Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Nieuws uit de raad

  (14-11-2018)

  Donderdag 8 november is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan de Programmabegroting 2019 - 2022 en het Raadsvoorstel Bezwaarschrift tegen voorkeursrecht Kronkels-Zuid. De heer A. van de Groep (CU) is met kennisgeving afwezig.

 • Alleen lege verpakkingen in oranje container

  (14-11-2018)

  Het afgelopen jaar zijn verschillende vrachten met plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) afgekeurd vanwege de hoeveelheid restafval dat tussen het PMD-afval wordt gestopt. Zonde! Bij afkeuren wordt de complete vracht PMD-afval namelijk verbrand en dat terwijl plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons waardevolle grondstoffen zijn die snel opraken. Hergebruik hiervan is dus van groot belang.

 • Afsluiting kruispunt Amersfoortseweg/Bisschopsweg

  (08-11-2018)

  Van maandag 19 november tot maandag 3 december voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit op het kruispunt Amersfoortseweg/Bisschopsweg. Hierdoor wordt het kruispunt in de weekenden afgesloten van vrijdag 23 november 20.00 uur tot zondag 25 november 21.00 uur en zaterdag 1 december 7.00 uur tot zondag 2 december 18.00 uur. Op werkdagen blijft de weg gewoon open voor verkeer.

 • Ruimen graven Memento Mori van start

  (07-11-2018)

  Deze week is gestart met de ruiming van 29 algemene graven. Ook worden 7 particuliere graven geruimd waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. In dit artikel vindt u om welke grafnummers het gaat. De werkzaamheden worden volgens het opgestelde ruimingsprotocol uitgevoerd met een respectvolle grafruiming als uitgangspunt.

 • Nieuws uit de raad

  (07-11-2018)

  Donderdag 1 november 2018 is de raad in vergadering bijeen geweest. De heer J.B. Heinen (SGP) en mevrouw E.E. de Graaf (VVD) zijn m.k.a. Op de agenda staan vier bespreekstukken en één hamerstuk.

 • Werkzaamheden Plecht/Oostelijke Randweg

  (07-11-2018)

  Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de ingang van de Plecht vanaf de Oostelijke Randweg. Dit gedeelte van de Plecht is afgesloten voor verkeer. Op de Oostelijke Randweg is tijdelijk een stoplicht geplaatst om het verkeer te regelen. Op dinsdag 13 en maandag 19 november wordt de Oostelijke Randweg vanaf de rotonde Bikkersweg tot en met de ingang van de Plecht afgesloten voor verkeer van 9.00 tot 15.00 uur.

 • Word vrijwilliger bij de cursus Digisterker

  (07-11-2018)

  In samenwerking met de Bibliotheek Eemland gaat begin 2019 de cursus Digisterker van start bij de gemeente Bunschoten, waarbij deelnemers leren omgaan met de digitale overheid en DigiD. Wilt u samen met een andere vrijwilliger de cursus begeleiden en de deelnemers digitaal op weg helpen? Dan zijn we op zoek naar u!

 • Plannen Bunschoten-Stad krijgen steeds meer vorm

  (07-11-2018)

  Samen met bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) wordt nagedacht over de verbetering van de woonkwaliteit van dit gebied. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: de herinrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt. Een bewonersgroep heeft de wensen voor en knelpunten van deze gebieden in beeld gebracht. Dit is tijdens een inloopavond voorgelegd aan geïnteresseerden. De bewonersgroep gaat nu per gebied nadenken over de inrichting.

 • Quilt-expositie Malle(n) Meiden in gemeentehuis

  (01-11-2018)

  De Bunschotense quiltgroep De Malle(n) Meiden exposeert vanaf maandag 5 november in het gemeentehuis. De expositie is een verzameling van quilts die de groep dames de afgelopen jaren gemaakt heeft.

 • Verhuur pleinhuisje

  (31-10-2018)

  Op dit moment staat één van de drie pleinhuisjes leeg. De gemeente wil dit pleinhuisje weer gaan verhuren. De oppervlakte van de te verhuren grond met opstallen is ongeveer 23 m2. De huurprijs bedraagt op dit moment € 828,26 per maand. Deze huur wordt elk jaar per 1 mei geïndexeerd met de HICP (Europese Consumentenprijsindex). In het pleinhuisje mag overeenkomstig het bestemmingsplan detailhandel, dienstverlening en aanverwant gebruik worden uitgeoefend. Wij streven naar diversiteit in de functies van de pleinhuisjes.

 • Inspreken bij een raadscommissie

  (24-10-2018)

  Zodra een plan in een raadscommissie wordt besproken, kunt u ook uw mening laten horen. Dit kan door in te spreken tijdens een commissievergadering. Naast inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie.

 • Tussentijdse draagvlakmeting BIZ Spakenburg-Centrum

  (24-10-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft begin deze maand besloten dat er dit jaar nog een tussentijdse draagvlakmeting wordt uitgevoerd voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Spakenburg-Centrum. Met deze meting kunnen direct betrokkenen aangeven of deze BIZ per 1 januari 2019 moet worden ingetrokken of niet.

 • Honden toegestaan bij ’t Kleine Zeetje in winterperiode

  (24-10-2018)

  De zomer is voorbij, wat betekent dat honden van 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019 weer zijn toegestaan bij ’t Kleine Zeetje. Dit gebied is gedurende de winterperiode een losloopgebied met opruimplicht.

 • Burgemeester bezoekt kersverse ouders tijdens brandpreventieweken

  (23-10-2018)

  Dinsdagochtend 23 oktober kregen de kersverse ouders van Reva Koelewijn bezoek van burgemeester Melis van de Groep en Jeroen Prenger van de Veiligheidsregio Utrecht. Dit bezoek stond in het teken van de brandpreventieweken. Reva is de eerste baby die in oktober in de gemeente Bunschoten is geboren.

 • Vandalisme-thermometer derde kwartaal 2018

  (17-10-2018)

  De gemeente Bunschoten presenteert u opnieuw de vandalisme-thermometer. Deze keer treft u de financiële schade aan van vandalismepraktijken in het derde kwartaal van 2018. In totaal is er voor € 0,- aan schade aangebracht. Het totaalbedrag aan schade blijft daarmee gelijk aan het bedrag van het eerste halfjaar, namelijk € 5.702,82.

Archief