 • Benoeming ombudsman en plaatsvervanger

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten gaan de gemeenteraden voorstellen de heer mr. W.J. (William) Maassen te benoemen als ombudsman en de heer drs. R.J.F. (Rob) Paulussen als zijn plaatsvervanger. Eerder dit jaar hebben de gemeenteraden van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten besloten een eigen gezamenlijke ombudsman in te stellen. De heren Maassen en Paulussen hebben de kennis en vaardigheden om op onafhankelijke en objectieve wijze als ombudsman te werken.

 • Gewijzigde afvalinzameling Kerst en Oud & Nieuw

  Vanwege Kerst en Oud & Nieuw wijzigen de inzameldagen van het afval. Bekijk op deze pagina wanneer uw container wordt geleegd.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 7 december 2018 is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan twee hamerstukken en vijf bespreekstukken. Er zijn drie raadsleden met kennisgeving afwezig.

 • Nog betere samenwerking in aanpak onderwijsachterstanden

  Als kinderen op jonge leeftijd een achterstand oplopen, is dat later moeilijk om in te halen. Om onderwijsachterstanden tijdig te signaleren en aan te pakken hebben de gemeente en de partners binnen het basisonderwijs, peuter-/kinderopvang en het consultatiebureau samen duidelijke afspraken gemaakt. Deze zijn verwoord in het ‘Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie’. Op maandag 11 december 2017 is dit convenant tijdens een bestuurlijk overleg ondertekend door wethouder Onderwijs Bert Koops en de betrokken partijen.

 • Denk mee over nieuwe haven op ‘vogeleiland’ (De Dode Hond)

  Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren heeft het beheer over 15 aanlegvoorzieningen in de Randmeren, waaronder eiland De Dode Hond (het vogeleiland) in het Eemmeer. Het opknappen en aantrekkelijker maken van De Dode Hond staat al heel lang op het wensenlijstje van de gemeenten die in de gebiedscoöperatie samenwerken. Er wordt op het eiland een nieuwe inpandige haven met aanvullende recreatieve voorzieningen gerealiseerd.

 • Inloopbijeenkomst transformatie Celsiusweg 7-9

  Op woensdagmiddag 13 december 2017 wordt door het Veluws Ontwerpbureau en de opdrachtgever een informatiebijeenkomst gehouden over de transformatie van het pand aan de Celsiusweg 7-9. De transformatieplannen voorzien in de realisatie van een nieuw logiesgebouw voor buitenlandse werknemers.

 • Vandalisme-thermometer

  De gemeente Bunschoten presenteert u opnieuw de Vandalisme-thermometer. Ditmaal vindt u hier de financiële schade van vandalismepraktijken in het derde kwartaal van 2017. In totaal is er het derde kwartaal voor €5246,45 aan schade aangebracht.

 • Aanvraag eenmalige subsidie tweede kwartaal 2018

  Tot 1 januari 2018 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme.

 • Wijziging busroute i.v.m. wintermarkt 8 december

  In verband met de wintermarkt op vrijdag 8 december 2017 in het centrum van Spakenburg worden de buslijnen omgeleid. De bussen rijden de zogenaamde zaterdagroute via de Talmastraat. De haltes op de Kuyperstraat en de Broerswetering komen hiermee te vervallen.

 • Bunschoten United brengt magazine uit: Portretten van inwoners met een bijzonder verhaal

  Bunschoten United heeft in 2017 het magazine Bunschoten United – Samen verbonden uitgebracht. In dit magazine krijgt u een inkijkje in de levens van vijf inwoners uit onze gemeente. Dit zijn inwoners met verschillende achtergronden. Bekijk hier de digitale versie.

 • Drukbezochte informatieavond Het Nieuwe Wonen – duurzaam en comfortabel wonen

  Dinsdag 28 november was er in het gemeentehuis een informatieavond voor woningeigenaren over Het Nieuwe Wonen in Bunschoten. Er waren ruim 60 geïnteresseerden aanwezig. Tijdens de avond kregen aanwezigen informatie over wat ‘Het Nieuwe Wonen’ precies inhoudt.

 • Donkere dagen door uitgevallen openbare verlichting? Geef het door!

  In deze wintermaanden vinden veel van onze dagelijkse activiteiten plaats in het donker. Goed werkende openbare verlichting is daarom van groot belang. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit te voorkomen. Wij willen u daarom vragen om defecte straatverlichting te melden.

 • Mobile Media Lab politie op Spuiplein

  Op dinsdag 21 november 2017 staat het innovatieve Mobile Media Lab (MML) van de politie van 11.00 tot 19.00 uur op het Spuiplein. U bent van harte welkom om hier met de politie en de Boa’s in gesprek te gaan.

 • Het Nieuwe Wonen in de gemeente Bunschoten

  Wilt u uw huis energiezuiniger en comfortabeler maken? Dan is heet Nieuwe Wonen interessant voor u. Benieuwd wat het Nieuwe Wonen inhoudt, wat de voordelen voor u zijn en hoe u simpel kunt starten? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 28 november 2017 om 19:30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten.

 • Continue geurmetingen tot eind 2017

  Tot het einde van dit jaar wordt de luchtkwaliteit op de Ansjovisweg en omgeving continu gemeten. Hiervoor zijn 14 elektronische neuzen (e-noses) opgehangen. Deze monitoren 24 uur per dag en 7 dagen per week veranderingen in de luchtkwaliteit. Het project is gestart in juni 2017 en loopt door tot eind van dit jaar.

 • Ophogen gedenktekens begraafplaats Memento Mori

  Nadat er afgelopen zomer onderhoudswerkzaamheden zijn verricht op begraafplaats Memento Mori, zijn we nu in de laatste fase van deze werkzaamheden beland. Deze fase bestaat uit het ophogen van een aantal gedenktekens ter hoogte van de 1ste klasse uitbreiding. Zo komen de gedenktekens weer netjes recht en op de juiste hoogte te liggen.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 2 november is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staat de Programmabegroting 2018-2021. Er zijn één raadslid en één wethouder met kennisgeving afwezig.

 • Spitsmaatregel Zevenhuizerstraat, hoe zit dat ook alweer?

  De gemeente besteedt via deze verkeersrubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Vandaag deel 16.   

 • Donderdag 16 november Dag van de Rode Loper

  Op donderdag 16 november 2017 rollen de ondernemersverenigingen en regiogemeenten de rode loper uit voor ondernemers. De regio beter leren kennen, elkaar informeren en inspireren en vooral duidelijk laten merken dat ondernemers hier welkom zijn: dat is wat de organiserende partijen voor ogen hebben.

 • Energielasten vereniging terugdringen? Laat vrijblijvend de energiescan uitvoeren!

  Maandag 30 oktober 2017 was er in het gemeentehuis een informatieavond voor sportverenigingen over energiebesparing. De gemeente Bunschoten werkt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen.Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De gemeente biedt daarom een kosteloze energiescan aan, zodat duidelijk wordt waar besparingen mogelijk zijn.

 • Expositie Portret Kunst in het gemeentehuis

  Vanaf maandag 6 november 2017 exposeert Trudy Helder in het gemeentehuis. De kunstenaresse uit Scherpenzeel heeft een passie voor portrettekenen. Trudy wil graag dat in een portret een mens wordt ‘gekend in het gelaat’. U kunt de tekeningen tot 6 januari 2018 bewonderen in het gemeentehuis.

 • Feestelijke opening van Taalhuis Bunschoten!

  Op vrijdagochtend 10 november 2017 opent burgemeester Van de Groep om 11.00 uur dé plek voor inwoners van Bunschoten-Spakenburg die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. Taalhuis Bunschoten wordt een centrale plek in de Bibliotheek Bunschoten voor alle inwoners met een (digi)taalvraag.

 • Avondopenstelling gemeentehuis/politiesteunpunt vervalt tijdens Dankdag

 • Avondopenstelling gemeentehuis vervalt tijdens Dankdag

  In verband met Dankdag voor Gewas en Arbeid vervalt aanstaande woensdag 1 november de avondopenstelling van het gemeentehuis. U kunt die dag tot 17.00 uur terecht voor alle dienstverlening.

 • Onderwijs en ouderschap; een mooi stelletje!

  Lezing voor ouders én leerkrachten door STEVEN PONT (bekend van het TV-programma: 'De wereld van 4-jarigen') op donderdag 16 november a.s. tijdens een bijeenkomst die georganiseerd wordt door alle basisscholen, De Boei en SOVEE.

 • Actualisatie informatiegids door Akse Media

  Akse Media start in de week van 23 oktober 2017 met de actualisatie van de redactionele adressen voor de informatiegids 2018 (voorheen gemeentegids) van Bunschoten. Als u door Akse Media wordt benaderd, kunt u met een gerust hart de gegevens verstrekken. Alle redactionele adressen worden gecontroleerd en geactualiseerd.

 • Start ruimen graven Memento Mori

  Dinsdag 31 oktober 2017 start de ruiming van 27 algemene graven. Ook worden 9 particuliere graven geruimd waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. Om welke grafnummers het gaat, ziet u in onderstaand schema. De werkzaamheden worden volgens het opgestelde ruimingsprotocol uitgevoerd met een respectvolle grafruiming als uitgangspunt.

 • Mantelzorgers in het zonnetje

  Zorgt u voor een langere periode acht uur per week of meer voor een partner, familielid of bekende? Dan bent u een mantelzorger. Op donderdag 9 november 2017 worden mantelzorgers in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Wethouder Bert Koops trapt het avondprogramma af.

 • Onderzoek naar dienstverlening gemeente

  Ruim 2000 inwoners uit de gemeente ontvangen volgende week (week 43) een vragenlijst voor het onderzoek waarstaatjegemeente.nl. Valt deze vragenlijst bij u op de mat? Dan willen wij u vragen mee te doen aan het onderzoek. Het gemeentebestuur vindt het namelijk belangrijk om te weten wat u van onze gemeente vindt.

 • Gratis ophaalronde grof tuinafval

  Plannen om de tuin winterklaar te maken? Dat komt goed uit. Op woensdag 25 oktober 2017 vindt er weer een gratis ophaalronde voor grof tuinafval plaats. Uw tuinafval  wordt dan bij u thuis opgehaald. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Dan moet u zich aanmelden bij ROVA via tel. 033 – 422 8500.

 • Schoolbus naar Nijkerk (lijn 603) gaat weer rijden

  Vanaf maandag 23 oktober start de schoolbus, lijn 603 van Syntus, richting Nijkerk weer. Deze schoolbus rijdt alleen in de periode tussen de herfst- en meivakantie en ondersteunt de buurtbus (lijn 503). Deze buurtbus blijft de normale dienstregeling rijden.

 • Controles hondenbelasting

  In oktober wordt de jaarlijkse controle op de aangifte voor de hondenbelasting uitgevoerd. De controle is bedoeld om te onderzoeken of uw hond is aangemeld voor de hondenbelasting. Als u een hond in huis neemt, moet u binnen 14 dagen schriftelijk aangifte doen bij GBLT.

 • Meer samenwerking tussen de Buitengewoon opsporingsambtenaren van Baarn en Bunschoten

  De gemeenten Baarn en Bunschoten gaan met elkaar samenwerken op het gebied van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) in het domein Openbare ruimte. Door deze samenwerking maken de gemeenten optimaal gebruik van elkaars aanwezige capaciteit en kunnen zij elkaar bijspringen als dat nodig is.

 • Wethouder Heinen leest voor op de Dag van de Duurzaamheid

  Dinsdag 10 oktober heeft wethouder Willem Heinen voorgelezen in groep 5/6 van basisschool School met de Bijbel in Eemdijk en in groep 5 van ’t Kruisrak in Bunschoten. Dit in het kader van de Dag van de Duurzaamheid.

 • Verplaatsing speelplaats Weidelaan

  Er wordt hard gewerkt op het terrein van het oude postkantoor. In verband met deze bouwwerkzaamheden wordt de speelplaats aan de Weidelaan in de week van 23 tot 27 oktober 2017 tijdelijk weggehaald. Om de kinderen in de buurt gedurende de werkzaamheden te kunnen laten spelen, wordt er naast Weteringschans nr. 6 in het midden van het grasperceel een tijdelijke speelplaats gemaakt met enkele toestellen die nu op de Weidelaan staan.

   

 • Wegwerkzaamheden Groen van Prinsterersingel

  Jaarlijks voert de gemeente Bunschoten onderhoud uit aan de wegen in de openbare ruimte. De Groen van Prinsterersingel is in 2001 gereconstrueerd en van een asfaltverharding voorzien. Het asfalt in de Groen van Prinsterersingel is nu, na 16 jaar, weer aan vervanging toe. Deze werkzaamheden vinden plaats van 16 tot 21 oktober 2017.

 • Inspreken bij een raadscommissie

  Zodra een plan in een raadscommissie wordt besproken, kunt u ook uw mening laten horen. Dit kan door in te spreken tijdens een commissievergadering. Naast inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie.

 • Ondernemers Academie UOA blijft actief in Regio Amersfoort

  Ondernemers Academie UOA en Regio Amersfoort hebben hun samenwerking weer verlengd. Beide partijen zetten zich daarmee in voor ontwikkeling en groei van MKB-ondernemers. Bij de feestelijke ondertekening waren vorige week de voorzitter en manager van UOA, de verantwoordelijk wethouders en de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken aanwezig.

 • Week van de Veiligheid: inbraakschouw Oranjebuurt

  Van 9 tot 14 oktober 2017 is het de Week van de Veiligheid. Deze week staat in het teken van veiligheid; veiligheid voor ondernemers én inwoners. Eén van de activiteiten die wordt georganiseerd, is een inbraakschouw in de Oranjebuurt.

 • Onveilige situaties: meld het!

  Maken uw buren regelmatig hevige ruzie? Ruikt u een sterke hennepgeur rondom een pand? Of maakt u zich wel eens zorgen over de veiligheid van mensen uit uw familie, vriendenkring of buurt? Dan is het belangrijk om uw zorgen te delen. Waar kunt u dit doen en wat gebeurt er vervolgens mee?

 • Ideeën voor een voor een groenere gemeente? Kom naar de uitwerkavond!

  Heeft u wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Bunschoten-Spakenburg? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan dinsdag 10 oktober naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt. Deze informatieavond begint om 19.30 uur bij WSV de Eendracht, Kerkemaat 12 in Bunschoten-Spakenburg. Iedereen is van harte welkom!

 • Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober

  Dinsdag 10 oktober 2017 is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda worden er duizenden duurzame activiteiten georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Wilt u deelnemen aan deze dag en bent u benieuwd welke activiteiten er in uw buurt plaatsvinden? Ga naar www.dagvandeduurzaamheid.nl voor meer informatie.

 • Geslaagde bijeenkomst over visie op onderwijs

  Op maandag 2 oktober 2017 vond in het Oostwende College een brede bijeenkomst plaats over visie op onderwijs. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente en werd geleid door Michiel van der Grinten (Oberon). Ruim 35 mensen die werkzaam zijn bij een onderwijsinstelling (basis- of voortgezet), peuter- of kinderopvangorganisatie, buitenschoolse opvang, samenwerkingsverband passend onderwijs, welzijnsorganisatie De Boei en Sociaal Team De Lingt, bezochten de bijeenkomst.

 • Stop met roken tijdens Stoptober

  De maand oktober staat opnieuw in het teken van Stoptober; 28 dagen niet roken in oktober. Dankzij de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de steun van stoppers onderling hebben de afgelopen drie jaar al ruim 150.000 mensen meegedaan aan Stoptober. Ook alle GGD’en ondersteunen de Stoptober-campagne.

