Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • WhatsApp buurtpreventie: samen werken aan een veilige buurt

  (05-12-2018)

  Op eigen initiatief van bewoners uit diverse buurten in de gemeente Bunschoten zijn er WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken. De gemeente en politie juichen dit eigen initiatief van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren in de wijk zijn.

 • Collectieve Zorgverzekering BBS

  (05-12-2018)

  Wist u dat uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten, Soest (BBS) ook voor 2019 een Collectieve Zorgverzekering voor minima heeft bij het Zilveren Kruis? U bent dan ook in het nieuwe jaar aanvullend verzekerd voor een betaalbare premie. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.gezondverzekerd.nl.

 • Vervolg ruimen graven Memento Mori in 2019

  (05-12-2018)

  In het najaar van 2019 gaat de gemeente verder met het ruimen van algemene graven en particuliere graven die niet verlengd worden. In september 2018 zijn hiervoor brieven verstuurd aan familieleden dan wel voormalig rechthebbenden. Het is niet zo dat ieder familielid afzonderlijk geïnformeerd wordt; controleert u zelf ook de grafnummers en overleg als familie met elkaar.

 • Presentatie Middeleeuwse visfuiken

  (03-12-2018)

  Op maandag 3 december zijn de oudste tastbare bewijzen van de visvangst in Spakenburg terug naar het dorp gekomen. Wethouder Alice Kok nam namens de gemeente Bunschoten de resten van twee Middeleeuwse visfuiken in ontvangst. De fuiken zijn tijdens archeologisch onderzoek voor de bouw van een parkeerkelder langs de Spuistraat/Oude Schans in 2014 gevonden. De conservering van de zeer kwetsbare resten heeft bijna vier jaar in beslag genomen.

 • Huiselijk geweld stopt niet vanzelf!

  (28-11-2018)

  Jaarlijks krijgen een miljoen mensen te maken met huiselijk geweld als slachtoffer, getuige of dader. Slachtoffers trekken uit schaamte vaak niet zelf aan de bel. Daarom is het belangrijk dat u als omstander alert bent en weet dat u contact kunt opnemen met Veilig Thuis.

 • AED in de buurt

  (28-11-2018)

  Steeds meer buurtgenoten kiezen ervoor om samen een AED aan te schaffen. Ze leggen geld bij elkaar en hangen de levensreddende apparatuur in de buurt op. Een goed initiatief; dit vergroot namelijk de kans om levens te redden. Heeft u een AED of wilt u er één aanschaffen? Hier vijf tips om bij stil te staan:

 • Gemeente treedt handhavend op tegen vervuilen PMD

  (28-11-2018)

  In de eerste helft van 2018 is een kwart van de partijen met plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) afgekeurd en verbrand vanwege de hoeveelheid restafval dat tussen het PMD-afval wordt gestopt. Daarom gaat de gemeente binnenkort handhavend optreden tegen het vervuilen van de PMD-inzameling door de inhoud van de oranje container te controleren.

 • Word vrijwilliger bij de cursus Digisterker

  (21-11-2018)

  In samenwerking met de Bibliotheek Eemland gaat begin 2019 de cursus Digisterker van start bij de gemeente Bunschoten, waarbij deelnemers leren omgaan met de digitale overheid en DigiD. Wilt u samen met een andere vrijwilliger de cursus begeleiden en de deelnemers digitaal op weg helpen? Dan zijn we op zoek naar u!

 • Uitgevallen straatverlichting? Meld het bij CityTec!

  (21-11-2018)

  In deze maanden vinden veel van onze dagelijkse activiteiten plaats in het donker. Goed werkende openbare verlichting is daarom van groot belang. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vragen wij u om defecte straatverlichting te melden.

 • Samen nadenken over inrichting Bunschoten-Stad

  (16-11-2018)

  Samen met bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) wordt nagedacht over de verbetering van de woonkwaliteit van dit gebied. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: de herinrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt.

 • Alleen lege verpakkingen in oranje container

  (14-11-2018)

  Het afgelopen jaar zijn verschillende vrachten met plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) afgekeurd vanwege de hoeveelheid restafval dat tussen het PMD-afval wordt gestopt. Zonde! Bij afkeuren wordt de complete vracht PMD-afval namelijk verbrand en dat terwijl plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons waardevolle grondstoffen zijn die snel opraken. Hergebruik hiervan is dus van groot belang.

 • Ruimen graven Memento Mori van start

  (07-11-2018)

  Deze week is gestart met de ruiming van 29 algemene graven. Ook worden 7 particuliere graven geruimd waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. In dit artikel vindt u om welke grafnummers het gaat. De werkzaamheden worden volgens het opgestelde ruimingsprotocol uitgevoerd met een respectvolle grafruiming als uitgangspunt.

 • Inspreken bij een raadscommissie

  (24-10-2018)

  Zodra een plan in een raadscommissie wordt besproken, kunt u ook uw mening laten horen. Dit kan door in te spreken tijdens een commissievergadering. Naast inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie.

 • Honden toegestaan bij ’t Kleine Zeetje in winterperiode

  (24-10-2018)

  De zomer is voorbij, wat betekent dat honden van 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019 weer zijn toegestaan bij ’t Kleine Zeetje. Dit gebied is gedurende de winterperiode een losloopgebied met opruimplicht.

 • Bewoners denken mee over toekomst Bunschoten-Stad

  (11-10-2018)

  In 2016 en 2017 hebben bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) meegedacht over het verbeteren van de woonkwaliteit van hun omgeving. Dit heeft geresulteerd in een lijst met wensen voor dit gebied. Samen met een bewonersgroep worden een aantal wensen onderzocht en uiteindelijk uitgewerkt tot inrichtingsvoorstellen. De knelpunten en wensen die door de bewonersgroep zijn aangegeven, zijn woensdagavond 10 oktober voorgelegd aan inwoners tijdens een inloopbijeenkomst.

Archief