 • Verbetering fietspaden Westsingel, Bikkersweg en Vaartweg

  Vanaf woensdag 27 september 2017 wordt gestart met het opknappen van de fietspaden langs de Westsingel, Bikkersweg en een gedeelte langs de Vaartweg.

 • VVN organiseert opfriscursus verkeersregels

  Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens laten bijspijkeren over onder andere de nieuwste regels in het verkeer? Dan kunt u zichzelf opgeven voor de opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland op dinsdagmiddag 3 oktober 2017 in Denksportcentrum En Passant, Bikkersweg 90 te Bunschoten-Spakenburg.

 • Werk aan Stadsgracht en Cornelis Houtmanstraat

  In de Stadsgracht tussen de Veenestraat en de Cornelis Houtmanstraat worden binnenkort verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

 • Restafval? U betaalt per storting in de ondergrondse container

  Sinds het begin van dit jaar betaalt u €1.55 per keer dat u een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit.

 • Kom ook naar de ‘Dag van de Grebbedijk’!

  De Dag van de Grebbedijk op 23 september bij de haven in Wageningen heeft een bijzonder programma. Bijvoorbeeld een overlevingstocht langs de dijk waarin deelnemers leren hoe zij kunnen eten en drinken van wat er op de Grebbedijk groeit. Maar ook belevenissen van Dijkgasten, een collegetour over de toekomstplannen, gratis varen met de Blauwe Bever een vlinderwandeling en een workshop verhalen vertellen door Jan Blokker.  De dag van de Grebbedijk is voor iedereen vrij toegankelijk bij W.S.R. Argo en W.S.V. Vada van 9.30 tot 15.00 uur.

 • Interessepeiling voor snel internet in buitengebied gemeente Bunschoten

  Voor bewoners van het buitengebied is het dagelijkse praktijk: filmpjes die eindeloos bufferen en het versturen van bestanden kost zoveel capaciteit dat minutenlang geen internetverkeer mogelijk is. Wist u dat het ook anders kan? Snel internet in het buitengebied van de gemeente Bunschoten kan binnen twee jaar worden gerealiseerd. Enige voorwaarde is dat 60% van de bewoners van het buitengebied aangeeft gebruik te willen maken van snel internet.

 • Opruiming gevonden fietsen

  Alle fietsen die afgelopen periode zijn gevonden en nog niet door de eigenaar zijn opgehaald, worden binnenkort opgehaald door een opkoper. Bent u uw fiets kwijt? Op deze pagina vindt u een overzicht van fietsen die gevonden zijn. Als u denkt dat uw fiets in de lijst van gevonden fietsen staat, dan kunt u tot 22 september 2017 contact opnemen met de gemeente via tel. 033-29914 11.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 31 augustus 2017 is de gemeenteraad bij elkaar geweest voor een extra raadsvergadering op verzoek van de CAP, VVD en SGP. Aanleiding voor het bijeenroepen van de gemeenteraad tijdens het reces is milieuverontreiniging Westdijk. Er zijn vijf raadsleden met kennisgeving afwezig.

 • Ideeënavond Groen aan de Buurt

  Heeft u wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Bunschoten-Spakenburg? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan woensdag 20 september 2017 naar de ideeënavond Groen aan de Buurt. De informatieavond begint om 19.30 uur bij WSV de Eendracht, Kerkemaat 12 in Bunschoten-Spakenburg. Iedereen is van harte welkom!

 • Praat mee over vervoersondersteuning

  Voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen, biedt de gemeente vervoersondersteuning aan. Denk aan het leerlingenvervoer of de regiotaxi. De gemeenten in de regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg) ontwikkelen nieuw beleid om deze ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de persoonlijke situatie van de inwoner die hier gebruik van maakt. Op 26 september presenteren de gemeenten het conceptbeleid in Amersfoort. Kom vooral om uw mening te geven of om vragen te stellen. 

 • Restafvalcontainer bij het aanbiedstation geplaatst

  Sinds kort is er een bovengrondse restafvalcontainer geplaatst bij het aanbiedstation. U kunt uw restafval nu dus ook kwijt bij het aanbiedstation, tegen betaling van €1,55 met uw ROVA toegangspas.

 • Bezoek het gemeentehuis tijdens de Kunstroute 2017!

  Het gemeentehuis is de startlocatie van de Kunstroute 2017. Op vrijdag 8 september en zaterdag 9 september 2017 kunt u hier de overzichtstentoonstelling bekijken van alle deelnemende kunstenaars.

 • Huldiging sportkampioenen

  Maandagavond 4 september 2017 vond bij Jeu de Boules vereniging Boulamis in Bunschoten de jaarlijkse huldiging van de Bunschoter sportkampioenen plaats. Ook dit jaar zijn er weer geweldige prestaties geleverd en zijn ruim 70 kampioenen gehuldigd.

 • Bijeenkomst laaggeletterdheid

  Ons streven is om laaggeletterde inwoners te vinden en om hen in staat te stellen iets aan deze problematiek te doen. Daarom organiseren we op maandagmiddag 18 september 2017 (samen met de Bibliotheek Eemland en de Stichting Lezen & Schrijven) in het gemeentehuis van Bunschoten een brede voorlichtingsbijeenkomst over de aanpak van laaggeletterdheid.

 • Foto-expositie Puur Geluk in gemeentehuis

  De Bunschotense fotografe Evelyn Prins-Koelewijn exposeert vanaf 4 september tot en met 27 oktober in het gemeentehuis. De foto-expositie is een verzameling van de mooiste foto’s die Evelyn de afgelopen anderhalf jaar maakte van ondernemende vrouwen.

 • Militaire oefening

  Van 4 tot en met 8 september 2017 wordt door militairen van de Koninklijke Landmacht geoefend in de gemeente Bunschoten. In deze periode oefenen de militairen hun basis militaire vaardigheden. De oefening bestaat o.a. uit het verkennen van locaties en konvooi verplaatsingen met de voertuigen. Het gebied waarin geoefend wordt bevindt zich globaal tussen Zwolle, Apeldoorn, Amersfoort, Almere en Lelystad.

 • Gratis ophaalservice grof tuinafval

  De gemeente Bunschoten biedt vier keer per jaar de gratis ophaalservice van grof tuinafval, zoals snoeihout van bomen en struiken. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op woensdag 6 september 2017. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Dan moet u zich aanmelden bij ROVA via tel. 033 – 422 8500.

 • Enquête over nieuwe manier van afvalinzameling

  Onlangs is er bij tweeduizend huishoudens een enquête op de deurmat gevallen over de inzameling van het huishoudelijk afval. Er is bij de verspreiding van de enquête gekozen voor een steekproef, daarom heeft niet elk huishouden de enquête gekregen. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente Bunschoten uit.

 • Zonnepanelen- en collectoren bij beschermde dorpsgezichten

  Woont u in beschermd dorpsgezicht? Dan is het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren vaak niet vergunningvrij. Als u in beschermd dorpsgezicht woont, kunt u het beste contact opnemen met de gemeente om te kijken of u een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren.

 • Onveilige situaties: meld het!

  Maakt u zich zorgen om uw verwarde buurvrouw? Heeft u een vermoeden van drugshandel in de omgeving? Of maakt u zich wel eens druk over de veiligheid van mensen uit uw familie, vriendenkring of buurt? Dan is het belangrijk om uw zorgen te delen. Waar kunt u dit doen en wat gebeurt er vervolgens mee?

 • Werkgeversservicepunt helpt bij werving en selectie personeel

  Bent u werkgever of ondernemer in Amersfoort en op zoek naar personeel? Heeft u een vraag over sociaal ondernemen of de scholing van uw personeel? Dan kunt u hiervoor kosteloos terecht bij het Werkgeversservicepunt (Wsp) regio Amersfoort. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerking tussen verschillende gemeenten  in de arbeidsmarktregio Amersfoort, UWV en partners.

 • Werkzaamheden rotonde

  De provincie Utrecht gaat in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 augustus 2017 tussen 19.00 uur en 06.00 uur de asfaltdeklaag van de rotonde Oostelijke Randweg-Nijkerkerweg vervangen. Hierdoor is de rotonde gedurende de genoemde tijd afgesloten voor autoverkeer. Bus 76 rijdt wel gewoon de normale route.

 • Extra raadsvergadering

  Op verzoek van de CAP, VVD en SGP is er een extra raadsvergadering ingelast over de milieuverontreiniging Westdijk. Deze raadsvergadering vindt plaats op donderdag 31 augustus 2017 om 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De agenda vindt u op deze pagina.

 • Subsidie aanleg parkeerterreinen voor de vishandelaar

  Het college heeft onlangs besloten de aanleg van parkeerterreinen met milieuvoorzieningen voor de ambulante vishandelaar (of vergelijkbaar) op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid te stimuleren. Voor het treffen van voorzieningen bij de parkeerplaatsen is een subsidiebijdrage mogelijk van maximaal  €2500,00 per parkeerplaats.

 • Fietsdiefstallen gemeente Bunschoten

  De gemeente Bunschoten en de politie zijn actief bezig met de aanpak van fietsdiefstallen. Uit de politieanalyse blijkt dat er in 2016 86 keer aangifte is gedaan van fietsdiefstal. Ten opzichte van 2015 is dit een daling (159), maar het aantal ligt hoger dan in de jaren daarvoor. In 2017 zijn er tot nu toe 38 fietsen gestolen. Gedurende de zomerperiode wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de fiets. De gemeente en de politie gaan daarom de komende periode extra aandacht besteden aan het tegengaan van de fietsdiefstallen.

 • Onveilige situaties: durft u het te melden?

  Heeft u een vermoeden van drugs- of alcoholmisbruik in uw omgeving? Hoort u regelmatig dat er ruzie gemaakt wordt bij de buren? Of maakt u zich wel eens zorgen over de veiligheid van mensen uit uw familie, vriendenkring of buurt? Dan is het belangrijk om uw zorgen te delen. Waar kunt u dit doen en wat gebeurt er vervolgens mee?

 • Veiligheidsbeeld gemeente Bunschoten januari-juni 2017

  De veiligheidscijfers over de eerste zes maanden van 2017 van de gemeente Bunschoten en de regio Midden Nederland zijn verschenen. Het aantal misdrijven is in de gemeente Bunschoten met 6% gedaald (van 343 naar 321) in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Hiermee scoort Bunschoten vrijwel gelijk met andere gemeenten in de regio, waarbij er gemiddeld een daling van 7% te zien is.

 • Start onderzoek geuroverlast Bunschoten

  De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht is een onderzoek met elektronische neuzen , ofwel E-noses, gestart om de geuroverlast in Bunschoten in kaart te brengen. Aanleiding hiervoor is het toegenomen aantal klachten over enkele productiebedrijven die door hun emissies geuroverlast veroorzaken. De gemeente en de provincie Utrecht - als bevoegd gezag  - zijn opdrachtgever voor dit onderzoek.

 • Verstrekken van persoonsgegevens

  De gemeente houdt algemene persoonsgegevens bij van alle inwoners. Ook houden we gegevens bij van mensen die voor hun overlijden of vertrek naar het buitenland in onze gemeente woonden. Deze persoonsgegevens staan in de Basisregistratie personen (BRP). Organisaties, instellingen, overheden en particulieren mogen uw gegevens uit de BRP opvragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. U kunt voorkomen dat sommige organisaties uw persoonsgegevens kunnen opvragen. Dit heet 'verstrekkingsbeperking', voorheen 'geheimhouding'.

 • Vandalisme

  In het eerste kwartaal van dit jaar is er voor €3645,31 aan schade aangebracht door vandalisme. Het herstel van deze schade kost natuurlijk geld en van de dader(s) ontbreekt in de meeste gevallen elk spoor, zodat verhaal niet mogelijk is. De gemeente en eigenlijk dus de inwoners van Bunschoten-Spakenburg draaien voor deze onnodige kosten op. Laat merken dat vandalisme niet normaal is. Meld vernielingen bij de politie, tel. 0900-8844 of bij de gemeente, tel. 033-299 1411.

 • Pas op voor zakkenrollers tijdens de Spakenburgse Dagen

  Tijdens de Spakenburgse Dagen is het druk in het centrum, een uitgelezen kans voor zakkenrollers om hun slag te slaan. Maak het zakkenrollers niet makkelijk en berg uw waardevolle spullen zoals telefoons en portemonnees goed op. Ziet u een verdachte situatie of bent u getuige van zakkenrollen? Bel dan direct 112!

 • Een uitrit, hoe zit dat ook alweer?

  De gemeente besteedt via deze verkeersrubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Vandaag deel 15.

 • Tips om stank en ongedierte in uw container te voorkomen

  Een langere periode met hoge temperaturen kan voor nare geurtjes en maden in uw container zorgen. Hieronder staan enkele tips die u kunt gebruiken om overlast te voorkomen.

 • Gewijzigde openingstijden politiesteunpunt

  Tijdens de zomervakantie zal het politiesteunpunt gewijzigde openingstijden aanhouden. Tot 21 augustus zullen zij maandag en donderdag gesloten zijn. Vanaf 21 augustus zullen zij weer aanwezig tijdens de gebruikelijke openingstijden.

  De gebruikelijke openingstijden:

  Maandag, dinsdag 08.30 - 12.00 uur
  Woensdag 11.00 - 19.00 uur
  Donderdag, vrijdag 08.30 - 12.00 uur
 • Woning zonder aardgasaansluiting mogelijk

  Wist u dat het tegenwoordig mogelijk is om een woning te hebben zonder aardgasaansluiting en energiekosten? Het Rijk heeft bepaald dat elke woning na 2050 aardgasloos verwarmd moet worden. Er zijn steeds meer voorbeelden in de gemeente Bunschoten ontstaan van bewoners die hun woning voorbereiden om zich af te laten sluiten van het gasnet en zelfvoorzienend te worden in hun energiebehoefte.

 • Samen sterk; Bunschoten United!

  Bunschoten United heeft deze week het eerste seizoen afgesloten met een vergadering die werd gehouden in de moskee. Er werd genoten van de gastvrijheid en de Turkse hapjes. Bunschoten United wil stimuleren dat inwoners van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk elkaar ontmoeten, beter leren kennen en elkaars achtergrond en cultuur leren begrijpen. Daarnaast wil het netwerk stimuleren dat inwoners actief betrokken zijn en omkijken naar elkaar. Dit doen ze door zowel aansluiting bij bestaande activiteiten, als door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 6 juli is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan vijf hamerstukken (stukken waarvoor geen debat meer nodig is) en drie bespreekstukken, waaronder de Programmarekening 2016 en de Uitwerking Ankerpunten Minimabeleid. De VVD dient, mede namens CAP en SGP, een motie vreemd aan de agenda in over een te houden enquête inzake afvalbeleid.

 • Gewijzigde tijden Sociaal Team De Lingt

  Tijdens de zomervakantie zal het Sociaal Team De Lingt gewijzigde tijden aanhouden. Tot 20 augustus is het Sociaal Team aanwezig van 09.00 - 13.00 uur. Na 20 augustus is het Sociaal Team weer bereikbaar op de gebruikelijke tijden van 09.00 - 17.00 uur.

 • Huldiging sportkampioenen

  Ook dit jaar wil het college weer de sportkampioenen in het zonnetje zetten. Deze feestelijke bijeenkomst staat gepland op maandagavond 4 september om 19.00 uur. Is er bij uw vereniging een team of een individuele sporter die voor de ontvangst van kampioenen in aanmerking komt? Lever dan vóór 14 augustus 2017 informatie aan over het team of de persoon die kampioen is geworden.

 • Omgekeerd inzamelen: waar staan we nu?

  Ruim acht maanden geleden zijn we in de gemeente Bunschoten overgegaan op het omgekeerd inzamelen. We beseffen dat we in deze periode veel van u gevraagd hebben. Wat heeft deze nieuwe manier van afvalinzameling tot nu toe opgeleverd? Wij laten u graag zien waar we nu staan.

 • Op vakantie: is uw ID-bewijs nog geldig?

  Gaat u binnenkort op reis naar het buitenland? Controleer dan tijdig of uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is! Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart hebben.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 29 juni is de gemeenteraad ’s middags in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staat de Kadernota begroting 2018-2021.

 • Renovatiewerkzaamheden Blokhuiswetering

  Aan het einde van dit jaar worden diverse renovatiewerkzaamheden uitgevoerd in de wijk Blokhuiswetering. Het gaat hierbij om onder andere herstelwerkzaamheden aan de bestrating en het vervangen van de beplanting en/of bomen.

 • Een eigen bedrijf als vakantiebaan? Geef je op voor het project ZomerOndernemer!

  Nog geen plannen voor de zomervakantie of heb jij misschien een goed idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Dan is het project ZomerOndernemer  in de regio Amersfoort iets voor jou! Het project helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het starten van een eigen onderneming. Het enige wat nodig is, is een goed idee.

 • Inloopdag Peilbesluit Stedelijk gebied Bunschoten-Spakenburg

  Op 26 juni 2017 is door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe het Peilbesluit Stedelijk gebied Bunschoten-Spakenburg in ontwerp vastgesteld. Van 3 juli tot en met 25 augustus 2017 kunt u het ontwerp en de bijlagen inzien via de website van Vallei en Veluwe. Het waterschap houdt op dinsdag 4 juli 2017 vanaf 15.00 uur een inloopdag in het gemeentehuis van Bunschoten. Verschillende medewerkers van het waterschap zullen aanwezig zijn om een toelichting te geven of om vragen te beantwoorden. De inloopdag eindigt om 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden voor deze dag.

 • Aanleg rotonde op kruispunt Westsingel-Velduil-Wilde Zwaan

  In verband met de aanleg van een rotonde is het kruispunt Westsingel-Velduil-Wilde Zwaan afgesloten voor verkeer t/m vrijdag 14 juli 2017. Doorgaand verkeer vanuit de richting Amersfoort wordt omgeleid via de Oostelijke Randweg en Bikkersweg. Verkeer van noord naar zuid wordt om de werkzaamheden heen geleid, behalve op dinsdag en woensdag 11 en 12 juli 2017. Op deze dag is het hele kruispunt afgesloten in verband met het aanbrengen van de asfaltoplaag op de nieuwe rotonde.

 • Bruisende kick off samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

  De gemeente Bunschoten gaat samenwerken met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, gesteund door de Rabobank Foundation. Deze samenwerking maakt het mogelijk om kinderen uit de gemeente Bunschoten te laten meedoen met sport, kunst en cultuur; ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Om deze samenwerking op een bruisende manier te starten, wordt op woensdagmiddag 5 juli 2017 een sportieve en culturele middag voor alle kinderen uit de gemeente Bunschoten georganiseerd.

 • Blauwalgen aangetroffen in nieuwbouwwijk Rengerswetering

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de hele waterpartij van de nieuwbouwwijk Rengerswetering fase 1 blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water.
  Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.

 • Gedenkboom voor Savannah

  Tijdens de stille tocht ter nagedachtenis aan Savannah zijn er heel veel bloemen gelegd bij het Oostwende College. In overleg met de familie en de school is besloten om de bloemen te verwerken tot vruchtbare aarde, wat wordt gebruikt bij het planten van een gedenkboom. Deze gedenkboom zal te zijner tijd bij de school worden geplaatst. De knuffels en kaartjes die bij de bloemen lagen, worden aan de familie overhandigd.

 • Grof tuinafval op afroep in gemeente Bunschoten

  In de gemeente Bunschoten wordt vier keer per jaar gratis grof tuinafval op afroep ingezameld. De eerstvolgende inzamelroute op afroep vindt plaats op woensdag 28 juni. U kunt dan, na het maken van een afspraak, uw grof tuinafval aan de straat aanbieden. Dit wordt bij u aan huis opgehaald.

 • Inloopbijeenkomst over herbestemming Amersfoortseweg 16 naar logiesgebouw voor buitenlandse werknemers

  Op dinsdag 20 juni 2017 wordt door de pandeigenaar en exploitant van het pand Amersfoortseweg 16 een informatiebijeenkomst gehouden over de herbestemming van het pand naar een tijdelijk logiesgebouw voor buitenlandse werknemers. De inloopbijeenkomst wordt gehouden van 16.30 tot 18.00 uur in het pand Einsteinweg 33b. Omwonenden en direct betrokkenen zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de inloopbijeenkomst te bezoeken.

 • Tijdelijk aangepaste route Syntus bus

  In verband met de stille tocht rijdt de Syntus bus van 18.00 tot 22.00 uur een andere route. De volgende haltes komen te vervallen: Gemeentehuis, Boompjes, Huijgenlaan, Kuijperstraat, Broerswetering, en Goudoever. Brahmslaan en Kleine Pol worden aangesteld als tijdelijke haltes.
 • Aanvraag eenmalige subsidie 4e kwartaal 2017

  Tot 1 juli 2017 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme. Het moet gaan om activiteiten met een eenmalig karakter of nieuw te ontwikkelen activiteiten (die starten) in het 4e kwartaal van 2017. Bij het subsidieverzoek moet een begroting van inkomsten en uitgaven en een activiteitenplan worden ingediend. Voor de regeling kijk op www.bunschoten.regelingenbank.nl of neem contact op via tel. 14033.

 • Verklaring burgemeester op vondst Savannah

  Burgemeester Van de Groep heeft zojuist een verklaring afgegeven als reactie op de vondst van Savannah:
  http://tinyurl.com/y7w4qw5l

 • Condoleance en bloemen voor Savannah

  Vanaf morgenochtend (6 juni) ligt er een condoleanceregister voor Savannah in de hal van het gemeentehuis van Bunschoten. In overleg met de familie is hiertoe besloten. Iedereen kan vanaf 10.00 uur het condoleanceregister tekenen tijdens bezoektijden van het gemeentehuis.

 • Stille tocht voor Savannah

  In overleg met de familie van Savannah is besloten om op donderdag 8 juni 2017 een stille tocht te houden voor Savannah. Om 19.30 uur wordt gestart vanaf het Kolkplein in Bunschoten-Spakenburg. Tijdens de stille tocht worden bloemen neergelegd nabij de school van Savannah, het Oostwende College. Voorafgaand aan de stille tocht wordt twee minuten stilte in acht genomen door de deelnemers.

 • Varen door de binnendijkse wateren binnen de gemeente

  De afgelopen weken is het mooi vaarweer. Naast varen op het Randmeer gaan steeds meer bewoners ook op wateren binnendijks varen. Denk hierbij aan de watergangen in de waterrijke woonwijk Rengerswetering en recreatieve Laakzone. Een gezellig gezicht! Om de overlast voor omgeving te beperken, zijn alleen elektrisch of door spierkracht aangedreven bootjes toegestaan in deze wateren. Dit ligt ook vast in de algemene plaatselijke verordening. Gemotoriseerde vaartuigen kunnen op basis van deze verordening bekeurd worden.

 • Herinrichting oude begraafplaats Memento Mori

  De gemeente is gestart met drainagewerkzaamheden die nodig zijn voor het herinrichten van het oude gedeelte op Memento Mori. Op het gedeelte waar de afgelopen jaren graven zijn geruimd worden nieuwe grafvelden gereed gemaakt. Later dit jaar worden deze graven (120 stuks) opnieuw uitgegeven.
  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de begraafplaatsbeheerder, de heer Goedvolk, tel. 06-53771983.

 • Afval op het aanbiedstation

  Huishoudelijk afval
  ROVA zamelt voor de gemeente Bunschoten het afval in. Om afval zo goed mogelijk te verwerken vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Het gft-afval, papier en plastic wordt bij u in de straat opgehaald. Het restafval kunt u naar de ondergrondse containers brengen, dit wordt bij het aanbiedstation niet geaccepteerd.

 • Gemeentehuis gesloten 2e Pinksterdag

  Op 2e Pinksterdag, maandag 5 juni, zijn het gemeentehuis, politiepost en aanbiedstation gesloten. Op 6 juni bent u weer van harte welkom op het gemeentehuis! Het aanbiedstation is op woensdag 7 juni weer geopend van 13.00-16.30 uur.

 • Inloopbijeenkomst over herbestemming Amersfoortseweg 16 naar logiesgebouw voor buitenlandse werknemers

  Op donderdag 8 juni 2017 wordt door de pandeigenaar en exploitant van het pand Amersfoortseweg 16 een informatiebijeenkomst gehouden over de herbestemming van het pand  naar een tijdelijk logiesgebouw voor buitenlandse werknemers. Omwonenden en direct betrokkenen zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De inloopbijeenkomst wordt gehouden van 16.30 tot 18.00 uur in het pand Einsteinweg 33b. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de inloopbijeenkomst te bezoeken.

 • € 160 miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

  Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen. 

 • Informatiebijeenkomsten over verbreding van de A27/A1

  In juli starten de wegwerkzaamheden voor de verbreding van de A27/A1 aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Om omwonenden en betrokkenen te informeren over hoe de weg wordt verbreed en wat de impact is voor de omgeving en weggebruikers organiseren Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle informatiebijeenkomsten. Het programma bestaat uit een kort welkomstwoord en een informatiemarkt. Hier vindt u meer informatie over data en locaties.

 • Besprekingen programmarekening 2016

  De programmarekening 2016 (jaarverslag en jaarrekening) is door het college aangeboden aan de gemeenteraad.
  Deze programmarekening wordt de komende weken inhoudelijk behandeld in de raadscommissies en wordt op 6 juli 2017 door de raad vastgesteld.
  U bent van harte uitgenodigd om bij die besprekingen aanwezig te zijn. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19:30 uur.
  De programmarekening vindt u hier.

 • Openingstijden gemeentehuis en politiepost rondom Hemelvaart

  Morgen is het Hemelvaartsdag. Daarom zijn het gemeentehuis en de politiepost donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017 gesloten. Het aanbiedstation is vrijdag 26 mei geopend van 13.00 tot 16.30 uur.
  Op maandag 29 mei staan de medewerkers weer voor u klaar!

 • Vaar mee op een botter op het Eemmeer, het kan weer!

  Op woensdag 17 mei opent burgemeester Van de Groep het nieuwe botter opstap seizoen. De botter opstap biedt een dagelijks vast vaarschema en is een fantastische belevenis voor ‘losse’ bezoekers, toeristen en bewoners om een tocht op een authentieke vissersboot te ervaren. Vlak voor de VVV (Oude Schans 90) ligt de botter klaar voor vertrek.

 • Openingstijden winkels op Hemelvaartsdag 2017

  Winkels mogen tijdens de komende Hemelvaartsdag op 25 mei 2017 geopend zijn van 06.00 – 22.00 uur. Na deze Hemelvaartsdag wordt het onderwerp openingstijden van winkels tijdens Hemelvaartsdag opnieuw bekeken door het college.

 • Afvalinzameling Hemelvaart

  • De inzameling van donderdag 25 mei vindt plaatst op woensdag 24 mei. Let op, dit is de woensdag vóór Hemelvaartsdag.

  Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.30 uur aan de straat neer te zetten.

 • Verplaatsing glasbak Eemdijk

  Een paar weken geleden is de glasbak op Eemdijk verplaatst.  De glasbak staat nu bij de ondergrondse container naast de Vaartkerk op het Kerkepad. Hij stond op het pleintje bij de pont en is nu verplaatst naar het Kerkepad bij de ondergrondse container naast de Vaartkerk.

 • Openingstijden aanbiedstation

  Het aanbiedstation is geopend op:

  Maandag         13.00-16.30 uur

  Dinsdag          gesloten

  Woensdag      13.00-16.30 uur

  Donderdag      Gesloten

  Vrijdag             13.00-16.30 uur

  Zaterdag         8.30-12.30 uur

  Zondag            Gesloten

 • Expositie Roelof Koelewijn in het gemeentehuis

  Vanaf volgende week maandag exposeert kunstschilder Roelof Koelewijn in het gemeentehuis. Roelof Koelewijn heeft zich gespecialiseerd in het schilderen van botters en havengezichten. Bent u benieuwd naar de expositie? U bent vanaf 15 mei van harte welkom tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De expositie is te zien tot woensdag 14 juli.

  Meer informatie via www.kunstschilderroel.com

 • Aanvragen jaarlijkse subsidie 2018

  Tot 1 juni 2017 kunt u een aanvraag indienen voor een jaarlijkse subsidie voor 2018. Het moet gaan om structurele activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, leefbaarheid en sociale samenhang en toerisme. Bij de subsidieaanvraag moet een begroting van inkomsten en uitgaven en een activiteitenplan worden ingediend. Voor de algemene subsidieverordening en de nadere regels subsidie kijk op www.bunschoten.regelingenbank.nl of neem contact op via tel. 14033.

 • Veiligheidsavond 31 mei 2017: Durft u onveilige situaties te melden?

  Op woensdagavond 31 mei organiseert de gemeente samen met de politie een veiligheidsavond voor geïnteresseerde inwoners. De avond start om 19.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten. Wat kunt u doen bij onveilige situaties en hoe wordt uw melding opgepakt door de gemeente of politie? Dit en diverse andere onderwerpen komen deze avond aan bod.  U bent van harte welkom!

 • Negen gemeenten Regio Amersfoort stellen regionale ruimtelijke visie op

  De negen gemeenten van Regio Amersfoort hebben samen een visie opgesteld. Deze visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de periode tot 2040 en helpt om de regio Amersfoort aantrekkelijk te houden.

 • Gemeentehuis gesloten op Bevrijdingsdag

  Aankomende vrijdag, 5 mei, is het gemeentehuis gesloten in verband met Bevrijdingsdag. Vanaf maandag 8 mei bent u weer van harte welkom tijdens de reguliere openingstijden.

  Het aanbiedstation is op 5 mei open van 13.00 tot 16.30 uur.

 • Leerlingen krijgen buitenles over natuur

  Op 1 mei 2017 ontving wethouder Nagel namens de gemeente Bunschoten een set boekjes van tien bomenpadwandelingen voor alle basisscholen in Bunschoten-Spakenburg.
  Met de set van boekjes en cd kunnen de leerlingen, zelfstandig of onder leiding van een leerkracht, op stap gaan in de omgeving van hun eigen basisschool: een praktische vorm van biologieonderwijs. Het uiteindelijke doel is dat de leerling meer plezier krijgt in en respect voor de natuur; niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook daarbuiten.

 • Twee nieuwe Toeristische Overstappunten in Bunschoten-Spakenburg voor recreanten

  Op 25 april zijn op twee locaties in de gemeente Bunschoten nieuwe Toeristische Overstappunten (TOP’s) geopend: TOP De Kooi bij het gelijknamige restaurant in Bunschoten en TOP Spakenburg nabij Museum Spakenburg. Hier staan nu zuilen met informatie over recreatieve routes en leuke bezoeklocaties in de omgeving.

 • Lintjesregen 2017

  Een feestelijke ochtend op het gemeentehuis in Bunschoten-Spakenburg!

 • Restafval in het buitengebied

  Wanneer u in het buitengebied woont, gebruikt u wellicht een restafvalcontainer. Deze zijn door ROVA in het najaar van 2016 verstrekt. In deze restafvalcontainer kunt u vier reguliere zakken kwijt. Bij de leging van uw restafvalcontainer betaalt u standaard €6,20 per keer dat u de container aan de weg zet, ook als er minder dan vier zakken in de container zitten.

 • Sportverenigingen starten WhatsApp-groep om inbraak tegen te gaan

  Het aantal inbraken bij sport- en voetbalverenigingen in de gemeente Bunschoten is het afgelopen jaar gestegen. Half maart 2017 hebben politie, gemeente en sportverenigingen onderling informatie uitgewisseld over de inbraken en welke maatregelen al genomen zijn om inbraken te voorkomen.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 20 april is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan twee bespreekstukken, één hamerstuk en twee moties “vreemd aan de agenda”.

 • Gemeente Bunschoten 3e topsportgemeente van 2016

  De gemeente Bunschoten is 3e geworden bij de verkiezing topsportgemeente van NL. Wij zijn trots op deze prijs! Westland is op de 1e plaats geëindigd en dus topsportgemeente 2016 geworden. De gemeente Amsterdam heeft de 2e prijs in de wacht gesleept. Gefeliciteerd!

 • Wijziging leging afvalcontainer

  In verband met Koningsdag wordt donderdag de afvalcontainer niet geleegd. De ophaaldag verschuift naar morgen, woensdag 26 april.

 • Nieuwe dienstregeling Syntus, denkt u mee?

  Half december 2017 start de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer van Syntus. In aanloop daarvan vraagt busvervoerder Syntus aan gemeenten in de Provincie Utrecht om wensen en suggesties. Sluiten de tijden en de frequenties aan bij de wensen? Zijn er slimme mogelijkheden om het openbaar vervoer nog beter te organiseren?

 • College heeft het voornemen om Prins Bouw opdracht te geven voor bouw nieuwe brandweerkazerne

  Voor het bouwen van de nieuwe brandweerkazerne aan de Bikkersweg heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden op vrijdag 31 maart 2017. Het gunningscriterium was laagste prijs. Er zijn 4 inschrijvingen binnengekomen en de laagste prijs is ingediend door Prins Bouw B.V. Uit ‘t Harde. Na controle van de stukken is gebleken dat deze inschrijver voldoet aan de gestelde eisen. Het college heeft dan ook besloten om het werk voorlopig te gunnen aan Prins Bouw.

   

 • Recreatief verkeer in de polder

  De gemeente besteedt via deze verkeersrubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld.

 • Gewijzigde afvalinzameling

  Op donderdag 27 april, Koningsdag, is het gemeentehuis gesloten. Het afval wordt een dag eerder ingezameld.

 • Seniorenmaaltijd woonzorgcentrum De Haven groot succes

  Iedere maand wordt een maaltijd voor senioren georganiseerd bij woonzorgcentrum De Haven.

 • Onthulling informatiebord tankversperring Grebbelinie

  Leerlingen van de Calvijnschool onthulden woensdag 12 april om 10.00 uur eerst samen met burgemeester Van de Groep het informatiebord over de tankversperring Grebbelinie bij de Oostdijk. Aansluitend hielden de leerlingen een herdenking rond de tankversperring.

 • Achterstand huisvesting vergunninghouders wordt ingelopen

  Steeds meer vergunninghouders vinden in Bunschoten sneller een huis. In 2016 was een achterstand ontstaan door de forse taakstelling die de gemeente opgelegd kreeg van de rijksoverheid

 • Gewijzigde datum afvalinzameling

  Het gemeentehuis en de politiepost zijn gesloten op vrijdag 14 april (Goede vrijdag) en maandag 17 april (Tweede Paasdag)

 • Succesvolle bijeenkomst taal- en basisvaardigheden Bunschoten

  Afgelopen maandag vond in Bibliotheek Bunschoten een interactieve bijeenkomst plaats over het thema laaggeletterdheid. Er werd specifiek ingegaan op aanbod van taal- en basisvaardigheden in Bunschoten.

 • Herinrichting oude begraafplaats Memento Mori

  Deze week is de gemeente gestart met de werkzaamheden voor het herinrichten van het oude gedeelte op Memento Mori. Het hoofdpad wordt verlegd. Er komt een haag met bomen langs het hoofdpad en het monumentale gedeelte. Op het gedeelte waar de afgelopen jaren graven zijn geruimd worden nieuwe grafvelden gereedgemaakt. Later dit jaar worden deze graven (120 stuks) opnieuw uitgegeven.

 • Subsidie energiebesparing eigen huis binnen nu en 4 weken op

  De subsidie energiebesparing eigen huis is populair: het budget voor eigenaar-bewoners is bijna op. Wilt u nog subsidie aanvragen? Doet u dat dan snel. Dit kan via de rijksoverheid, www.mijn.rvo.nl. Met de subsidie heeft de overheid als doel om de energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector te stimuleren.

 • Hoe houden we het riool schoon?

  Alles wat u in het toilet en door de gootsteen doet, komt in het riool. Alleen urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in.
  Maar we treffen veel afval aan dat niet in het riool thuishoort. Daardoor lopen de pompen in rioolgemalen vast en raken de riolen verstopt. Het kost veel geld om verstoppingen te verhelpen en het riool weer schoon te maken. Uiteindelijk bepalen deze hoge kosten ook de rioolheffing die per huishouden betaald worden.
  De komende weken informeren wij u daarom over wat wij terugvinden in het riool na een verstopping/ vervuiling en wat u wél met dit afval kunt doen.

 • Overlast van huis-aan-huis-containers

  De gemeente krijgt regelmatig klachten van inwoners die overlast hebben van containers die te lang bij de weg staan. De afvalcontainers belemmeren de doorgang, trekken afval aan en buren moeten tegen de bak aankijken. Daarnaast kan een container een hulpmiddel zijn om in te breken.

 • Uitnodiging bijeenkomst taal- en basisvaardigheid

  Vrijwillige taalmaatjes, een rekenklasje, computerles of gewoon samen praten in het Nederlands. In Bunschoten zijn diverse maatschappelijke organisaties actief om mensen te helpen om deze basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Samen kunnen we inventariseren welke initiatieven er al zijn en waarin we elkaar kunnen versterken. Misschien kan het aanbod zelfs uitgebreid worden. U bent van harte welkom op maandag 10 april in de Bibliotheek van Bunschoten, ontvangst met koffie en thee vanaf 19.00 uur.

  Aanmelden kan voor 7 april a.s. via taalhuisbunschoten@bibliotheekeemland.nl.

 • Honden in de gemeente Bunschoten

  In de gemeente Bunschoten zijn ongeveer 1400 honden geregistreerd. Binnen de gemeente zijn er speciale voorzieningen voor honden. Daarnaast gelden een aantal spelregels, zodat honden geen overlast vormen. Wij geven u graag een overzicht van de voorzieningen en spelregels voor honden en hun eigenaren binnen de gemeente Bunschoten.

 • Inzameling pmd-afval zeer succesvol

  Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd afval) is het percentage afval dat wordt gescheiden, fors gestegen. Dat is goed nieuws! Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit het restafval te krijgen.

 • Bunschoten genomineerd voor topsportgemeente van het jaar

  De gemeente Bunschoten is genomineerd voor de titel 'Topsportgemeente van het jaar 2016'.

  Deze prijs, die tot doel heeft het topsportbeleid van gemeenten positief onder de aandacht te brengen, wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste sportprestaties, objectief gemeten over 41 nationale topsportcompetities en gerelateerd aan het aantal inwoners. De gemeente Bunschoten werd eerder al topsportgemeente 2014.

  De vijf genomineerde gemeenten voor de titel zijn dit jaar: 

  Bunschoten
  Amsterdam
  Leiden,
  Utrecht
  Westland.

  De winnende gemeente wordt binnenkort bekendgemaakt.

 • Wilt u van uw snoeiafval af?

  U kunt woensdag 29 maart uw grof tuinafval aan de straat aanbieden. Dit wordt bij u aan huis opgehaald, als u een afspraak maakt. U kunt zich aanmelden voor dinsdag 28 maart uiterlijk 16.30 uur, bij ROVA klantcontactcentrum (033) 4228500. Grof tuinafval van adressen die geen afspraak hebben gemaakt, wordt niet meegenomen.

 • Gedichtenwedstrijd: Dichter bij 4 mei

  Jaarlijks wordt op 4 mei de Nationale Herdenking georganiseerd. Ook in onze gemeente wordt op deze dag een herdenking georganiseerd om stil te staan bij oorlogsslachtoffers. Om de aandacht voor deze herdenking te vergroten, organiseert het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking dit jaar een gedichtenwedstrijd. Het thema voor deze gedichtenwedstrijd is het thema van de herdenking: ‘Vrijheid geef je door’.

 • Nieuwe bomen geplant op de Eemdijk

  Vandaag was het voor de 60e keer Nationale Boomfeestdag. De leerlingen van de School met de Bijbel hebben, samen met wethouder Willem Heinen bomen geplant op de Eemdijk.

 • Kijkje achter de schermen bij ROVA!

  Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA? Dat kan! Op vrijdagmiddag 24 maart 2017 heeft u de kans om gratis deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding bij ROVA Amersfoort. Zo kunt u zien hoe uw afval wordt verwerkt.

 • Tussentijdse opkomstpercentages verkiezingen Tweede Kamer in Bunschoten

  Vanmiddag om 15.00 uur zijn de tussentijdse opkomstpercentages van de Tweede Kamerverkiezingen in Bunschoten bekend geworden.

 • Vacature: 2 brandweerduikers

  Klaarstaan in noodsituaties voor je dorpsgenoten of inwoners uit de regio? Dat is waar je als brandweervrijwilliger voor staat. Er kan 24 uur per dag een beroep op jou en de andere collega’s in jouw ploeg gedaan worden. Om deze hulp in de toekomst te kunnen blijven bieden, zoeken we regelmatig gedreven brandweervrijwilligers die zich willen inzetten voor de veiligheid in hun directe omgeving.

 • Gratis compost af te halen op zaterdag 25 maart

  Zaterdag 25 maart 2017 kunt u tussen 08.30 en 12.30 uur gratis compost ophalen bij het aanbiedstation aan de Groeneweg. Voor inwoners een klein gebaar als dank voor de inspanning om gft-afval te scheiden. Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

 • Tweede Kamerverkiezingen

  Op woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. U kunt deze dag van 's ochtends 07.30 tot 's avonds 21.00 uur uw stem uitbrengen. Om een stem uit te kunnen brengen, worden alle kiesgerechtigde inwoners opgeroepen.

 • Van Afval naar Grondstoffen: Bunschoten is goed op weg!

  In de loop van 2016 hebben we een serieus begin gemaakt met het nieuwe beleid van Afval naar Grondstoffen. Inmiddels zijn de cijfers over 2016 bekend. En wat blijkt? We zijn met elkaar goed bezig.

 • Nieuwe aanbestedingen specialistische jeugdhulp en Wmo

  De gemeenten in de regio Amersfoort zijn van plan om in 2017 de zorgpakketten voor specialistische jeugdhulp en Wmo opnieuw aan te besteden. Op 23 maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor zorgaanbieders. De bijeenkomst is donderdag 23 maart van 14.30-16.00 uur bij Connexion Point in Amersfoort.

 • Aanvraag eenmalige subsidie 3e kwartaal 2017

  Tot 1 april 2017 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme. Het moet gaan om activiteiten met een eenmalig karakter of nieuw te ontwikkelen activiteiten (die starten) in het 3e kwartaal van 2017. Bij het subsidieverzoek moet een begroting van inkomsten en uitgaven en een activiteitenplan worden ingediend. Voor de regeling kijk op www.bunschoten.regelingenbank.nl of neem contact op via tel. 14033.

 • Heeft de overheid uw juiste gegevens?

  Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Het is daarom belangrijk dat de gemeente over uw juiste persoonsgegevens beschikt.

 • Vragen over de belastingaanslag? Kom 7 maart naar de inloopavond

  Onlangs heeft u van GBLT het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelastingen ontvangen. Op het aanslagbiljet staat ook de afvalstoffenheffing vermeld. Heeft u vragen over deze belastingaanslag? Kom dan op 7 maart 2017 naar de inloopavond in het gemeentehuis.

 • Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt nog open tot 1 april

  Werkgevers en onderwijsinstellingen hebben nog drie weken de tijd om initiatieven aan te dragen voor een bijdrage uit het Toekomstfonds. Tot 1 april kunnen werkgevers en het onderwijs samenwerkingsprojecten indienen die de overgang van school naar werk bevorderen.

 • Belastingaanslag voor 2017

  Deze week valt het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelastingen bij u op de mat. U ontvangt dit aanslagbiljet van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

 • De nieuwe gemeentegids valt deze week bij u op de mat

  Deze week wordt de gemeentegids Bunschoten voor 2017 bij u thuis bezorgd. In deze gids is de meest praktische informatie over de gemeente gebundeld. Daarnaast vindt u een zo compleet mogelijk overzicht van alle verenigingen, stichtingen en instellingen die onze gemeente rijk is.

 • Veerpont Eemdijk-Eemnes weer in de vaart vanaf 1 maart

  Vanaf woensdag 1 maart gaat de veerpont weer in de vaart. Bekijk de vaartijden op deze pagina.

 • Nieuw burgerlid Woonruimtecommissie

  Het college heeft besloten Wim Muijs met ingang van 1 maart 2017 te benoemen tot burgerlid van de Woonruimtecommissie. De wijziging is conform het rooster van aftreden.

 • VVV/Dynamisch Spakenburg krijgt vergunning Spakenburgse Dagen 2017

  De gemeente Bunschoten heeft twee vergunningaanvragen ontvangen voor het organiseren van de Spakenburgse Dagen 2017. Om beide aanvragen te beoordelen en te vergelijken zijn toetsingscriteria opgesteld. Op basis daarvan heeft burgemeester Van de Groep besloten dat de stichting Dynamisch Spakenburg de Spakenburgse Dagen 2017 mag organiseren. De VVV maakt onderdeel uit van deze stichting. De vergunningaanvraag van de Stichting Spakenburgse Evenementen is afgewezen.

 • Project A27/A1 Utrecht-Noord knooppunt Eemnes start met voorbereidende werkzaamheden

  Rijkswaterstaat start vanaf 20 februari met de voorbereiding van de verbreding langs de A27 tussen Utrecht–Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en de afslag Bunschoten-Spakenburg.

 • Burgemeester Van de Groep onthult WhatsApp buurtpreventiebord Torenvalk

  Vrijdagmiddag 17 februari 2017 heeft burgemeester Van de Groep in het bijzijn van onder andere buurtbewoners en de boa's een WhatsApp buurtpreventiebord onthuld van Buurtpreventie Torenvalk West – Securitygroep (BTW Security). Het bord staat aan de rand van het speeltuintje aan de Torenvalk en is het eerste bord in de gemeente Bunschoten.

 • Kruising Westdijk/ Havenstraat/ Oude Schans opgehoogd

  De dijkverbetering in Spakenburg strekt iets verder dan alleen de bouw van de verzonken waterkering. Ook aan een klein stukje van het begin van de Westdijk (kruising Havenstraat/Oude Schans) wordt de komende weken gewerkt.

 • Aftrap campagne IkPas op Oostwende College

  Woensdagochtend 15 februari 2017 is op het Oostwende College de aftrap gegeven van IkPas. IkPas is een campagne om gedurende een periode van 30 dagen geen alcohol te drinken. Deze positieve uitdaging start op 1 maart 2017. De campagne richt zich met name op ouders van kinderen tot 18 jaar. Door het meedoen aan IkPas kunnen ouders het goede voorbeeld geven aan hun kinderen en op deze manier het gesprek aangaan over niet-drinken tot 18 jaar.

 • Verzamelcontainer gft voor hoogbouw geplaatst

  In de raadsvergadering van 15 december 2016 is besloten dat er een bovengrondse verzamelcontainer komt waar bewoners van hoogbouw gratis hun groente-, fruit- en tuinafval in kwijt kunnen. Inmiddels is deze verzamelcontainer geplaatst aan de Oostsingel, naast de container voor luiers en incontinentiemateriaal.

 • De stortpas 2017 valt deze week op de mat

  Deze week (week 7) ontvangt u de stortpas voor 2017. Met deze stortpas kunt u uw grof huishoudelijk afval brengen naar het aanbiedstation aan de Groeneweg. Het reguliere restafval kunt u in de ondergrondse restafvalcontainer deponeren. Hier betaalt u €1,55 per storting.

 • Milieuklachten? Bel de RUD

  Wie overlast heeft van een bedrijf, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen.

 • Snel Herstel pakt meldingen bewonersgroep Bunschoten-Stad op

  In het nieuwsbericht van vorige week heeft u kunnen lezen dat de bewonersgroep Bunschoten-Stad een wensenlijst heeft opgesteld. Deze lijst is opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomsten van de bewonersgroep en de uitslag van de enquête/stellingen die aan de bewoners zijn voorgelegd tijdens de bewonersavond afgelopen 1 november. Bij de reacties op de stellingen zijn ook een aantal meldingen gemaakt die voor Snel Herstel bedoeld zijn. Deze meldingen zijn inmiddels opgepakt en een aantal zaken zijn al uitgevoerd.

 • Standplaats zaterdagmarkt

  Op de zaterdagmarkt in het centrum van Spakenburg is per direct een non-food standplaats van 10 meter beschikbaar. Deze plaats mag worden ingenomen door een branche die nog niet vertegenwoordigd is op onze markt.

 • Werkzaamheden waterleiding Rengerswetering

  Aanstaande woensdag 8 februari 2017 voert waterbedrijf Vitens werkzaamheden uit aan de (hoofd)waterleiding Nijkerkweg/Verlengde Oostsingel. Hierdoor hebben de twee eilanden Rengerswetering woensdag tussen 09.30 en 14.30 uur geen water. Het gaat hierbij met name om de straten Bunschoter Veenkamp, Huurdemanskap, Geerkampen, Smitskamp, Polkampen, Achterste Kamp en Bloemkamp.

 • Ambitieuze plannen toekomst basisscholen

  In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan 40 jaar oud. Over het algemeen zijn de huidige schoolgebouwen niet optimaal ingericht voor onderwijsvernieuwing. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek door een stijging van het aantal leerlingen. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 in concept is opgesteld.

 • Bewonersgroep denkt na over woonkwaliteit Bunschoten-Stad

  Op dinsdagavond 1 november 2016 konden bewoners van het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg of Kleine Pol meedenken over de woonkwaliteit van hun omgeving ‘Bunschoten-Stad’. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners zich ook aanmelden als vertegenwoordiger van hun wijk. Deze vertegenwoordigers vormen gezamenlijk een bewonersgroep.

 • Gedichtenwedstrijd: Dichter bij 4 mei

  Jaarlijks wordt op 4 mei de Nationale Herdenking georganiseerd. Ook in onze gemeente wordt op deze dag een herdenking georganiseerd om stil te staan bij oorlogsslachtoffers. Om de aandacht voor deze herdenking te vergroten, organiseert het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking dit jaar een gedichtenwedstrijd. Het thema voor deze gedichtenwedstrijd is het thema van de herdenking: ‘Vrijheid geef je door’.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 26 januari is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan een tweetal hamerstukken en één bespreekstuk. Ook wordt Arian van Diermen geïnstalleerd als raadslid voor de CAP ter invulling van de vrijgekomen plek van Pieter de Vos.
  Bij de vaststelling van de agenda worden er twee moties aan de agenda toegevoegd.

 • Vervanging opslagtank A. van de Groep en Zonen BV

  Maandag 6 februari 2017 start de vervanging van een opslagtank bij het visafvalverwerkingsbedrijf A. van de Groep en Zonen BV. De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren.

 • Passend vervoer voor iedereen: denkt u mee?

   Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om te reizen met het openbaar vervoer, de auto of de fiets, maar er zijn ook inwoners die dit niet zelfstandig kunnen. Voor deze doelgroep zijn er een aantal vervoersregelingen, zoals leerlingenvervoer of de regiotaxi. De huidige vervoersregelingen die de gemeente biedt, sluiten niet altijd goed aan bij de persoonlijke situatie van de gebruiker. De komende periode wordt daarom onderzocht hoe dit verbeterd kan worden. 

 • Wethouder Koops opent behandelkamer De Mondzorgkliniek in De Haven

  Woensdagmiddag 25 januari 2017 heeft wethouder Bert Koops de behandelkamer van  De Mondzorgkliniek in woon- en zorgcentrum De Haven officieel geopend. Dankzij de samenwerking tussen De Haven en De Mondzorgkliniek is mondzorg voor oudere patiënten nog toegankelijker geworden.

 • Informatieavond over ambitieuze plannen voor basisscholen

  In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan 40 jaar oud. Over het algemeen zijn de huidige schoolgebouwen niet optimaal ingericht voor onderwijsvernieuwing. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek door een stijging van het aantal leerlingen. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 in concept is opgesteld.

 • Inwoners nemen kijkje achter de schermen bij ROVA

  Vrijdagmiddag 20 januari 2017 hebben ruim 30 inwoners uit de gemeente Bunschoten een kijkje achter de schermen genomen bij ROVA in Amersfoort. Deelnemers zijn in Bunschoten opgehaald en na afloop weer teruggebracht door de ROVA Groenbus, de bus die rijdt op gas uit gft-afval.

 • Werkzaamheden bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

  Bedrijventerrein Haarbrug-Zuid raakt steeds meer bebouwd. Ondanks dat er nog wordt gebouwd, worden er een tweetal parkeerkoffers t.b.v. het parkmanagement aangelegd. Eind vorig jaar is een aannemer geselecteerd voor het uitvoeren van het noodzakelijke werk. Vanaf eind januari 2017 wordt gestart met het werk.

 • Bekijk oude foto’s in het gemeentearchief

  In het gemeentearchief van de gemeente Bunschoten zijn veel oude foto's te vinden. Benieuwd naar deze oude foto's? Bekijk deze website.

 • Goede fietsverlichting, hoe zit dat ook alweer?

  De gemeente besteedt via deze verkeersrubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Vandaag deel 13 over fietsverlichting.

 • Expositie Cees Wijsman in het gemeentehuis

  De Blaricumse kunstenaar Cees Wijsman exposeert op dit moment in het gemeentehuis. De expositie is een overzicht van de aquarelschilderijen van havengezichten, schepen, landschappen, stadsgezichten en modelstudies die Cees Wijsman heeft gemaakt. U kunt de schilderijen bewonderen tot 17 maart 2017.

 • Brandende vragen? WhatsApp ze naar de VRU!

  Brandweer Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u deze altijd stellen via onder andere WhatsApp aan VRU brandweer.

 • Oorkondes voor redders drenkelingen

  Zaterdagmiddag 14 januari 2017 is tijdens de nieuwjaarsreceptie van Jachthaven Nieuwboer, WSV Spakenburg en V.V.E. Bungalowpark Wijdland een drietal redders van een drenkeling in het zonnetje gezet. Deze redders ontvingen namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een oorkonde uit handen van burgemeester Van de Groep.

 • Woonrijp maken gebied rondom gezondheidscentrum Scala Medica

  Op dit moment bevindt de bouw van gezondheidscentrum Scala Medica (op de hoek Bachlaan – Bikkersweg – Chopinstraat) zich in de afrondende fase. Rondom het gebouw wordt hard gewerkt aan het woonrijp maken van het gebied.

 • Baggerwerkzaamheden havens

  Aanstaande maandag 16 januari 2017 wordt er gestart met het baggeren van de Nieuwe Haven. De verwachting is dat het schoonmaken en op diepte brengen van deze haven ongeveer twee weken in beslag neemt. Vervolgens wordt de Oude Haven gebaggerd. De baggerwerkzaamheden in de Oude Haven starten naar verwachting begin februari 2017.

 • Bewonersgroep denkt na over woonkwaliteit Bunschoten-Stad

  Op dinsdagavond 1 november 2016 konden bewoners van het gebied wat wordt begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol meedenken over de woonkwaliteit van Bunschoten-Stad. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners zich ook aanmelden als vertegenwoordiger van hun wijk. Deze vertegenwoordigers vormen gezamenlijk een bewonersgroep.

 • Ondergrondse containers havengebied gereed

  Woont u in het havengebied en heeft u de afgelopen periode gebruik gemaakt van de bovengrondse containers om uw afval in kwijt te kunnen? Dan kunt u vanaf nu gebruik maken van de ondergrondse containers tegenover bakkerij Ru van Wouter van Geurten. Voor het gebruik hiervan heeft u een toegangspas nodig. Deze heeft u al eerder van ROVA ontvangen. Heeft u de pas niet gehad of werkt uw pas niet? Neemt u dan contact op met ROVA via tel. 033 - 422 85 00.

 • Aantal inwoners gemeente Bunschoten gegroeid

  Ook in 2016 is het aantal inwoners in de gemeente Bunschoten weer licht gegroeid. Het aantal inwoners nam toe van 20823 naar 21022 inwoners.

 • Feestelijke aftrap pilot afval scheiden op 't Kruisrak

  Dinsdagochtend 10 januari 2016 gaf wethouder Willem Heinen het startsein voor de pilot 'afval scheiden op school' op basisschool ‘t Kruisrak in Bunschoten. Als onderdeel van de pilot faciliteert afvalinzamelaar ROVA de basisscholen om als ‘Mooi Schoon-school’ grondstoffen gescheiden in te zamelen. Als tegenprestatie houden de scholen een gebied in de omgeving van hun eigen school vrij van zwerfvuil.

 • Rondje ROVA volgeboekt

  Vorige week plaatsten wij het bericht dat u zich op kon geven om op vrijdagmiddag 20 januari 2017 een kijkje achter de schermen te nemen bij ROVA Amersfoort. Hier bleek veel animo voor te zijn: het rondje ROVA was namelijk razendsnel volgeboekt. U kunt zich dus niet meer opgeven voor deze excursie.

 • Kerstbomenactie groot succes

  Ook dit jaar heeft de gemeente weer de kerstbomenactie georganiseerd. Op woensdagmiddag 4 januari mocht de kerstboom weer ingeleverd worden. Iedere ingeleverde kerstboom leverde €0,50 cent op. De actie was weer een groot succes: er zijn maar liefst 1352 kerstbomen ingeleverd! Vorig jaar lag dit aantal op 1094. Bekijk de foto's van de kerstbomenactie op deze pagina.

 • Kijkje achter de schermen bij ROVA = VOL

  Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA? Dat kan! Op vrijdagmiddag 20 januari 2017 heeft u de kans om gratis deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding bij ROVA Amersfoort. Zo kunt u zien hoe uw afval wordt verwerkt.

 • Klankbordgroep verplaatsing A. van de Groep & Zonen

  Het bedrijf A. van de Groep & Zn heeft plannen om op termijn te verhuizen naar de voormalige rioolwaterzuivering en voormalige stortplaats inclusief het aanbiedstation. Het bedrijf groeit op de huidige locatie uit zijn voegen en heeft de ambitie om zowel de gemeenten Amersfoort als Bunschoten op termijn geheel te voorzien van groen gas.

 • Een veilige jaarwisseling? Daar zorgen we samen voor!

  De gemeente zet zich elk jaar in om de jaarwisseling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook uw hulp is hierbij onmisbaar! Wat kunt u doen?

 • Lever de kerstboom in en verdien een extra zakcentje

  De gemeente organiseert ook dit jaar weer de kerstbomenactie. Woensdag 4 januari 2017 mag je de kerstboom weer inleveren. Voor iedere kerstboom die je inlevert, krijg je €0,50. Dus vraag de kerstboom van je ouders, opa, tante, buurvrouw of iemand anders en kom ze inleveren op woensdag 4 januari aanstaande!

 • Nieuwjaarsreceptie 2017

  U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op maandag 2 januari 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.

  De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van de Groep wordt ook live uitgezonden via de Facebookpagina van de gemeente Bunschoten en via de Lokale Omroep Spakenburg.

 • Definitieve locaties verzamelcontainers luiers en incontinentiemateriaal

  Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat vanaf januari 2017 luiers en incontinentiemateriaal apart worden ingezameld. Er worden op drie plekken binnen de gemeente verzamelcontainers geplaatst, waar u kosteloos uw luiers en incontinentiemateriaal in kwijt kunt. De gemeente en ROVA hebben onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn om deze containers te plaatsen.

 • Vuurwerkafval? Lever het gratis in!

  Het vuurwerk wat met de jaarwisseling wordt afgestoken zorgt voor mooie plaatjes in de lucht, maar een minder mooi plaatje op straat. Wij willen u daarom vragen om uw vuurwerkafval op te ruimen. U kunt uw vuurwerkafval op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 januari 2017 gratis inleveren bij één van de hiervoor bestemde inleverpunten in de gemeente.

 • Vuurwerk: steek het veilig af en houd het leuk!

  De jaarwisseling is weer in zicht. Dit betekent een hele hoop gezelligheid en vreugde. Helaas hebben we tijdens deze periode ook te maken met schade en ongelukken. Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom een aantal tips opgesteld voor een veilige jaarwisseling.

 • Beperken vuurwerkoverlast door politie en gemeente

  Het eind van het jaar is voor veel mensen een tijd van mooie momenten, maar soms ook van ergernis die ontstaat door het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. De gemeente en de politie willen de vuurwerkoverlast daarom zoveel mogelijk beperken.

 • Carbid schieten

  Het schieten met carbid rond de jaarwisseling is een oudejaarstraditie. In onze gemeente wordt het de laatste jaren steeds populairder. Om de veiligheid van inwoners te waarborgen en overlast te voorkomen, zijn een aantal spelregels opgesteld.

 • Afscheid Nellie de Jong zaterdagmarkt

  Aanstaande zaterdag 24 december 2016 neemt Nellie de Jong afscheid van de Spakenburgse zaterdagmarkt. Ze heeft hier twintig jaar met veel enthousiasme en inzet snoep verkocht. Om 13.30 uur neemt wethouder Koops persoonlijk afscheid van Nellie. Alle bezoekers van de kraam van Nellie krijgen zaterdag iets lekkers aangeboden namens de gemeente.

 • Gewijzigde afvalinzameling Kerst

  Vanwege Tweede Kerstdag worden de containers op maandag 26 december 2016 niet geleegd. De ophaaldag verschuift naar zaterdag 24 december 2016.

 • Het gemeentebestuur wenst u goede kerstdagen en een gezegend 2017!

  Wij wensen u prettige kerstdagen en een gezegend 2017. Wij hopen u te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op maandag 2 januari 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 15 december is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan drie bespreekstukken en zes hamerstukken. Verder is er een motie aangekondigd over de huisvesting van arbeidsmigranten.

 • Openingstijden rond de feestdagen

  Rond de feestdagen zijn er enkele wijzigingen wat betreft de openingstijden van het gemeentehuis en het aanbiedstation. Op Tweede Kerstdag zijn het gemeentehuis en het aanbiedstation gesloten. De andere dagen worden de normale openingstijden gehanteerd. Het aanbiedstation is dinsdag 27 december extra geopend van 13.00 tot 16.30 uur.

 • Voorkom vuurwerkschade aan uw containers; zet ze uit het zicht!

  Elk jaar weer worden er rond de jaarwisseling containers opgeblazen door vuurwerk. Voorkom schade aan uw containers door deze uit het zicht te plaatsen. U voorkomt hiermee ook extra kosten voor uzelf, de gemeente vergoedt namelijk geen nieuwe container door vuurwerkschade. Een nieuwe container kost u €92,00.

 • Gemeentehuis 20 december 2016 vanaf 15.30u telefonisch niet bereikbaar

  Het gemeentehuis is vanwege een kerstpersoneelsbijeenkomst morgenmiddag 20 december vanaf 15.30 uur telefonisch niet meer bereikbaar. Op woensdag 21 december staan de medewerkers vanaf 08.30 uur weer voor u klaar!

 • Aanvraag eenmalige subsidie tweede kwartaal 2017

  Tot 1 januari 2017 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op het gebied van jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme.

 • Bekijk oude foto’s in het gemeentearchief

  In het gemeentearchief van de gemeente Bunschoten zijn veel oude foto's te vinden. Benieuwd naar deze oude foto's? Bekijk dan eens de website www.erfgoedbunschoten.nl.

 • Asbestdak verwijderen? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie

  Oude asbestdaken worden aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels vrijkomen. Deze asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Sinds 1 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor het verwijderen van een asbestdak.

 • Wijziging busroute 15 december

  In verband met de Wintermarkt op donderdag 15 december in het centrum van Spakenburg worden de buslijnen 76 (Bunschoten-Spakenburg – Amersfoort), 72 (Soestdijk Noord – Bunschoten-Spakenburg), 503 (Eemdijk – Nijkerk) en 603 (Eemdijk – Nijkerk) omgeleid. De bussen rijden morgen de zogenaamde zaterdagmarktroute via de Talmastraat. De haltes op de Kuyperstraat en de Broerswetering komen hiermee te vervallen.

 • Laag inkomen? Sluit voordelig uw zorgverzekering af via de gemeente

  Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Dit kan via de collectieve zorgverzekering van de gemeente Bunschoten. Deze is speciaal afgesloten voor mensen met een uitkering of een laag besteedbaar inkomen.  Door hieraan deel te nemen, profiteert u van veel extra’s. De gemeente Bunschoten betaalt bovendien een deel van de premie van de aanvullende verzekering.

 • Essentaksterfte maakt kappen essen noodzakelijk

  Binnenkort gaat de gemeente Bunschoten ongeveer 78 essen kappen in de gemeente. Deze bomen zijn besmet met de schimmel die ook wel ‘essentaksterfte’ wordt genoemd. Aan deze ziekte is helaas weinig tot niets te doen. De bomen die zwaar zijn aangetast, worden vanuit veiligheidsoverwegingen gekapt.

 • 21.000e inwoner voor gemeente Bunschoten

  Zein Al Zawahra (9) is de 21.000e inwoner van de gemeente Bunschoten. Vanwege deze nieuwe mijlpaal bracht burgemeester Van de Groep hem een bezoek.
  De burgemeester bracht een voetbal van FC Barcelona (het favoriete team van Zein) en een Spakenburgs hart ter felicitatie voor Zein en zijn ouders mee.

 • Baggerwerkzaamheden in Bunschoten-Spakenburg

  Vanaf donderdag 1 december 2016 start Baggerbedrijf West Friesland met het baggeren van binnenwateren in de gemeente Bunschoten. De verwachting is dat het schoonmaken en op diepte brengen van deze wateren tot eind december dit jaar duurt.

 • Gladheid? De gemeente houdt de wegen begaanbaar!

  Het winterseizoen is weer aangebroken! De strooiwagens staan dan ook klaar om gladheid in de gemeente Bunschoten te voorkomen en te bestrijden. De medewerkers zijn zeven dagen per week en 24 uur per dag oproepbaar om te strooien. Wat kunt u van de gemeente verwachten als het gaat om gladheidbestrijding?

 • Standplaats zaterdagmarkt

  Op de zaterdagmarkt in het centrum van Spakenburg is per 1 januari 2017 een standplaats van 8 meter beschikbaar voor de verkoop van snoep.

 • NL-Alert: directe informatie bij een noodsituatie

  Aanstaande maandag 5 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

 • Gemeente, politie en verenigingen slaan handen ineen tegen inbraken

  Bij een aantal sport- en voetbalverenigingen in de gemeente Bunschoten is afgelopen jaar meerdere keren ingebroken. De inbrekers zijn vrijwel altijd uit op geld. Om de kans op inbraak te verkleinen, hebben de gemeente, politie en de betreffende verenigingen s.v. Spakenburg, v.v. IJsselmeervogels, v.v. Eemdijk en Rugbyclub Spakenburg de handen ineen geslagen en een aantal maatregelen afgesproken.

 • Meedoen in de samenleving: met de scootmobiel naar voetbalwedstrijden

  Ook minder mobiele inwoners kunnen in de gemeente Bunschoten activiteiten bezoeken die ze leuk vinden. Neem als voorbeeld voetbalfans die gebruik maken van een scootmobiel. Bij voetvalverenigingen IJsselmeervogels en Spakenburg zijn er speciale plekken waar mensen vanuit hun scootmobiel kunnen genieten van de wedstrijden. Dat deze minder mobiele mensen kunnen participeren in de samenleving, wordt in dit geval mogelijk gemaakt door de voetbalclubs en het Zorgloket van de gemeente Bunschoten.

 • Samen sterk; Bunschoten United!

  In onze dorpsgemeenschap zijn mensen vanuit verschillende achtergronden verenigd. Denk naast de van oorsprong Nederlandse inwoners, aan arbeidsmigranten waarvan velen zich hier vestigden en mensen die zijn gevlucht en hier nu blijvend wonen. Vanuit deze verschillende achtergronden is de wens ontstaan om elkaar te versterken en te verbinden in situaties waarin dat nodig is. Dit initiatief wordt Bunschoten United genoemd. Maandag 14 november 2016 heeft de aftrap plaatsgevonden.

 • Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Kom in actie!

  Deze week (van 21 t/m 25 november) is het de internationale Week Zonder Geweld. Geweld in huiselijke kring is één van de meest omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. Meer dan 45% van de bevolking is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld en 119.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer.

 • Bunschoten meest digitale gemeente van provincie Utrecht

  De gemeente Bunschoten is de meest digitaal volwassen gemeente van de provincie Utrecht. Landelijk staat Bunschoten op een eervolle 6e plaats op de ranglijst van alle 390 gemeenten. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van Deloitte dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken.

 • Koolmonoxide, een echte sluipmoordenaar!

  Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Het is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet, maar u kunt door een koolmonoxidevergiftiging wel bewusteloos raken of zelfs overlijden.

 • Aangesloten worden op een andere ondergrondse container? Dat kan!

  Wilt u aangesloten worden op een ondergrondse container die dichter in de buurt is of op uw dagelijkse route ligt? Dat kan! U kunt uw pasje (kosteloos) laten omzetten. Neem hiervoor contact op met ROVA via tel. 033-4228500. Houd uw pasnummer en het nummer van de ondergrondse container waar u op aangesloten wilt worden bij de hand. Het nummer van de ondergrondse container vindt u op de container zelf.

 • Schoorsteen al geveegd?

  De dagen worden korter en het wordt kouder: een goed moment om de open haard weer eens aan te steken. Jaarlijks ontstaan er in Nederland meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. Meestal veroorzaakt door een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Hoogste tijd dus om de schoorsteen te laten vegen als dat dit jaar nog niet is gebeurd.

 • Regiogemeenten gaan per 1 januari 2017 samenwerken

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten hebben dinsdag 15 november 2016 de Gemeenschappelijke Regeling Zonder Meer Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten vastgesteld. Hiermee is het mogelijk dat de vier gemeenten per 1 januari 2017 gaan samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering.

 • Deze week: Week tegen Kindermishandeling

  Het is deze week de Week tegen Kindermishandeling. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling doet Taskforce een oproep tegen kindermishandeling en seksueel misbruik met de online campagne #ikkijknietweg. Ook in de gemeente Bunschoten staan we stil bij dit leed.

 • Oostwende College ontvangt vignet Gezonde School uit handen van wethouder Koops

  Het Oostwende College heeft op 15 november 2016 het landelijke vignet ‘Gezonde School’ ontvangen uit handen van wethouder Bert Koops. De school ontving dit vignet voor het themacertificaat roken, alcohol- en drugspreventie. De kracht van de aanpak is een brede opzet, waarbij de leerlingen, docenten en ouders worden betrokken.

 • Bunschoten in top-3 MKB-vriendelijkste gemeenten van Nederland

  Bunschoten is vlak achter Rijssen-Holten tweede geworden op de landelijke ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van MKB-Nederland, uitgevoerd door LexNova, waarin ruim 21.000 ondernemers uit alle 390 gemeenten zich hebben uitgesproken over het lokale ondernemersklimaat. Bunschoten scoort al jaren goed in dit onderzoek en is onlangs voor de vierde keer op rij verkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht. Ondernemers zeggen tevreden te zijn over het gemeentebestuur dat toegankelijk is, goed communiceert en naar hen luistert.

 • Extra veegrondes om gevallen blad te verwijderen

  Tijdens de herfstperiode verliezen alle bomen hun bladeren. Om overlast en verkeersonveiligheid door gevallen blad zoveel mogelijk te beperken, worden er extra veegrondes gereden. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen bladkorven geplaatst. Ondanks de extra veegrondes, kan het zo zijn dat bladeren overlast geven en gladheid veroorzaken bij regenval.

 • Mantelzorgers in het zonnetje tijdens de Dag van de Mantelzorg

  De gemeente Bunschoten spreekt graag haar dank en waardering uit voor het bijzondere werk wat mantelzorgers doen. Daarom zijn mantelzorgers uit de gemeente Bunschoten op donderdag 10 november 2016 in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg.

 • Leerlingen Calvijnschool ontbijten met burgemeester Van de Groep

  Vanochtend mochten 27 leerlingen van de Calvijnschool ontbijten met burgemeester Van de Groep in de raadszaal van het gemeentehuis. De burgemeester nodigde de leerlingen uit groep 8 uit voor een gezamenlijk ontbijt in het kader van Het Nationaal Schoolontbijt. Onder het genot van hun zelf meegebrachte gezonde Schoolontbijt hebben de leerlingen en de burgemeester nader kennis gemaakt met elkaar. Met dit ontbijt gaven ze het goede voorbeeld voor een gezonde start van de dag.

 • Ondervoeding bij ouderen

  Lang leven in goede gezondheid: dat wil toch iedereen? Als u gezond bent voelt u zich goed en dat maakt het makkelijker om mee te doen in de samenleving. Wat kunt u zelf doen om gezond te blijven? De GGD en uw gemeente helpen u hier graag bij door het geven van informatie en tips. Dit keer over het thema ondervoeding bij ouderen.

 • Meer weten over afval scheiden? Bezoek zaterdag de Mooi Schoon bus op de markt!

  Aanstaande zaterdag 12 november is de Mooi Schoon bus van ROVA aanwezig op de markt in het centrum, de bus staat in de Spuistraat tegenover de Blokker. Twee voorlichters staan klaar om informatie te geven over afval scheiden. Speciaal onderdeel van deze dag is de Test-je-kennis prijsvraag voor kinderen én voor volwassenen.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 3 november 2016 is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest voor de jaarlijkse begrotingsbehandeling. De SGP kondigt een motie ‘vreemd aan de agenda’ aan.

 • Bewoners Bunschoten-Stad denken mee over de woonkwaliteit van hun omgeving

  Dinsdagavond 1 november vond er in Twizst een bewonersavond plaats voor bewoners van het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengerswetering en Kleine Pol. Tijdens deze druk bezochte avond konden de bewoners van ‘Bunschoten-Stad’ meedenken over de toekomst van hun woonomgeving.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 27 oktober is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan een vijftal bespreekstukken en een hamerstuk.

 • Kleine Zeetje in de winterperiode opengesteld voor honden

  Vanaf 1 november 2016 tot en met 31 maart 2017 zijn honden weer toegestaan bij het Kleine Zeetje. Dit gebied is gedurende de winterperiode een losloopgebied met opruimplicht voor de hondenpoep.

 • Mantelzorgers in het zonnetje tijdens de Dag van de Mantelzorg

  Zorgt u voor een langere periode acht uur per week of meer voor een partner, familielid of bekende? Dan bent u een mantelzorger. De gemeente Bunschoten spreekt graag haar dank en waardering uit voor het bijzondere werk wat mantelzorgers doen. Op donderdag 10 november 2016 wordt daarom de Dag van de Mantelzorg georganiseerd.

 • Avondopenstelling 2 november vervalt in verband met Dankdag

  In verband met Dankdag vervalt aanstaande woensdag 2 november de avondopenstelling van het gemeentehuis. U kunt morgen tot 17.00 uur terecht voor alle dienstverlening. Donderdag bent u weer van harte welkom tijdens de gebruikelijke openingstijden.

 • Energie besparen in de koude wintermaanden

  Energie besparen doe je NU! Zo luidt de slogan van de isolatiecampagne van Rijksoverheid.
  Het Duurzaam Bouwloket van de gemeente Bunschoten speelt daarop in door een kortingsactie voor woningbezitters te organiseren. Tijdens de ‘Warm Wonen Weken’ van het Duurzaam Bouwloket kunnen woningeigenaren 10% korting krijgen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog eens subsidie beschikbaar is.

 • Predicaat hofleverancier voor P. Baas expeditie B.V.

  In september 2016 mocht expeditiebedrijf P. Baas Expeditie B.V. haar 100-jarig bestaan vieren. Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het Recht tot het voeren van het
  Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ aan P. Baas Expeditie b.v. te verlenen voor een periode van 25 jaar. Op vrijdag 28 oktober wordt het predicaat Hofleverancier om 11.00 uur uitgereikt door burgemeester Van de Groep in het gemeentehuis van Bunschoten.

 • Meedenken over de woonkwaliteit van Bunschoten-Stad? Kom naar de bewonersavond!

  Woont u binnen het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg of Kleine Pol? Dan heeft u de kans om mee te denken over de woonkwaliteit van uw omgeving ‘Bunschoten-Stad’ tijdens een bewonersavond. Deze avond vindt plaats op dinsdag 1 november 2016 om 19.30 uur in Twizst, De Kronkels 12A.

 • Regio Amersfoort organiseert Dag van de Rode Loper in Bunschoten

  Op donderdag 17 november 2016 rollen de ondernemersverenigingen en regiogemeenten de rode loper uit voor ondernemers die zich het afgelopen jaar in de regio hebben gevestigd. De regio beter leren kennen, elkaar informeren en inspireren en vooral duidelijk laten merken dat ondernemers hier welkom zijn: dat is wat de organiserende partijen voor ogen hebben. Dit jaar wordt de Rode Loperdag georganiseerd in de gemeente Bunschoten op een zeer sportieve locatie: het stadion van voetbalvereniging IJsselmeervogels.

 • Expositie kunstenares Rietje Bakker

  Aanstaande maandag 31 oktober 2016 start de expositie van kunstenares Rietje Bakker in het gemeentehuis. De kunstenares uit Huizen werkt graag met acrylverf, wat ze soms combineert met andere materialen zoals textiel, papier of folie. U kunt de schilderijen bewonderen tot en met 6 januari 2017.

 • Vervolg ruimen graven Memento Mori in 2017

  In het najaar van 2017 gaat de gemeente verder met het ruimen van algemene graven en particuliere graven die niet verlengd worden. In juni 2016 zijn hiervoor brieven verstuurd aan familieleden dan wel voormalig rechthebbenden. Het is niet zo dat ieder familielid afzonderlijk geïnformeerd wordt, controleert u zelf ook de grafnummers en overleg als familie met elkaar.

 • Gemeente Bunschoten uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht

  Voor de vierde keer op rij heeft de gemeente Bunschoten de prijs voor MKB-vriendelijkste gemeente in de wacht gesleept. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis door regiovoorzitter MKB-Nederland, Joost Uytewaal. Burgemeester Van de Groep en wethouder Bert Koops (Economische Zaken) namen de prijs in ontvangst.

 • Actualisatie gemeentegids door Akse Media

  Akse Media start deze week met de actualisatie van de redactionele adressen voor de gemeentegids 2017 van Bunschoten. Als u door Akse Media wordt benaderd, kunt u met een gerust hart de gegevens verstrekken. Alle redactionele adressen worden gecontroleerd en geactualiseerd.

 • Gezondheidsonderzoek GGD regio Utrecht

  Het is belangrijk te weten hoe de inwoners van regio Utrecht denken over hun gezondheid en hoe ze dit ervaren. GGD regio Utrecht is daarom begin september een gezondheidsonderzoek gestart onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio. Ook een groot aantal inwoners uit de gemeente Bunschoten is benaderd om een vragenlijst in te vullen.

 • Meedenken over de toekomst van Bunschoten-Stad

  Woont u binnen het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg of Kleine Pol? Dan heeft u de kans om mee te denken over de woonkwaliteit van uw omgeving tijdens een bewonersavond. Deze avond vindt plaats op dinsdag 1 november 2016 om 19.30 uur in Twizst, De Kronkels 12A.

 • Start ruimen van graven op Memento Mori

  In de week van 17 oktober 2016 start de ruiming van 49 algemene graven. Ook worden zes particuliere graven geruimd waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. Om welke grafnummers het gaat, ziet u in onderstaand schema. De werkzaamheden worden volgens het opgestelde ruimingsprotocol uitgevoerd met een respectvolle grafruiming als uitgangspunt.

 • Verkeerskennis opfrissen? Doe mee met de opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland

  Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens laten bijspijkeren over onder andere de nieuwste regels in het verkeer? Dan kunt u zichzelf opgeven voor de opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland op donderdagmiddag 27 oktober 2016 in Denksportcentrum En Passant te Bunschoten.

 • Opening watertappunt Spuiplein

  Onlangs heeft Judith Poort uit Eemdijk een openbaar kraanwatertappunt gewonnen voor de gemeente Bunschoten. Ze won deze prijs door mee te doen aan een selfie-actie van drinkwaterbedrijf Vitens. Op woensdagmiddag 12 oktober is dit watertappunt aan het begin van het Spuiplein officieel geopend door wethouder Willem Heinen en Judith Poort.

 • Week van Ons Water: 12 oktober t/m 19 oktober 2016

  Miljoenen Nederlanders wonen en werken onder zeeniveau. Nederland is goed beschermd tegen water. Tijdens de nationale Week van Ons Water van 12 tot 19 oktober 2016 zijn er in het hele land verschillende activiteiten om ons water beter te leren kennen. Ook bij u in de buurt. De week van ons water staat dit jaar in het teken van waterveiligheid en wateroverlast.

 • Laatste keer pmd-inzameling in zakken

  Aanstaande maandag en dinsdag worden de losse zakken pmd-afval nog één keer opgehaald. De wijken ten noorden van de Bikkersweg zijn maandag aan de beurt om de afvalzakken aan de weg zetten. De wijken ten zuiden van de Bikkersweg, Eemdijk en de buitengebieden zijn dinsdag aan de beurt. Dit is de laatste keer dat u het pmd-afval in de hiervoor bestemde zakken aan de weg zet (m.u.v. Eemdijk). Na 11 oktober 2016 wordt uw pmd-container eens in de vier weken geleegd. Benieuwd op welke dag uw pmd-container wordt geleegd? Bekijk de afvalkalender op www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA-app.

   

 • Fietsen op de markt

  Parkeer je fiets en bezoek de markt te voet!

 • Omgekeerd inzamelen: samen afval scheiden voor een schone toekomst

  Sinds afgelopen zaterdag 1 oktober is de nieuwe manier van afvalinzameling van start gegaan. U heeft al een nieuwe container voor gft en misschien ook al voor pmd en papier. Heeft u nog geen nieuwe pmd- of papiercontainer? Dan ontvangt u deze de eerstvolgende keer dat de desbetreffende container aan de beurt is om geleegd te worden.

 • Opruiming gevonden voorwerpen

  Alle voorwerpen die tot en met juli 2016 zijn gevonden en nog niet zijn opgehaald, worden binnenkort opgeruimd. Denkt u eigenaar te zijn van één van de voorwerpen? Dan kunt zich melden bij de receptie in het gemeentehuis. Dit kan tot en met vrijdag 21 oktober 2016 12.00 uur.

 • Week van de Veiligheid

  Van 10 tot en met 15 oktober 2016 is het de Week van de Veiligheid. Deze week staat in het teken van veiligheid. Veiligheid voor ondernemers én inwoners. In onze gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd om veiligheid onder de aandacht te brengen.

 • 15 oktober Dag van de Grebbedijk: open dag van de dijk

  Kom zaterdag 15 oktober naar de Dag van de Grebbedijk. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn er tal van activiteiten op én rond de dijk voor jong en oud! Het wordt een aantrekkelijk programma voor iedereen die meer wil weten over de Grebbedijk. Leer over de veiligheid van de dijk of ervaar de dijk vanaf de fiets, het water en via je zintuigen!

 • Maand van de Geschiedenis start met lezingenavond

  Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. Dit keer staat deze maand in het teken van het begrip ‘grenzen’. Op maandagavond 3 oktober geven burgemeester Lucas Bolsius (Amersfoort) en burgemeester Melis van de Groep (Bunschoten) de officiële aftrap voor de Maand van de Geschiedenis. De avond vindt plaats in café-restaurant Zandfoort aan de Eem.

 • Turfwal en Hoekstraat afgesloten tijdens bouw waterkering

  Afgelopen 5 september is gestart met de bouw van de zelfsluitende waterkering in Spakenburg. In verband met deze werkzaamheden is het doorgaand verkeer over de Oude Schans sinds 19 september gestremd. Sinds dinsdag 27 september zijn ook de Turfwal en de Hoekstraat afgesloten voor verkeer.

 • Nieuws uit de raad

  Donderdag 22 september 2016 is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest.
  Op de agenda staan een tweetal hamerstukken en er wordt afscheid genomen van raadslid Marjon Van Baal-De Waal. Voor haar in de plaats wordt Ariean van de Groep geïnstalleerd.

 • Omgekeerd inzamelen: ontvangst toegangspas en omwisseling containers

  Vanaf aanstaande zaterdag 1 oktober gaat het omgekeerd inzamelen van start. De ondergrondse containers zijn bijna allemaal geplaatst en uw huis-aan-huis containers worden omgewisseld voor nieuwe containers. Deze week ontvangt u van ROVA de toegangspas waarmee u de ondergrondse container voor restafval kunt openen. Deze pas kunt u vanaf zaterdag 1 oktober 2016 gebruiken.

 • Vandalisme-thermometer

  De gemeente Bunschoten presenteert u opnieuw de Vandalisme-thermometer! Ditmaal treft u de financiële schade aan van vandalismepraktijken in het tweede kwartaal van 2016. In totaal is er dit kwartaal voor €9189,88 aan schade aangebracht.

 • Provincie en gemeenten tekenen intentieverklaring: snel internet voor Utrechtse platteland komt stap dichterbij

  Op woensdag 28 september is de intentieverklaring ‘Snel internet in het buitengebied van de provincie Utrecht’ ondertekend. Hiermee slaan de provincie en de gemeenten de handen ineen om het Utrechtse platteland van snel internet te voorzien. “Een goede internetverbinding is noodzakelijk voor tal van maatschappelijke en economische activiteiten en dat geldt zeker ook voor ons buitengebied”, aldus gedeputeerde Bart Krol.

 • Controles hondenbelasting

  In oktober wordt de jaarlijkse controle op de aangifte voor de hondenbelasting uitgevoerd. De controle is bedoeld om te onderzoeken of uw hond is aangemeld voor de hondenbelasting. Als u een hond in huis neemt, moet u binnen 14 dagen schriftelijk aangifte doen bij GBLT. Eigenaren die geen hondenbelasting voor hun hond hebben betaald, krijgen nu de kans dat alsnog te doen.

 • Wethouder Koops feliciteert Magda Toeters met bronzen plak

  Wethouder Bert Koops heeft donderdag 22 september 2016 de Spakenburgse Magda Toeters in het zonnetje gezet. De 30-jarige zwemster heeft op de Paralympische Spelen in Rio een bronzen medaille gewonnen.

 • Raadslid Marjon van Baal-de Waal ontvangt Koninklijke Onderscheiding

  Donderdagavond 22 september 2016 ontvangt raadslid Marjon van Baal-de Waal (CDA) een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Van de Groep. Mevrouw Van Baal-de Waal neemt afscheid als raadslid van de gemeente Bunschoten.

 • Bekijk oude foto’s in het gemeentearchief

  In het gemeentearchief van de gemeente Bunschoten zijn veel oude foto's te vinden. Benieuwd naar deze oude foto's? Bekijk dan eens de website www.erfgoedbunschoten.nl.

 • Nieuwe inrichting speelplaats Meerkoet

  Deze winter wordt gestart met de renovatie van de speelplaats aan de Meerkoet. De reden hiervoor is dat het huidige kunstgrastrapveld aan het slijten is. Buurtbewoners hebben eerder dit jaar meegedacht over de toekomstige inrichting van de speelplaats. De ideeën die hier naar voren zijn gekomen, zijn verder uitgewerkt met een aantal afgevaardigden uit de buurt. Dit heeft geleid tot een plan voor de nieuwe inrichting van de plek.

 • Stoptober is begonnen! Doet u ook mee?

  Op 1 oktober barst Stoptober voor het derde jaar op rij weer los: in heel Nederland zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. GGD regio Utrecht moedigt al haar inwoners aan mee te doen. Ook de gemeente Bunschoten staat achter dit initiatief.

 • Informatiekrant omgekeerd inzamelen

  Bij de Bunschoter van woensdag 21 september 2016 vindt u een informatiekrant over de nieuwe manier van afvalinzameling. Daarnaast vindt u bij deze krant de flyer ‘Wat mag in welke afvalcontainer?’. Deze flyer helpt u bij het scheiden van uw afval en de grondstoffen pmd, gft en papier.

 • Bewonersavond verkeerssituatie Zevenhuizerstraat

  Op de Zevenhuizerstraat geldt op dit moment een maatregel waarmee het spitsverkeer moet worden ingedamd. Er bereiken de gemeente Bunschoten steeds meer signalen dat deze verkeersmaatregel niet goed functioneert. Om met inwoners van de Zevenhuizerstraat en andere belangstellenden van gedachten te wisselen over de verkeerssituatie, wordt op maandag 26 september 2016 een bewonersavond georganiseerd in De Kooi.

 • Onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

  Het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 is weer in volle gang. Dit onderzoek moet het koopgedrag van inwoners van de Randstad in beeld brengen. Het onderzoek is een initiatief van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s in de Randstad. Ook de gemeente Bunschoten neemt deel aan dit onderzoek.

 • WOZ-waarde woningen Bunschoten vanaf 1 oktober openbaar

  Vanaf 1 oktober kunt u via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen opvragen. Bunschoten behoort bij de groep van koplopers qua gemeenten die deze aansluiting op de WOZ-database al heeft gerealiseerd.

 • Bezoek het gemeentehuis tijdens de Kunstroute 2016!

  Het gemeentehuis is dit jaar wederom de centrale locatie van de Kunstroute 2016. Op vrijdag 16 september en zaterdag 17 september kunt u hier terecht voor meer informatie. Daarnaast vindt u in de raadszaal een overzichtstentoonstelling van alle deelnemende kunstenaars.

 • Aanvraag eenmalige subsidie eerste kwartaal 2017

  Tot 1 oktober 2016 kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor eenmalige subsidies voor activiteiten op het gebied van jeugd, zorg, cultuur, overig welzijn en toerisme.

 • Honden in de gemeente Bunschoten

  In de gemeente Bunschoten zijn ongeveer 1400 honden geregistreerd. Binnen de gemeente zijn er speciale voorzieningen voor honden. Daarnaast gelden een aantal spelregels, zodat honden geen overlast vormen. Wij geven u graag een overzicht van de voorzieningen en spelregels voor honden en hun eigenaren binnen de gemeente Bunschoten.

 • 1 oktober 2016: start omgekeerd inzamelen

  Op 1 oktober 2016 start de nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente Bunschoten. Bij het ‘omgekeerd inzamelen’ gaat u de herbruikbare grondstoffen zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), groente-, fruit- en tuinafval (gft) en papier/karton in drie containers aan huis inzamelen. Het beetje restafval wat over blijft, brengt u naar de ondergrondse container waar u op bent aangesloten.

 • Fietsinformatiedag voor senioren

  Op woensdag 28 september 2016 vindt de Fietsinformatiedag weer plaats bij Tennishal De Bicker in Bunschoten-Spakenburg. Deze Fietsinformatiedag is bedoeld voor de seniorenfietsers die nog lang op een veilige manier aan het verkeer willen deelnemen. Tijdens de eendaagse cursus kunnen 60-plussers in een ontspannen sfeer hun fietskennis en fietsvaardigheden opfrissen.

 • Vervolg ruimen graven Memento Mori

  Dit najaar gaat de gemeente verder met het ruimen van algemene graven en particuliere graven die niet verlengd worden. In juni vorig jaar zijn hiervoor brieven verstuurd aan familieleden dan wel voormalig rechthebbenden. Het is niet zo dat ieder familielid afzonderlijk geïnformeerd wordt, controleert u zelf ook de grafnummers en overleg als familie met elkaar.

 • Pieter van Vollenhoven verrast Spakenburg met bezoek

  Zaterdagmiddag 10 september werd Museumhaven Spakenburg tijdens de 30e Open Monumentendag verrast door een bezoek van mr. Pieter van Vollenhoven.

 • Gemeentehuis dinsdagmiddag 13 september gesloten

  Op dinsdag 13 september  is het gemeentehuis ‘s ochtends geopend, maar ’s middags gesloten vanwege een personeelsactiviteit.  Voor de middag kunnen er dus geen afspraken worden gemaakt of identiteitsdocumenten worden opgehaald. Telefonisch zijn we wel bereikbaar, maar de dienstverlening is beperkt.

  Excuses voor eventuele ongemakken, op woensdag 14 september is het gemeentehuis weer vanaf 8.30 uur geopend.

 • Wandelt u mee met de watersnoodwandeling op 10 september?

  Aanstaande zaterdag 10 september vindt er tijdens de Open Monumentendag weer een zogenoemde ‘watersnoodwandeling’ plaats. Deze wandeling vindt plaats in het kader van de watersnood van 1916. De wandeling start om 11:00 uur vanuit Museum Spakenburg en duurt ongeveer een uurtje. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

 • Cliënten tevreden over hulp vanuit Wmo

  Afgelopen mei heeft de gemeente Bunschoten onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten die hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen. Hieruit is naar voren gekomen dat cliënten erg tevreden zijn over het contact met de gemeente en de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen.

 • Expositie schilderijen Buitenschilderdag 2016

  Afgelopen juni heeft het Cultuurplatform voor de derde keer op rij de Buitenschilderdag georganiseerd. Deze Buitenschilderdag bood kunstenaars uit de regio de gelegenheid om creatief bezig te zijn op locatie. Benieuwd naar de kunstwerken die tijdens de Buitenschilderdag zijn gemaakt? Dan kunt u deze tot eind oktober bezichtigen in het gemeentehuis.

 • Renovatie trapveld Koenraadspark

  Deze maand wordt gestart met de renovatie van het trapveld in het Koenraadspark. Het trapveld ligt er op dit moment slecht bij, waardoor er niet fijn gevoetbald kan worden. Om het veld te verbeteren, is een ingrijpende renovatie nodig. Hierdoor kan er voor langere tijd niet gevoetbald worden op het veld.

 • Regiogemeenten kiezen voor een gezamenlijk hrm-systeem

  De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten hebben de intentie om vanaf 1 januari 2017 te gaan samenwerken op het gebied van de bedrijfsvoering. Als eerste concrete stap wordt er nu een gezamenlijk e-hrm-systeem (een elektronisch personeels- en salarisadministratiesysteem) aangeschaft. De vier gemeenten zullen op 15 september 2016 hun handtekening zetten onder de overeenkomst met Raet voor de komende acht jaar. Dit systeem moet vanaf 1 januari 2017 operationeel zijn en de verdere implementatie moet voor 2019 zijn afgerond.

 • Commissaris van de Koning steunt Behoud Museumhaven

  De Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, de heer Van Beek, was ook dit jaar weer aanwezig op de Visserijdag. Na de opening in de Visafslag en een bezoek aan een van de op de wal liggende botters, werd via een wandeling langs de Oude Haven De Werf bereikt. De Commissaris van de Koning heeft toegezegd lid te worden van het Comité van Aanbeveling Behoud Museumhaven Spakenburg. Samen met burgemeester Van de Groep liet hij daarvoor een botter van de helling te water.

 • Huldiging sportkampioenen 2016

  Maandagavond 5 september vond bij sportcentrum Agilitas de jaarlijkse huldiging van de Bunschoter sportkampioenen plaats. Ook dit jaar zijn er weer geweldige prestaties geleverd en zijn ruim 30 kampioenen gehuldigd.

 • Gratis ophaalservice grof tuinafval

  De gemeente Bunschoten biedt vier keer per jaar de gratis ophaalservice van grof tuinafval, zoals snoeihout van bomen en struiken. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op woensdag 7 september. Wilt u gebruik maken van deze dienstverlening? Dan moet u zich aanmelden bij ROVA via tel. 033 – 422 8500.

 • Spakenburgse Amanda Ruizendaal start eigen bedrijf dankzij project ZomerOndernemer

  Een eigen bedrijf: voor sommigen blijft het bij dromen, anderen zetten de stap en starten daadwerkelijk een bedrijf. Het project ZomerOndernemer heeft afgelopen zomer jongeren tussen de 15 en 22 jaar geholpen om een eigen bedrijf op te starten. Eén van de deelnemers die dankzij dit project haar droom heeft verwezenlijkt, is de Spakenburgse Amanda Ruizendaal.

 • Vragen op het gebied van brandveiligheid? Kom naar het inloopspreekuur van de brandweer!

  Vraagt u zich wel eens af hoe brandgevaarlijk het schakelen van meerdere stekkerdozen is? Of hoeveel rookmelders er in huis nodig zijn? Om u antwoord te geven op deze en al uw andere vragen rondom brandveiligheid organiseert de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maandelijks een inloopspreekuur. Het eerstvolgende inloopspreekuur vindt plaats op maandagochtend 5 september in de brandweerkazerne aan de Prinses Irenestraat 8a te Bunschoten.

 • KringloopCentrum Bunschoten houdt huis-aan-huis textielinzameling

  Oude kleding, schoenen en linnengoed kan vaak prima opnieuw gebruikt worden. Met kleding of schoenen die u niet meer draagt, kunt u een ander heel blij maken. Verder kan kapotte kleding of linnengoed gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Op donderdag 1 september zamelt het KringloopCentrum Bunschoten daarom huis-aan-huis textiel in.

 • Heeft de overheid uw juiste gegevens?

  Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Het is daarom belangrijk dat de gemeente over uw juiste persoonsgegevens beschikt.
   

 • Minder stoken dankzij zonneboiler

  Heeft u wel eens nagedacht over het plaatsen van een zonneboiler? Het toepassen van een zonneboilersysteem kan u jaarlijks geld besparen. U hoeft namelijk minder te stoken om het warme water op de gewenste temperatuur te krijgen. Op dit moment is er een subsidieregeling beschikbaar voor het plaatsen van zonneboilers.

 • Zonnepanelen- en collectoren bij beschermde dorpsgezichten

  Woont u in beschermd dorpsgezicht? Dan is het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren vaak niet vergunningvrij. Als u in beschermd dorpsgezicht woont, kunt u het beste contact opnemen met de gemeente om te kijken of u een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren.

 • Gaan mijn buren verbouwen?

  Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de gemeente Bunschoten? Dan kunt u zich gratis abonneren via www.overuwbuurt.overheid.nl. U ontvangt dan informatie over uw buurt via de mail. Zo bent u altijd op de hoogte als uw buren gaan verbouwen, als er een evenement om de hoek plaatsvindt of als er een boom in uw buurt wordt gekapt.

 • Plek voor immatuur overleden kinderen op begraafplaats De Akker

  Het verliezen van een kindje tijdens de zwangerschap kan veel impact hebben op de ouders. Een kindje wat na 24 weken zwangerschap overlijdt, wordt begraven. Wettelijk gezien is er niets geregeld voor kinderen die voor de 24ste week geboren worden en overlijden. De gemeente wil de ouders van een immatuur kindje graag de gelegenheid geven om hun kindje te gedenken en eventueel te begraven. Op begraafplaats De Akker is een speciale ruimte ingericht om dit mogelijk te maken.

 • Opstelplaatsen afvalcontainers

  Per 1 oktober worden de huis-aan-huis containers op een andere manier geleegd. In de gemeente Bunschoten gaat ROVA de containers legen met een zijlader. Dit is een vuilniswagen met een uitschuifarm die twee containers tegelijk kan legen. Dit betekent dat de containers niet meer door onze collega’s opgepakt hoeven te worden, waardoor de fysieke werkbelasting minder wordt. Daarbij hebben we wel uw hulp nodig.

 • Bijdrage in kosten vrijetijdsbesteding

  In de gemeente Bunschoten kunnen inwoners met een lager inkomen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van vrijetijdsbesteding. Deze bijdrage is bestemd voor de kosten van sociale, sportieve, educatieve en/of culturele activiteiten.

 • Bekijk oude foto’s in het gemeentearchief

  In het gemeentearchief van de gemeente Bunschoten zijn veel oude foto's te vinden. Benieuwd naar deze oude foto's? Bekijk dan eens de website www.erfgoedbunschoten.nl.

 • Gewijzigde afvalinzameling Spakenburgse Dagen

  Vanwege de vierde Spakenburgse Dag volgende week woensdag 10 augustus wordt de blauwe container in wijk 2 niet geleegd. Deze ophaaldag verschuift naar donderdag 11 augustus. De ophaaldienst begint vroeg: zet uw container voor 07.00 uur aan de straat.

 • Opening eerste hondenspeelweide gemeente Bunschoten

  Donderdag 28 juli is de allereerste omheinde hondenspeelweide in de gemeente Bunschoten officieel geopend door wethouder Nagel. Deze hondenspeelweide bevindt zich bij de rotonde Nijkerkerweg - Oostelijke Randweg – Anne Frank, achter de jongeren ontmoetingsplek. Bij de opening waren ook de toekomstige gebruikers van de hondenweide aanwezig: inwoners uit de gemeente Bunschoten met hun honden.

 • Pas op voor zakkenrollers tijdens de Spakenburgse Dagen

  Tijdens de Spakenburgse Dagen is het druk in het centrum, een uitgelezen kans voor zakkenrollers om hun slag te slaan. Maak het zakkenrollers niet makkelijk en berg uw waardevolle spullen zoals telefoons en portemonnees goed op. Ziet u een verdachte situatie of bent u getuige van zakkenrollen? Bel dan direct 112!

 • Wegsleepregeling Spakenburgse Dagen

  Overal in Bunschoten-Spakenburg geldt een wegsleepregeling, dus ook tijdens de Spakenburgse Dagen. Met name in het centrum worden auto’s die een obstakel vormen voor doorgaand verkeer of hulpdiensten weggesleept.

 • Nieuws uit de raad

  Op donderdag 7 juli is de gemeenteraad bij elkaar geweest voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Op de agenda staan twee hamerstukken en twee bespreekstukken. Het CDA heeft vragen ingediend voor het vragenhalfuur over de openingstijden van de parkeergarage.

 • Ontvangst sportkampioenen

  Ook dit jaar wil het college weer de sportkampioenen in het zonnetje zetten. Deze feestelijke bijeenkomst staat gepland op maandagavond 5 september om 19.00 uur. Is er bij uw vereniging een team of een individuele sporter die voor de ontvangst van kampioenen in aanmerking komt? Lever dan vóór 15 augustus 2016 informatie aan over het team of de persoon die kampioen is geworden.

 • Verkeersregels bij rouwstoeten, hoe zit dat ook alweer?

  Sinds enkele jaren mag een rouwstoet niet meer worden doorsneden. Deze maatregel is ingevoerd om respect te tonen voor overledenen en hun nabestaanden, ook in het verkeer. De regeling geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden.

 • Onkruidbestrijding zonder chemicaliën

  Tot voor kort werd onkruid op verhardingen in de gemeente Bunschoten bestreden met chemische middelen. Door een wijziging in de wet mag onkruid niet meer met deze chemische middelen bestreden worden. Onkruid op verhardingen wordt daarom voortaan met mechanische methodes bestreden. Deze methodes zijn minder belastend voor het milieu.

 • Wijziging openstelling politiesteunpunt tijdens zomerperiode

  In de periode van 11 juli t/m 19 augustus zijn de openingstijden van het politiesteunpunt in het gemeentehuis aangepast.
  Lees hier op welke tijden u terecht kunt tijdens deze periode.

 • Toestemming ouders bij aanvraag legitimatiebewijs van kind

  Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Of ze nou met of zonder ouder(s) naar het buitenland gaan. Houd er rekening mee dat kinderen tot 18 jaar toestemming van hun ouders nodig hebben bij de aanvraag van een paspoort. Voor een ID-kaart is dit tot 12 jaar. Lees hier wat u nodig heeft bij de aanvraag van een reisdocument voor uw kind. 

 • Nieuws uit de raad: Kadernota 2017-2020

  Op donderdag 30 juni is de gemeenteraad bij elkaar geweest voor de behandeling van de Kadernota 2017-2020. Door de inbreng bij de algemene beschouwingen, het commentaar op de kadernota en de verschillende moties en amendementen, zijn de kaders voor de nieuwe begroting gesteld.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups is weer gesignaleerd op meerdere eikenbomen in de gemeente. Het kan vervelende gevolgen hebben wanneer mensen met deze rups in aanraking komen. De brandhaartjes veroorzaken jeuk, huiduitslag of irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De gemeente neemt diverse maatregelen om de eikenprocessierups te bestrijden.

 • Voorbereidende werkzaamheden bouw zelfsluitende waterkering

  In september van dit jaar wordt er in de oude haven van Spakenburg gestart met de bouw van de langste zelfsluitende waterkering ter wereld. Deze waterkering moet ons historische centrum in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Voordat er wordt gestart met het aanleggen van deze kering, worden er vanaf eind juni voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in het gebied Westdijk/Oude Schans/Turfwal.

 • Beleidsplan mantelzorg en vrijwilligerszorg 2016 - 2019 Gemeente Bunschoten

  Gisteravond 2 juni 2016 is tijdens de raadsvergadering het beleidsplan mantelzorg en vrijwilligerszorg 2016-2019 vastgesteld. Het uitgangspunt van het beleidsplan is om mantelzorgers en vrijwilligers te vinden, te versterken, te verlichten en te verbinden. Op deze pagina kunt u het beleidsplan downloaden.

 • Verstrekken van persoonsgegevens

  De gemeente houdt algemene persoonsgegevens bij van alle inwoners. Ook houden we gegevens bij van mensen die voor hun overlijden of vertrek naar het buitenland in onze gemeente woonden. Deze persoonsgegevens staan in de Basisregistratie personen (BRP). Organisaties, instellingen, overheden en particulieren mogen uw gegevens uit de BRP opvragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. U kunt voorkomen dat sommige organisaties uw persoonsgegevens kunnen opvragen. Dit heet 'verstrekkingsbeperking', voorheen 'geheimhouding'.

 • Heeft de overheid uw juiste gegevens?

  Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Het is daarom belangrijk dat de gemeente over uw juiste persoonsgegevens beschikt.

 • GGD AppStore met gratis gezondheidsapps

  GGD heeft onlangs de GGD AppStore gelanceerd. Dit is een speciale website waarop allerlei gezondheidsapps te vinden zijn. Deze apps zijn gekeurd en voorzien van een vignet. Het gebruik van de GGD AppStore is gratis en voor iedereen.

 • Nieuwe regels geldigheid paspoort of ID-kaart bezoek Turkije

  Regelmatig veranderen de Turkse autoriteiten de regels voor het verkrijgen van een visum voor Turkije. Ook nu zijn de regels weer veranderd. De nieuwste regels kunt u op deze pagina lezen. Deze regels zijn van toepassing op alle nationaliteiten die een visumplicht voor Turkije kennen.

 • Goede score voor dienstverlening gemeente Bunschoten

  In het najaar van 2015 heeft Deloitte onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten. Inwoners uit de gemeente Bunschoten zijn positief over de dienstverlening en waarderen het met gemiddeld een 7,3. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van een 6,7.

 • Sociale kaart Bunschoten: zoekmachine voor hulpverlenende diensten

  Bent u al bekend met de digitale Sociale kaart van de gemeente Bunschoten? Deze Sociale kaart geeft een overzicht van vrijwel alle organisaties en hulpverlenende diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen in de gemeente Bunschoten en omgeving.

 • Zorgt u voor een ander? Vraag (extra) huishoudelijke hulp!

  Verleent u mantelzorg? Dan kunt u tegen gereduceerd tarief (extra) huishoudelijke hulp krijgen. U mag kiezen of deze huishoudelijke hulp in uw eigen huis wordt verstrekt of in het huishouden van de persoon voor wie u zorgt. Met deze regeling hoopt de gemeente mantelzorgers te ontlasten.

 • Asbestdak verwijderen? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie

  Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Oude asbestdaken worden aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels vrijkomen. Deze asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Als u een asbestdak heeft, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen hiervan. Om u hierin tegemoet te komen, is afgelopen 1 januari 2016 de landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in werking getreden.  

 • GBLT voert belastingtaken gemeente Bunschoten uit

  Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) gaat vanaf 1 januari 2016 de gemeentebelastingen voor de gemeenten Bunschoten heffen en innen. Bij de discussie over kerntaken en bezuinigingen heeft de raad ervoor gekozen belastingen uit te besteden. Die keuze heeft geleid tot het besluit de uitvoering van de gemeentelijke belastingen over te dragen aan het GBLT in Zwolle.

 • Huishoudelijke hulp krijgt in 2016 nieuwe vorm

  De gemeenten Bunschoten, Baarn en Woudenberg hebben samen nieuwe contracten afgesloten met aanbieders van huishoudelijke hulp voor 2016 en verder. In deze contracten is opgenomen dat de huishoudelijke hulp vanaf 2016 op een andere manier wordt ingezet. Huishoudelijke hulp blijft beschikbaar als algemene voorziening. Wanneer een algemene voorziening niet passend is, blijft maatwerk beschikbaar.

 • Neem ook eens een kijkje op de digitale Sociale kaart Bunschoten!

 • Blik en drinkpakken mogen nu bij het plastic

  Voortaan kunt u blik en sap- en zuivelpakken bij de plastic verpakkingen aanbieden. De ROVA is daar officieel mee gestart. U kunt de drankenkartons en metalen, zoals deze verpakkingen officieel heten, nu dus bij het plastic verpakkingsafval in dezelfde zak stoppen. Om de week worden deze zakken opgehaald.